Big Japan 5/4/10 Commercial DVD/MP4/ISO
Daikokubo Benkei & Onryo & Ryuichi Kawakami v Kikutaro & Shinobu & Atsushi Ohashi 
Manami Toyota & Marcela & Ariya v Aja Kong & GAMI & Bullfight Sora 
Kamikaze & Masayoshi Motegi & Kazuko Matsuzaki v Men's Teioh & Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto 
Abdullah Kobayashi & Shuji Ishikawa & Kankuro Hoshino v Takashi Sasaki & Necro Butcher & Mototsugu Shimizu *Hardcore Rules Match*
Shadow WX & The Winger & Minoru Fujita v TAJIRI & Ryuji Yamakawa & Yuichi Taniguchi 
Jun Kasai & Nick Gage & DJ Hyde v Jaki Numazawa & Isami Kodaka & Masashi Takeda *Barbed wire Razor Blade Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki v Genichiro Tenryu & Yuji Okabayashi 
Yuko Miyamoto v Ryuji Ito *BJW Death Match Heavyweight Championship Fluorescent Light Tubes Cage Death Match*

3 Hours, Master DVD, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Big Japan 5/28/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Isami Kodaka & Kankuro Hoshino & Mototsugu Shimizu v Shinobu & Ryuichi Kawakami & Atsushi Ohashi
Daikokubo Benkei & Kanjuro Matsuyama v Yuichi Taniguchi & Ebessan
Men's Teioh & Onryo & Shiori Asahi v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Daisuke Masaoka
Shuji Ishikawa & Madoka v Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto
Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki v Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto
Ryuji Ito & Shadow WX & Abdullah Kobayashi v Jun Kasai & Jaki Numazawa & Masashi Takeda *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/25/10 Commercial DVD/MP4/ISO
Men's Teioh & Daikokubo Benkei v Yuichi Taniguchi & Atsushi Ohashi
Daisuke Sekimoto & Takumi Tsukamoto v Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto
Mitsuya Nagai v Ryuichi Kawakami
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Yamada Man Pondo v Ryuji Yamakawa & Shadow WX & The Winger
Yoshihito Sasaki v Necro Butcher
Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto v Masashi Takeda & Mototsugu Shimizu & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Death Match*

1 Hour 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 6/27/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Men's Teioh & Onryo & Atsushi Ohashi v Makoto Oishi & Shiori Asahi & Tsutomu Oosugi 
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Ryuji Yamakawa & The Winger *Barbed wire Board Death Match*
Yuko Miyamoto & Necro Butcher v Shuji Ishikawa & Kankuro Hoshino *Hardcore Match*
Daisuke Sekimoto & Shinobu & Ryuichi Kawakami v Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto
Takashi Sasaki v Yoshihito Sasaki
Ryuji Ito & Shadow WX v Masashi Takeda & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/30/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shinobu & Ryuichi Kawakami & Takumi Tsukamoto v Daikokubo Benkei & Mototsugu Shimizu & Kazuki Hashimoto
Hercules Senga & Masaki Okimoto & Daisuke Masaoka v Men's Teioh & Onryo & Atsushi Ohashi
Ryuji Yamakawa & Shadow WX & Yuichi Taniguchi v Abdullah Kobayashi & Brahman Shu & Brahman Kei
Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto & Kankuro Hoshino v Jun Kasai & Jaki Numazawa & Isami Kodaka *Scramble Bunkhouse Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki v Shuji Ishikawa & Yuji Okabayashi
Ryuji Ito v Masashi Takeda *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Glass Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/8/10 Commercial DVD/MP4/ISO
Yuji Okabayashi & Yosuke Takii v Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto
Daikokubo Benkei & Men's Teioh v Yuichi Taniguchi & Atsushi Ohashi
Ryuji Yamakawa & The Winger v Shadow WX & Mototsugu Shimizu *Barbed wire Board Death Match*
Magnitude Kishiwada v Ryuichi Kawakami
Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki & Takeshi Minamino v Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto & Kankuro Hoshino *Falls Count Anywhere Death Match*
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Jun Kasai & Jaki Numazawa *No Canvas Fire Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 8/9/10 Commercial DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi & Mototsugu Shimizu v Daikokubo Benkei & Takumi Tsukamoto
Daisuke Sekimoto v Kazuki Hashimoto
Yoshihito Sasaki & Atsushi Ohashi v Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami
Ryuji Ito & Kankuro Hoshino v Shuji Ishikawa & Takeshi Minamino *Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*
Abdullah Kobayashi & Ryuji Yamakawa v Shadow WX & The Winger *Barbed wire Board Death Match*
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto *BJW Tag Team Titles Moonlight Darkness Death Match*

1 Hour 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 8/29/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shinobu & Takumi Tsukamoto v Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto
Men's Teioh & Atsushi Ohashi v Hercules Senga & Masaki Okimoto
Brahman Shu & Brahman Kei v Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi
Ryuji Yamakawa & Shadow WX & The Winger v Jun Kasai & Jaki Numazawa& Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Mammoth Sasaki v Yoshihito Sasaki & Yuji Okabayashi
Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Abdullah Kobayashi v Yuko Miyamoto & Shuji Ishikawa & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/8/10 Commercial DVD/MP4/ISO
Daikokubo Benkei & Takumi Tsukamoto v Atsushi Ohashi & Kazuki Hashimoto
Masked Genabi v Yuichi Taniguchi
Mammoth Sasaki & Ryuichi Kawakami v Daisuke Sekimoto & Shinobu
Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Shadow WX v Kankuro Hoshino & Brahman Shu & Brahman Kei
Yoshihito Sasaki v Yuji Okabayashi
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto *BJW Tag Team Titles Fluorescent Light Tubes Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 9/15/10 Commercial DVD/MP4/ISO
HIROKI v Atsushi Ohashi
Yuichi Taniguchi & Masato Inaba v Daikokubo Benkei & Ryuichi Kawakami
Yumi Ohka & Cherry v GAMI & Moeki Haruhi
Abdullah Kobayashi & Ryuji Yamakawa & The Winger v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Mototsugu Shimizu *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Mammoth Sasaki & GENTARO & Kamui v Shuji Ishikawa & Kankuro Hoshino& Daisuke Masaoka *Hardcore Match*
Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki & Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto v Yuji Okabayashi & Shinobu & Kazuhiro Tamura & Masato Shibata 
Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Shadow WX v Jun Kasai & Jaki Numazawa& Men's Teioh *Fluorescent Light Tubes Glass Board Thumbtacks Death Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 9/19/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi v Toru Owashi & Masato Inaba
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masashi Takeda & Takeshi Minamino *Barbed wire Board Death Match*
Makoto Oishi & Shiori Asahi & Madoka v Men's Teioh & Onryo & Atsushi Ohashi
Brahman Shu & Brahman Kei v Ryuji Yamakawa & The Winger *Hardcore Match*
Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Shadow WX v Jun Kasai & Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino *TLC Death Match*
Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto v Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami
Shuji Ishikawa v Abdullah Kobayashi *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 10/17/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi v Shinobu & Masato Inaba
Men's Teioh & Makoto Oishi & Shiori Asahi v Onryo & Mototsugu Shimizu & Atsushi Ohashi
Abdullah Kobayashi & Toru Owashi v Brahman Shu & Brahman Kei
Mammoth Sasaki & Kazuki Hashimoto v Yuji Okabayashi & Takumi Tsukamoto
Takashi Sasaki & Shadow WX & The Winger v Yuko Miyamoto & Masashi Takeda & Kankuro Hoshino
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Isami Kodaka v Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami
Ryuji Ito v Shuji Ishikawa *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Glass Board Thumbtacks Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/22/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takumi Tsukamoto v Kazuki Hashimoto
Makoto Oishi & Shiori Asahi & Tsutomu Oosugi v Men's Teioh & Onryo & Atsushi Ohashi
Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto & Shinobu v Shadow WX & Brahman Shu & Brahman Kei
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Masashi Takeda & Takeshi Minamino *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami v HARASHIMA & Shinya Ishikawa
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki *BJW Tag Team Titles Barbed wire Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/19/10 Yokohama Bunka Gym Commercial DVD/MP4/ISO
Ryuichi Kawakami & Atsushi Ohashi v Takumi Tsukamoto & Kazuki Hashimoto
Daikokubo Benkei & Onryo v Yuichi Taniguchi & Masato Inaba
Takashi Sasaki & Shadow WX & Kankuro Hoshino v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Shinobu *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Shuji Ishikawa v Yuji Okabayashi & Shinya Ishikawa
Jun Kasai v Masashi Takeda *Ladder Death Match*
Yoshihito Sasaki v Jaki Numazawa *Extreme Tables and Chairs Match*
Ryuji Ito v Abdullah Kobayashi *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/2/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa v Ryuichi Kawakami & Takumi Tsukamoto
Shadow WX & Brahman Shu & Brahman Kei v Kankuro Hoshino & Mototsugu Shimizu & Shinobu
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Takashi Sasaki & Kamui *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto v Yuji Okabayashi
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto v Masashi Takeda & Isami Kodaka & Takeshi Minamino *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/11/11 Commercial DVD/MP4/ISO
GENTARO & Takeshi Minamino v Mototsugu Shimizu & Bear Fukuda
Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami v Atsushi Ohashi & Takumi Tsukamoto & Kazuki Hashimoto
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Abdullah Kobayashi & Masato Inaba
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kankuro Hoshino & Kamui *Ladder Death Match*
Ryuji Ito & Shinobu v Takashi Sasaki & Onryo *Barbed wire Board Death Match*
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Shadow WX & Brahman Shu& Brahman Kei *Hardcore Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 2/6/11 Commercial DVD/MP4/ISO
Shuji Ishikawa v Masashi Otani
Men's Teioh & Mototsugu Shimizu & Stefan Epic v Shinobu & Kamui & Yuichi Taniguchi *Falls Count Anywhere Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Atsushi Ohashi v Yoshihito Sasaki & Takumi Tsukamoto & Kazuki Hashimoto
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Takashi Sasaki & Masashi Takeda & Kankuro Hoshino
Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami v Masato Inaba & Sakigake
Jaki Numazawa v Shadow WX *Barbed wire Board Death Toybox Death Match*
Jun Kasai v Abdullah Kobayashi *Barefoot Fluorescent Light Tubes Barbed wire Kenzans Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 2/12/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daikokubo Benkei & Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto v Yuichi Taniguchi & Masato Inaba & Kotaro Nasu
Men's Teioh & Onryo & Madoka v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Atsushi Ohashi
Takashi Sasaki v Kankuro Hoshino *G-Shock Death Match*
Abdullah Kobayashi v Masashi Takeda *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Mototsugu Shimizu v Shadow WX & Isami Kodaka & Shinobu *Hardcore Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami v Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa & Masashi Otani
Brahman Shu & Brahman Kei v Jun Kasai & Jaki Numazawa *BJW Tag Team Titles No Canvas Match*

3 Hours, Excellent VQ

Big Japan 2/13/11 Commercial DVD/MP4/ISO
Kamui & Masato Inaba & Takumi Tsukamoto v Mototsugu Shimizu & Kazuki Hashimoto & Masashi Otani
Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi v Toru Owashi & Atsushi Ohashi
Shadow WX v Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Death Match*
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Yuko Miyamoto & Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa
Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Abdullah Kobayashi v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 3/23/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Shinobu v Shadow WX & Brahman Shu & Brahman Kei *Hardcore Match*
Takashi Sasaki v Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Ladder Death Match*
DJ Hyde & Drake Younger & Danny Havoc v Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino *Hardcore Match*
Daisuke Sekimoto & Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto v Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa & Takumi Tsukamoto & Masashi Otani
Jun Kasai v Masashi Takeda *Fluorescent Light Tubes Kenzan Iron Cage Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan Death Match Survivor 2011 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shadow WX v Jaki Numazawa *Barbed wire Board Death Match* 2/6/11
Jun Kasai v Abdullah Kobayashi *Barbed wire Bare Foot Death Match* 2/6/11
Takashi Sasaki v Kankuro Hoshino *G Shock Death Match* 2/12/11
Masashi Takeda v Abdullah Kobayashi *Fluorescent Light Tubes Death Match* 2/12/11
Takashi Sasaki v Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Ladder Death Match* 3/21/11
Jun Kasai v Masashi Takeda *Iron Cage Kenzan Death Match* 3/21/11
Abdullah Kobayashi v Drake Younger *Fluorescent Light Tubes Death Match* 3/23/11
Isami Kodaka v Jaki Numazawa *Scaffold Thumbtacks Death Match* 3/23/11
Isami Kodaka v Kankuro Hoshino *Weapons Death Match* 3/24/11
Yuko Miyamoto v Drake Younger *Scaffold Fluorescent Light Tubes Death Match* 3/24/11
Abdullah Kobayashi v Yuko Miyamoto *Barbed wire Fluorescent Light Tubes Death Match* 3/26/11
Isami Kodaka v Shadow WX *Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Death Match* 3/26/11
Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino *Dog Collar Hardcore Match* 3/27/11
Masashi Takeda v Drake Younger *Barbed wire Board Death Match* 3/27/11
Jun Kasai v Yuko Miyamoto *Fluorescent Light Tubes Death Match* 3/27/11
Jun Kasai v Drake Younger *Falls Count Anywhere Barbed wire Board Razor Cross Board Death Match* 4/3/11
Takashi Sasaki v Shadow WX *Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match* 4/3/11
Masashi Takeda v Yuko Miyamoto *Moonlight Fluorescent Light Tubes Death Match* 4/3/11
Takashi Sasaki v Jaki Numazawa *Fluorescent Light Tubes Board Fluorescent Light Tubes Death Match* 4/3/11
Takashi Sasaki v Masashi Takeda *Death Match Survivor Finals Fluorescent Light Tubes Kenzan Barbed wire Board Death Match* 4/18/11

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast, all matches are in clipped form

Big Japan 4/18/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Highlights of Death Match Survivor 2011 Tournament Matches
Ryuji Ito & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei *Hardcore Match*
Shadow WX & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Jun Kasai & Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami v Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa & Kazuki Hashimoto
Takashi Sasaki v Masashi Takeda *Death Match Survivor Tournament Finals Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Kenzan Death Match*

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

Big Japan 4/28/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi v Takumi Tsukamoto
Daikokubo Benkei & Brahman Shu & Brahman Kei v Onryo & Atsushi Ohashi & Masato Inaba
Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa v Shinobu & Kazuki Hashimoto
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Death Match*
Big Van Walter v Ryuichi Kawakami
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Takashi Sasaki & Shadow WX *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Ryota Hama & Manabu Soya *AJPW All Asian Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/2/11 Commercial DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi & Masato Inaba v Daikokubo Benkei & Masashi Otani
Masashi Takeda & Shinobu & Ryuichi Kawakami v Yoshihito Sasaki & Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Takashi Sasaki & Kamui
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino v Shadow WX & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Barbed wire Board Death Match*
Yuji Okabayashi v Shinya Ishikawa
Daisuke Sekimoto v Big Van Walter *wXw Unified Title Match*

1 Hour 40 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 5/5/11 Yokohama Bunka Gym Commercial DVD/MP4/ISO
Daikokubo Benkei & Takumi Tsukamoto v Masato Inaba & Masashi Otani 
Shinobu & Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto v Brahman Shu & Brahman Kei & Yuichi Taniguchi
Masashi Takeda v Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Free Weapons Death Match*
DJ Hyde & Big Van Walter v Shadow WX & Abdullah Kobayashi 
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Iron Cage Ladder Barbed wire Death Match* 
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa *BJW Tag Team Title Match*
Ryuji Ito v Takashi Sasaki *BJW Death Match Heavyweight Title Block and Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/27/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mototsugu Shimizu & Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki v Daikokubo Benkei & Takumi Tsukamoto & Masashi Otani
Men's Teioh & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Onryo & Shiori Asahi & Atsushi Ohashi
Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa v Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Takashi Sasaki & Shuji Ishikawa & Shinobu *Barbed wire Board Scramble Bunkhouse Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Brahman Shu & Brahman Kei
Ryuji Ito & Shadow WX & Abdullah Kobayashi v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/27/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Shinobu v Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Takashi Sasaki & Shadow WX & Masato Inaba *Barbed wire Board Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Brahman Shu & Brahman Kei *BJW Tag Team Title Match*
Ryuji Ito v Kankuro Hoshino *BJW Death Match Fluorescent Light Tubes Twin Towers Free Weapons Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/7/11 Commercial DVD/MP4/ISO
Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto v Takumi Tsukamoto & Masashi Otani
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino & Yuichi Taniguchi
8 Man Royal Rumble
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Yoshihito Sasaki & Masato Inaba
Ryuji Ito & The Great Sasuke & Takashi Sasaki v Sanshiro Takagi & TAKA Michinoku & Abdullah Kobayashi
Great Kojika vs. 49 Opponents

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 7/25/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuji Okabayashi & Shinobu v Yoshihito Sasaki & Kazuki Hashimoto
Men's Teioh & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Makoto Oishi & Shiori Asahi & Atsushi Ohashi
Shinya Ishikawa v Ryuichi Kawakami
Daisuke Sekimoto & Yuichi Taniguchi v Bad Bones & Robert Dreissker
Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Jun Kasai & Masato Inaba *Barbed wire Board Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Onryo v Shadow WX & Brahman Shu & Brahman Kei *Hardcore Match*
Ryuji Ito & Takashi Sasaki v Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Concrete Blocks Ladder Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/6/11 Commercial DVD/MP4/ISO
Shadow WX & Yuichi Taniguchi v Daikokubo Benkei & Masked Genbai
Bad Bones v Takumi Tsukamoto
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Robert Dreissker & Masashi Otani
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto v Jun Kasai & Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino *Construction Site Death Match*

1 Hour 15 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 8/20/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi v Mototsugu Shimizu & Jun Ogawauchi
Yoshihito Sasaki & Kazuki Hashimoto v Shinobu & Masashi Otani
Daisuke Sekimoto & Ryuichi Kawakami & Takumi Tsukamoto v Bad Bones & Robert Dreissker & Shinya Ishikawa
Ryuji Ito & Shadow WX & Yuji Okabayashi v MASADA & Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Hardcore Match*
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Brahman Shu & Takeshi Minamino *Three Way Tag Team Match*
Abdullah Kobayashi v Takashi Sasaki *Fluorescent Light Tubes Kenzan Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/19/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Men's Teioh & Onryo
Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto & Masashi Takeda v Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto & Masashi Otani
Yoshihito Sasaki & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei *Hardcore Match*
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi *Hardcore Match*
Abdullah Kobayashi v Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/2/11 & 10/3/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshihito Sasaki v Jon Ryan *Barbed wire Board Barbed wire Death Match* 10/2/11
Jaki Numazawa v Devon Moore *Barbed wire Board Death Match* 10/2/11
Kankuro Hoshino v Danny Havoc *Fluorescent Light Tubes Death Match* 10/2/11
Yuko Miyamoto v Bernd Föhr *Scaffold Death Match* 10/2/11
MASADA v DJ Hyde *Weapons Death Match* 10/2/11
Ryuji Ito v Jimmy Havoc *Fluorescent Light Tubes Thumbtacks Death Match* 10/2/11
MASADA v Jon Ryan *Thumbtacks Death Match* 10/3/11
Jaki Numazawa v Danny Havoc *Fluorescent Light Tubes Thumbtacks Death Match* 10/3/11
Ryuji Ito v Yuko Miyamoto *Moonlight Darkness Fluorescent Light Tubes Death Match* 10/3/11
Big Von Walter v Yoshihito Sasaki *wXw Unified Title Match* 10/3/11
Ryuji Ito v Danny Havoc v MASADA *Messengers of Death Tournament Finals Three Way Cage Barbed wire Board Death Match* 10/3/11

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/23/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ryuichi Kawakami v Atsushi Ohashi
Yoshihito Sasaki & Shinobu v Devon Moore & Rory Mondo
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Brahman Shu & Brahman Kei v Takashi Sasaki & Shadow WX & Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Falls Count Anywhere Match*
Tommy End & Michael Dante v Shinya Ishikawa & Takumi Tsukamoto *wXw Tag Team Titles Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Abdullah Kobayashi & Masashi Takeda *Hardcore Match*
Ryuji Ito & MASADA v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Needles of Death Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/22/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mototsugu Shimizu & Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki v Atsushi Ohashi & Takumi Tsukamoto & Masashi Otani 
Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami v Onryo & Yuichi Taniguchi 
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Brahman Shu & Brahman Kei *BJW Maximum Tag Team Tournament Semi-Finals Hardcore Rules Match*
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *BJW Maximum Tag Team Tournament Semi-Finals Fluorescent Light Tubes Death Match*
Takashi Sasaki & Kazuki Hashimoto v Yoshihito Sasaki & Shinobu 
Ryuji Ito & Shadow WX & Masato Inaba v Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino & Masashi Takeda *Scramble Bunkhouse Death Match*
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi *BJW Maximum Tag Team Tournament Finals Match*

3 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/29/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Siward Numazawa & Malcom Takeda v Caithness Kawakami & Angus Tsukamoto
Hecate Miyamoto & Achilles Isami v Banquo Kobayashi & Seyton Inaba
Witch U Makiko & Brhaman M & Brahman H v Ross Taniguchi & Lennox Ohashi & Menteith Hashimoto
Macbeth Ito & Macbeth Sasaki v MacDuff Kasai & Malcom Takeda

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/18/11 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mototsugu Shimizu & Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Atsushi Ohashi 
Ryuji Yamakawa & Yuichi Taniguchi v Keizo Matsuda & Takumi Tsukamoto 
Shadow WX & Brahman Shu & Brahman Kei v Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto & Masashi Otani 
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Takashi Sasaki & Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Shinya Ishikawa v Seiya Sanada
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Yoshihito Sasaki & Shinobu *BJW Tag Team Titles Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Suwama & Takumi Soya *AJPW All Asian Tag Team Titles Match*
Ryuji Ito v Abdullah Kobayashi *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Concrete Block Kenzan Death Match* 

3 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/2/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Brahman Shu & Brahman Kei & Shinobu v Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto & Masashi Otani
Tommy End & Michael Dante v Shinya Ishikawa & BLK Jeez
Ryuji Ito & Takashi Sasaki v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki v Akebono & Ryota Hama
Yuji Okabayashi v Manabu Soya
Abdullah Kobayashi & Shadow WX & Masashi Takeda v Jun Kasai & Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/4/12 Commercial DVD/MP4/ISO
Shadow WX & Brahman Shu & Brahman Kei v Shinya Ishikawa & Takumi Tsukamoto & Atsushi Ohashi *Street Fight*
Ryuji Yamakawa v The Winger *Weapons Death Match*
Yoshihito Sasaki & Yuji Okabayashi & Shinobu v Tommy End & Michael Dante & BLK Jeez
Abdullah Kobayashi & Masashi Takeda v Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Death Match*
Takashi Sasaki v Shinya Ishikawa
Ryuji Ito & Daisuke Sekimoto v Kazuki Hashimoto & Masashi Otani
Jun Kasai & Yuko Miyamoto v Jaki Numazawa & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Scaffold Death Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 2/2/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshihito Sasaki & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Mototsugu Shimizu *Street Fight*
Ryuji Ito & Takashi Sasaki v Shadow WX & Ryuji Yamakawa *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto v Akebono & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
Abdullah Kobayashi & Masato Inaba v Masashi Takeda & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Nail Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 2/26/12 Commercial DVD/MP4/ISO
Takumi Tsukamoto & Jun Ogawauci & Amigo Suzuki v Brahman Kei & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
Shinobu v Kazuki Hashimoto
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Masato Inaba v Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami & Masashi Otani
Yoshihito Sasaki v Brahman Shu
Daisuke Sekimoto v Yuji Okabayashi
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Mototsugu Shimizu v Takashi Sasaki & Shadow WX & Ryuji Yamakawa & Kankuro Hoshino *Scramble Bunkhouse Death Match*
Abdullah Kobayashi v Masashi Takeda *BJW Death Match Heavyweight Spiked Nails Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/26/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Mototsugu Shimizu & Adam Cole v Brahman Shu & Brahman Kei & Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki
Yoshihito Sasaki v Sami Callihan
Daisuke Sekimoto v Bad Bones
Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Shadow WX v Jun Kasai & Jaki Numazawa & Ryuji Yamakawa
Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Shuji Ishikawa & Masashi Takeda & DJ Hyde *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto & Masashi Otani v Shinya Ishikawa & Shinobu & Takumi Tsukamoto
Daisuke Sekimoto v Yoshihito Sasaki *Strong Climb Tournament Finals Match*

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

Big Japan 3/27/12 Commercial DVD/MP4/ISO
Adam Cole v Jun Ogawauchi
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Kazuki Hashimoto & Masashi Otani
Abdullah Kobayashi & DJ Hyde v Brahman Shu & Brahman Kei
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Masashi Takeda & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Shadow WX & Ryuji Yamakawa v Takashi Sasaki & Shinobu *Barbed wire Board Barbed wire Baseball Bat Street Fight*
Yoshihito Sasaki & Takumi Tsukamoto v Bad Bones & Shinya Ishikawa
Ryuji Ito & Isami Kodaka v Yuko Miyamoto & Sami Callihan *Cage Death Match*

1 Hour 40 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 4/17/12 Commercial DVD/MP4/ISO
Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki & Yuji Okabayashi & Shinya Ishikawa v Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto & Hideyoshi Kamitani & Masashi Otani *Single Elimination Match*
Shadow WX v Mototsugu Shimizu *Coffin Death Match*
Ryuji Yamakawa v Takashi Sasaki *Barbed wire Board Death Match*
Ryuji Ito & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei *Weapons Death Match*
Abdullah Kobayashi v Masashi Takeda v Kankuro Hoshino *Office Death Match*
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Falls Count Anywhere Death Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ, Master DVD, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Big Japan 4/28/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Brahman Shu & Brahman Kei v Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto
Takashi Sasaki & Ryuji Yamakawa v Shadow WX & Masato Inaba *Barbed wire Board Death Match*
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Saburo Inematsu & Shinobu
Shinya Ishikawa & Masashi Otani v Osamu Nishimura & Yuichi Taniguchi
Daisuke Sekimoto & Big Van Walter v Yoshihito Sasaki & Yuji Okabayashi
Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito & Kankuro Hoshino v Shuji Ishikawa & Isami Kodaka & Masashi Takeda *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Very Good VQ

Big Japan 5/5/12 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto & Masashi Otani v Daichi Hashimoto & Shito Ueda & Nick Primo
Makoto Oishi & Shiori Asahi & Masaki Okimoto v Mototsugu Shimizu & Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki
Osamu Nishimura v Shinya Ishikawa
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Jaki Numazawa v Masashi Takeda & Saburo Inematsu & Shinobu *Hardcore Match*
Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Ryuji Yamakawa v Shadow WX & Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Brahman Shu & Brahman Kei *AJPW All Asian Tag Team Titles Match*
Yoshihito Sasaki v Big Van Walter *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Abdullah Kobayashi v Shuji Ishikawa *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/25/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi & Amigo Suzuki v Masato Inaba & Hideyoshi Kamitani
Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto & Masato Otani v Shinobu & Mototsugu Shimizu & Jun Ogawauchi
Men's Teioh & Onryo v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
Shadow WX & Ryuji Yamakawa v Brahman Shu & Brahman Kei
Ryuji Ito & Kankuro Hoshino v Shuji Ishikawa & Saburo Inematsu *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa
Abdullah Kobayashi & Takashi Sasaki & Jaki Numazawa v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Masashi Takeda *Fluorescent Light Tubes Iron Cage Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/21/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Men's Teioh & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Onryo& Taro Nohashi & Konaka Pale One
Shuji Ishikawa & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masashi Takeda & Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Masashi Otani v Shinya Ishikawa & Shinobu
Takashi Sasaki & Shadow WX v Ryuji Ito & Ryuji Yamakawa *Weapons Death Match*
Yoshihito Sasaki v Yuji Okabayashi *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Abdullah Kobayashi v Jaki Numazawa *Fluorescent Light Tubes Tokyo Death City Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan "Ryuji Yamakawa Retirement Special" Samurai TV DVD/MP4/ISO
Highlights of Seiji Yamakawa & Kendo Nagasaki v Shoji Nakamaki & Axl Rotten 5/22/96
Highlights of Seiji Yamakawa & Shoji Nakamaki v Great Kojika & Mitsuhiro Matsunaga 1/6/97
Clips of Seiji Yamakawa & Shoji Nakamaki v Tarzan Goto & Mitsuhiro Matsunaga 4/1/97
Ryuji Yamakawa v Shadow WX 5/30/99
Ryuji Yamakawa v Tomoaki Honma 6/20/99
Clips of Ryuji Yamakawa & Tomoaki Honma v Shadow WX & The Winger 11/8/99
Ryuji Yamakawa v Kintaro Kanemura 2/22/00
Highlights of Ryuji Yamakawa & Shadow WX v Kankuro Hoshino & Masao Inaba 12/6/11
Highlights of Ryuji Yamakawa v Ryuji Ito 4/1/12
Highlights of Ryuji Yamakawa v Shado WX 7/7/12
Highlights of Ryuji Yamakawa v Abdullah Kobayashi *Fire Death Match* 7/8/12
Highlights of Ryuji Yamakawa & Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Yuichi Taniguchi & Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto 7/14/12
Ryuji Yamakawa & Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito v Jaki Numazawa & Shadow WX & Kankuro Hoshino *Ryuji Yamakawa's Retirement Fluorescent Light Tubes Nail Boards Death Match* 7/15/12

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/28/12 Commercial DVD/MP4/ISO
Axeman v Shoichi Uchida
Bad Bones v Kazuki Hashimoto
Big Van Walter & Robert Dreissker v Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa
Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito & DJ Hyde v Yuko Miyamoto & Sami Callihan & Kamui
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Tommy End & Michael Dante
Jaki Numazawa & Danny Havoc v Masashi Takeda & Drake Younger *Fluorescent Light Tubes Death Match*

1 Hour 45 Minutes, Excellent VQ, English Commentary

Big Japan 7/29/12 Commercial DVD/MP4/ISO
Bad Bones & DJ Hyde v Shinobu & Masashi Otani
Yoshihito Sasaki & Sami Callihan v Shinya Ishikawa & Axeman v Tommy End & Michael Dante *Three Way Match*
Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto v Brahman Shu & Brahman Kei
Yuko Miyamoto & Masashi Takeda v Drake Younger & Danny Havoc *Barbed wire Board Ladder Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Big Van Walter & Robert Dreissker
Abdullah Kobayashi & Shadow WX & Jaki Numazawa v Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Kankuro Hoshino *No Ropes Barbed wire Tornado Nail Board Death Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ, English Commentary

Big Japan 7/30/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Men's Teioh & Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto v Atsushi Ohashi & Trent Seven & MK McKinnan
Ryuji Ito & Brahman Shu & Brahman Kei v Sami Callihan & Masashi Takeda & Shinobu
Shadow WX & Clint Margera v Kankuro Hoshino & Masato Inaba
Jaki Numazawa & Danny Havoc v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *TLC Death Match*
Ryuji Ito v DJ Hyde v Takashi Sasaki *Three Way Alcohol Drinking Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Axeman v Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa & Bad Bones
Tommy End & Michael Dante v Big Van Walter & Robert Dreissker *wXw Tag Team Titles Match*
Abdullah Kobayashi v Drake Younger *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Spiked Nails Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/24/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shinya Ishikawa & Kazuki Hashimoto & Takumi Tsukamoto v Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki & Masato Inaba
Men's Teioh & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Shinobu & Mototsugu Shimizu & Konaka Pale One
Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki v Shadow WX & Shuji Ishikawa
Yuji Okabayashi & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei *BJW Tag Team Titles Match*
Takashi Sasaki & Jaki Numazawa v Masashi Takeda & Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Death Match*
Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Ladder Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/25/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Men's Teioh & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Onryo & Makoto Oishi & SUSUMU
Takashi Sasaki & Jaki Numazawa & Drake Younger v Yuko Miyamoto & Brahman Shu & Brahman Kei
Osamu Nishimura & Shinya Ishikawa v Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki
Ryuji Ito & Takumi Tsukamoto v Shadow WX & Shuji Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Yuji Okabayashi & Shinobu
Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
Abdullah Kobayashi v Isami Kodaka *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Barbed wire Ladder Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/29/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Makoto Oishi & Onryo v Men's Teioh & SUSUMU
Yuji Okabayashi & Shinya Ishikawa & Shinobu v Isami Kodaka & Drake Younger & Kankuro Hoshino
Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki v Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto
Brahman Shu & Brahman Kei v Shuji Ishikawa & Shadow WX
Ryuji Ito & Takumi Tsukamoto v Takashi Sasaki & Jaki Numazawa *Thumbtacks Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
Abdullah Kobayashi v Yuko Miyamoto *BJW Death Match Heavyweight Scaffold Death Match*

3 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/24/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Men's Teioh & Kota Ibushi & Makoto Oishi v Onryo & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
Yuji Okabayashi & Shinobu v Osamu Nishimura & Shinya Ishikawa *BJW Tag Team Titles Match*
Ryuji Ito & Takumi Tsukamoto v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Ladder Death Match*
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Yoshihito Sasaki & Hideyoshi Kamitani
Takashi Sasaki & Jaki Numazawa & Shadow WX v Jun Kasai & Brahman Shu & Brahman Kei
Yuji Okabayashi & Shinobu v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *BJW Maximum Tag Tournament Finals BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/9/12 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masashi Takeda v Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Weapons Death Match*
Jun Kasai & Shadow WX & Shuji Ishikawa v Jaki Numazawa & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Board Death Match*
Takao Omori & Manabu Soya v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi *AJPW Tag Team Titles Match*
Yoshihito Sasaki v Ryota Hama *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Abdullah Kobayashi v Ryuji Ito *BJW Death Match Heavyweight Title Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/30/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shinobu & Kazuki Hashimoto v Brahman Shu & Brahman Kei
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Shinya Ishikawa & Bad Bones
Tommy Edn & Michael Dante v Kankuro Hoshino & Masato Inaba
Takashi Sasaki & Shuji Ishikawa & The Winger v Ryuji Ito & Shadow WX & Takumi Tsukamoto
Jaki Numazawa & Drake Younger & Danny Havoc v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Masashi Takeda *Falls Count Anywhere Death Match*
Yoshihito Sasaki v DJ Hyde
Abdullah Kobayashi v MASADA *Nail Board Death Match*

2 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 1/2/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Atsushi Ohashi & Amigo Suzuki
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & DJ Hyde v Shinya Ishikawa & Bad Bones & Shinobu
Jun Kasai & MASADA & Masashi Takeda v Jaki Numazawa & Drake Younger & Danny Havoc *Barbed wire Board Death Match*
Yoshihito Sasaki v Manabu Soya *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Tommy End & Michael Dante *BJW Tag Team Titles Match*
Abdullah Kobayashi v Shuji Ishikawa *BJW Death Match Heavyweight Glass Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 2/8/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & SUSUMU v Men's Teioh & Onryo & Mototsugu Shimizu
Abdullah Kobayashi & Brahman Shu & Brahman Kei v Kankuro Hoshino & Masato Inaba & Amigo Suzuki
Yuji Okabayashi & Shinobu v Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami
Jun Kasai & Masashi Takeda v Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki & Kazuki Hashimoto v Ryota Hama & Manabu Soya & Yasufumi Nakanoue
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Shuji Ishikawa & Takashi Sasaki & Shadow WX *Fluorescent Light Tubes Setsubun Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/1/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kankuro Hoshino & Masato Inaba v Abdullah Kobayashi & Yuichi Taniguchi
Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa & Madoka v Ryuichi Kawakami & Amigo Suzuki & Kazuki Hashimoto
Isami Kodaka v Takumi Tsukamoto *BJW Death Match Survivor Tournament Ladder Hammer Death Match*
Ryuji Ito v Drake Younger *BJW Death Match Survivor Tournament Glass Board Death Match*
Shuji Ishikawa & Takashi Sasaki & Shadow WX v Yuko Miyamoto & Masashi Takeda & Danny Havoc *Hardcore Match*
Manabu Soya v Daisuke Sekimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Jun Kasai v Jaki Numazawa *No Canvas Barbed wire Crosses Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/17/13 Samurai TV DVD/MP/ISO
Abdullah Kobayashi & Shadow WX & Yuichi Taniguchi v Kankuro Hoshino & Masato Inaba & Rey Paloma
Magnitude Kishiwada & Shoichi Uchida v Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami
Takashi Sasaki v Sakigake
Ryuji Ito & Takumi Tsukamoto v Drake Younger & Danny Havoc *Scramble Bunkhouse Death Match*
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Isami Kodaka & Masashi Takeda *Coffin Death Match*
Shinjiro Otani v Kazuki Hashimoto
Shinya Ishikawa & Amigo Suzuki v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi
Shuji Ishikawa v Yuko Miyamoto *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Barbed wire Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/30/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shuji Ishikawa & Takashi Sasaki & Shadow WX v Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto *Barbed wire Board Death Match*
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Brahman Shu & Brahman Kei
Daisuke Sekimoto & Ryuichi Kawakami & Shinobu v Yoshihito Sasaki & Yuji Okabayashi & Shinya Ishikawa
Masashi Takeda v Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Thumbtack Glass Board Death Match*
Ryuji Ito v Yuko Miyamoto *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Ryuji Ito v Isami Kodaka *Death Match Survivor Tournament Finals Fluorescent Light Tubes Nail Board TLC Block Two out of Three Falls Death Match* 4/10/13

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/28/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Masaya Takahashi v Yuichi Taniguchi & Hideyoshi Kamitani
Men's Teioh & Makoto Oishi & SUSUMU v Onryo & Shiori Asahi & Mototsugu Shimizu
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Brahman Shu & Brahman Kei v Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami & Shinobu
Takashi Sasaki & Shadow WX v Kankuro Hoshino & Masato Inaba
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Abdullah Kobayashi & Masashi Takeda & Saburo Inematsu *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Takao Omori & Yasufumi Nakanoue
Shuji Ishikawa v Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Tables Ladders Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/5/13 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Masaya Takahashi v Yusaku Obata & Hideyoshi Kamitani
Yuichi Taniguchi & Keizo Matsuda & Bear Fukuda v Shinya Ishikawa & Shinobu & Madoka
Abdullah Kobayashi & Takashi Sasaki & Shadow WX v Yoshihito Sasaki & Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Weapons Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kankuro Hoshino & Masato Inaba *BJW Tag Team Fluorescent Light Tubes Iron Cage Death Match*
Daisuke Sekimoto v Takao Omori *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Shuji Ishikawa v Ryuji Ito *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Glass Board Kenzan Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/27/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi & Tank Nagai v Mototsugu Shimizu & Jun Ogawauchi
Onryo & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Men's Teioh & SUSUMU & Daisuke Masaoka
DJ Hyde & Jake Crist v Brahman Shu & Brahman Kei
Takashi Sasaki & Shadow WX & The Winger v Kankuro Hoshino & Masato Inaba & Masaya Takahashi *Hardcore Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Shinobu & Kazuki Hashimoto v Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami & Madoka
Shuji Ishikawa & Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Jun Kasai & Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Barbed wire Thumbtacks Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/30/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshihito Sasaki & Madoka v Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto v Ryuji Ito & Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Shinya Ishikawa & Jack Anthony v Men's Teioh & Shinobu
Daisuke Sekimoto v Ryuichi Kawakami *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Shuji Ishikawa v Masashi Takeda *BJW Death Match Glass Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/26/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto v Hideyoshi Kamitani
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Men's Teioh & SUSUMU
Shinya Ishikawa & Madoka v Ryuichi Kawakami & Josh Shooter
Yoshihito Sasaki & Yuji Okabayashi & Brahman Shu & Brahman Kei v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Hardcore Match*
Takumi Tsukamoto v Masaya Takahashi *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Shuji Ishikawa & Takashi Sasaki & Shadow WX *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daisuke Sekimoto v Shinobu *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan Summer 2013 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Four Corners Death Match* 7/3/13
Clips of Daisuke Sekimoto v Death Plala 6/16/13
Clips of Yuji Okabayashi & Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami v Yoshihito Sasaki & Jaki Numazawa & Kazuki Hashimoto 6/16/13
Clips of Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto & Kazuki Hashimoto v Kankuro Hoshino & Ryuichi Kawakami & Atsushi Ohashi 6/23/13
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *BJW Tag Team Titles Fluorescent Light Tubes Scaffold Death Match* 7/7/13
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Shinya Ishikawa & Madoka 7/28/13
Clips of Ryuji Ito & Ryuichi Sekine v Masato Inaba & Hideyoshi Kamitani 8/5/13
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Brahman Shu & Brahman Kei *BJW Tag Team Titles Match* 7/28/13
Clips of Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Masato Inaba & Masaya Takahashi *TLC Death Match* 7/30/13
Clips of Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Ruko-Chan v Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Death Match* 8/3/13
Jaki Numazawa v Masashi Takeda *Razor TLC Death Match* 8/8/13

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/27/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Men's Teioh & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto
Brahman Shu & Brahman Kei v Yoshihito Sasaki & Shinobu
Takashi Sasaki & Shuji Ishikawa & Shadow WX v The Winger & Kankuro Hoshino & Masato Inaba
Tatsuhito Takaiwa v Yuji Okabayashi
Ryuji Ito & MASADA v Jun Kasai & Jaki Numazawa *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daisuke Sekimoto v Madoka *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/25/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ryuichi Kawakami v Kazuki Hashimoto 
Brahman Shu & Brahman Kei & Shinobu v Jun Ogawauchi & Amigo Suzuki & Mototsugu Shimizu 
Ryuji Ito & Yoshihito Sasaki v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga 
Shadow WX & Takashi Sasaki & Masaya Takahashi v Masashi Takeda & Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Weapons Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Shinya Ishikawa & Madoka 
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Jun Kasai & Jaki Numazawa 

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/18/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Men's Teioh & Shinobu v Axeman & Jay Skillet
Brahman Shu & Brahman Kei v Jake Crist & Dave Crist
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga *Hardcore Match*
Shuji Ishikawa v Masaya Takahashi *Ladder Kenzan Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto v Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami & Madoka
Ryuji Ito & Danny Havoc v Kankuro Hoshino & Masato Inaba
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/4/13 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Madoka & Shinobu v HUB & Tsubasa
Yuji Okabayashi v Shinya Ishikawa
Yuko Miyamoto v Masaya Takahashi *Fluorescent Light Tubes Glass Board Death Match*
Ryuji Ito & Kankuro Hoshino & Masato Inaba v Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Koji Kanemoto & Yasufumi Nakanoue v Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto
Daisuke Sekimoto v Shuji Kondo *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Shuji Ishikawa v Isami Kodaka *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Cage Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/22/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shinya Ishikawa & Madoka v Men's Teioh & Atsushi Ohashi
Shuji Ishikawa & Kankuro Hoshino & Masato Inaba v Brahman Shu & Brahman Kei & Shinobu
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
Isami Kodaka & Yuko Miyamoto v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *BJW Tag Team Titles Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*
Kohei Sato & Daichi Hashimoto v Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto
Ryuji Ito & Masaya Takahashi v Ryuji Ito & Jaki Numazawa *Barbed wire Board TLC Death Match*
Isami Kodaka & Yuko Miyamoto v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga *BJW Tag Team Tournament Finals Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/29/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto v Ryuichi Sekine
Brahman Shu & Brahman Kei & Jake Crist & Dave Crist v Men's Teioh & Shinobu & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
Ryuji Ito & Kankuro Hoshino & Masato Inaba & Saburo Inematsu v Shuji Ishikawa & Jun Kasai & MASADA & Danny Havoc *Barbed wire Board Death Match*
Isami Kodaka & Yuko Miyamoto & Masaya Takahashi v Masashi Takeda & Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto *Weapons Death Match*
Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami v Shinya Ishikawa & Madoka
Daisuke Sekimoto v Kohei Sato *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/2/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi v Takayuki Ueki
Jake Crist & Dave Crist v Kankuro Hoshino & Masato Inaba
Brahman Shu & Brahman Kei & Shinobu v Madoka & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Madoka
MASADA & Masaya Takahashi v Saburo Inematsu & Mototsugu Shimizu *Street Fight*
Koji Kanemoto v Kazuki Hashimoto
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Danny Havoc v Jun Kasai & Jaki Numazawa & Masashi Takeda
Shuji Ishikawa & Yuji Okabayashi v Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami
Isami Kodaka v Takumi Tsukamoto *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Ladder Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 2/7/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi & Hideyoshi Kamitani v Frank Atsushi & Takayuki Ueki
HUB & Onryo v Brahman Shu & Brahman Kei
Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Kankuro Hoshino & Masato Inaba & Saburo Inematsu *Scramble Bunkhouse Death Match*
Kaz Hayashi & Shuji Kondo v Men's Teioh & Shinobu
Isami Kodaka & Yuko Miyamoto v Ryuji Ito & Masaya Takahashi *Fluorescent Light Tubes Iron Cage Death Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto
Shinya Ishikawa v Ryuichi Kawakami *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/2/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi & Hideyoshi Kamitani v Madoka & Takayuki Ueki
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Men's Teioh & SUSUMU
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Brahman Shu & Brahman Kei
Shiori Asahi v Ryuichi Kawakami
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi *Four Corner Weapons Death Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Shinya Ishikawa & Shinobu
Isami Kodaka & Yuko Miyamoto v Ryuji Ito & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Scaffold Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/21/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mentai Kid & Hideyoshi Kamitani v Frank Atsushi & Takayuki Ueki
Hikaru Shida & Tsukasa Fujimoto v Yumi Oka & Sumire Natsu
Yuko Miyamoto v Takumi Tsukamoto *Table Death Match*
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino & Masato Inaba
Kohei Sato & Ryuichi Kawakami v Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto
Shinya Ishikawa v Shiori Asahi *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Isami Kodaka v Ryuji Ito *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Glass Board Death Match*

3 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 3/27/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Madoka v Brahman Shu & Brahman Kei & Shinobu
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Ryuichi Sekine & Takayuki Ueki
Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami v Manabu Soya & Hideyoshi Kamitani
Jun Kasai & Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto v Saburo Inematsu & Masato Inaba & Masaya Takahashi *4 Corners Weapons Death Match*
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto v Shuji Ishikawa & Kohei Sato
Isami Kodaka v Kankuro Hoshino *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/28/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Men's Teioh & Atsushi Maruyama v Brahman Shu & Brahman Kei
Manabu Soya v Hideyoshi Kamitani
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Madoka & Shinobu
Great Kojika & Kankuro Hoshino & Masato Inaba v Jaki Numazawa & Mad Man Pondo & Takumi Tsukamoto
Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami v Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto
Isami Kodaka & Yuko Miyamoto v Ryuji Ito & Masaya Takahashi *Fluorescent Light Tubes Iron Cage Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/5/14 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masaya Takahashi & Koji Doi v Hideyoshi Kamitani & Takayuki Ueki 
Men's Teioh & Shinobu v Super Tiger & Kazuki Hashimoto
Atsushi Maruyama & Shiori Asahi & Takumi Tsukamoto v HUB & Madoka & Menso~re Oyaji 
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Gokudo Shock Death Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Manabu Soya & Ryuichi Kawakami 
Daisuke Sekimoto v Shinya Ishikawa *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Isami Kodaka v Yuko Miyamoto *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes TLC Death Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 5/31/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Brahman Shu & Brahman Kei v Yuichi Taniguchi & Takayuki Ueki 
Men's Teioh & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v HUB & Madoka & Menso~re Oyaji 
Manabu Soya v Shinobu 
Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Ryuichi Kawakami & Atsushi Maruyama & Masato Inaba 
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Shinya Ishikawa v Shiori Asahi 
Isami Kodaka & Yuko Miyamoto v Kohei Sato & Shuji Ishikawa *BJW Tag Team Titles Match*
Isami Kodaka v Ryuji Ito *BJW Death Match Heavyweight Two out of Three Falls TLC, Concrete Block Fluorescent Light Tubes, and Iron Cage Fluorescent Light Tubes Death Match* 5/25/14

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/15/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kankuro Hoshino & Masato Inaba v Yuichi Taniguchi & Masaya Takahashi 
Ryuichi Kawakami & Sakigake v Hideyoshi Kamitani & Takayuki Ueki
Takumi Tsukamoto & Command Bolshoi & Arisa Nakajima v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Hamuko Hoshi 
Shinya Ishikawa v Atsushi Maruyama 
Daisuke Sekimoto v Manabu Soya 
Brahman Shu & Brahman Kei v Kankuro Hoshino & Masato Inaba 
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Kazuki Hashimoto & Daichi Hashimoto *BJW Tag Team Titles Match*
Ryuji Ito v Yuko Miyamoto *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Spike Nail Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/30/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Brahman Shu & Brahman Kei v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki 
Men's Teioh & Atsushi Maruyama v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga 
Kohei Sato & Hideyoshi Kamitani v Ryuichi Kawakami & Masato Inaba 
Manabu Soya v Kazuki Hashimoto 
Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Nail Board Death Match* 
Shuji Ishikawa v Shinya Ishikawa 
Daisuke Sekimoto v Shinobu 

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/26/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daisuke Sekimoto v Yuko Miyamoto
Shuji Ishikawa v Manabu Soya
Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki v Atsushi Maruyama & Takumi Tsukamoto & Shinobu
Men's Teioh & Hiroshi Fukuda v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga *UWA Tag Team Titles Match*
Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Isami Kodaka & Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi *Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*
Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto & Masato Inaba v Shinya Ishikawa & Shiori Asahi & Hideyoshi Kamitani
Daisuke Sekimoto v Shuji Ishikawa *Strong Climb Tournament Finals Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/15/14 & 8/21/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Toshiyuki Sakuda & Kota Sekifuda v Yuichi Taniguchi & Isamu Oshita 8/15/14
Daisuke Sekimoto & Men's Teioh v GENTARO & Shinobu
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v MASADA & Danny Havoc *Fluorescent Light Tubes Board Barbed wire Board Death Match*
Highlights of Abdullah Kobayashi & Takayuki Ueki v Shinobu & Toshiyuki Sakuda 8/13/14
Highlights of Takashi Sugiura v Kazuki Hashimoto 8/13/14
Highlights of Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Shinya Ishikawa & Shiori Asahi 8/13/14
Highlights of Death Match Battle Royal 8/13/14
Highlights of Yuko Miyamoto & Masaya Takahashi v Masashi Takeda & Jaki Numazawa *Caribbean Barbed wire Death Match* 8/14/14
Highlights of Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto v Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi 8/14/14
Koji Kanemoto & Atsushi Maruyama v Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto 8/21/14
Daisuke Sekimoto & Naomichi Marufuji & Kohei Sato v Ryuji Ito & HARASHIMA & Yuji Hino 8/21/14
Ryuji Ito v Abdullah Kobayashi *Fluorescent Light Tubes Death Match* 8/15/14

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/24/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Hideyoshi Kamitani & Isamu Oshita v Kota Sekifuda & Toshiyuki Sakuda
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki
Atsushi Maruyama & Shiori Asahi v Men's Teioh & Takumi Tsukamoto
Daisuke Sekimoto & Ryuichi Kawakami v Kohei Sato & Shuji Ishikawa
Koji Kanemoto v Kazuki Hashimoto
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Barbed wire Board Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Jaki Numazawa & Masashi Takeda *Fluorescent Light Tubes TLC Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/31/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Hideyoshi Kamitani & Toshiyuki Sakuda & Isamu Oshita v Yuichi Taniguchi & Takayuki Ueki & Kota Sekifuda 
Jaki Numazawa v Masaya Takahashi *TLC Death Match*
Kohei Sato & Shinobu v Kazuki Hashimoto & Yusaku Obata 
Ryuichi Kawakami v Atsushi Maruyama 
Abdullah Kobayashi & GAINA v Kankuro Hoshino & Masato Inaba 
The Great Sasuke & Brahman Shu & Brahman Kei v Ryuji Ito & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga 
Daisuke Sekimoto v Takashi Sugiura
Yuko Miyamoto v Masashi Takeda *BJW Death Match Heavyweight Title Glass Board Kenzan Death Match*

2 Hours, Excellent VQ 

Big Japan 9/23/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi v Takayuki Ueki
Men's Teioh & Tatsuhiko Yoshino v Isamu Oshita & Toshiyuki Sakuda
Shuji Ishikawa & Masaya Takahashi v Ryuichi Kawakami & Kota Sekifuda
Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Barbed wire Board Street Fights Falls Count Anywhere Death Match*
Koji Kanemoto & Kazuki Hashimoto v Shiori Asahi & Shinobu
Daisuke Sekimoto & Hideyoshi Kamitani v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Iron Cage Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/31/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki *Barbed wire Board Death Match*
Men's Teioh & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Shiori Asahi & Shinobu & Heddi French
Koji Kanemoto & Kazuki Hashimoto v Manabu Soya & Ryuichi Kawakami
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Brahman Shu & Brahman Kei
Daisuke Sekimoto & Hideyoshi Kamitani v Kohei Sato & Shuji Ishikawa
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Scaffold Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/21/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Koji Kanemoto & Kazuki Hashimoto *Hardcore Match*
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Daisuke Sekimoto & Hideyoshi Kamitani *Hardcore Match*
Men's Teioh & Shiori Asahi & Tsutomu Oosugi v Hercules Senga
Kankuro Hoshino & Masato Inaba & Atsushi Maruyama v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki
Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine & Masaya Takahashi *Barbed wire Board Death Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa & Shinobu & Heddi French v Manabu Soya & Ryuichi Kawakami & Isamu Oshita & Kota Sekifuda
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *BJW Tag Team Tournament Finals Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/21/14 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki
Kankuro Hoshino & Masato Inaba & Masaya Takahashi v Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Tables Iron Stair Barbed wire Board Tornado Death Match*
Koji Kanemoto & Kazuki Hashimoto v Tatsuhito Takaiwa & Atsushi Maruyama
Ryuji Ito & Isami Kodaka v Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Shuji Ishikawa v Ryuichi Kawakami *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Daisuke Sekimoto & Hideyoshi Kamitani v Kohei Sato & Yuji Okabayashi
Yuko Miyamoto v Abdullah Kobayashi *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Barbed wire Death Match*

3 Hours 45 Minutes, Excellent VQ 

Big Japan 12/30/14 Commercial DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Isamu Oshita & Toshiyuki Sakuda
Shinobu v Men's Teioh & Atsushi Maruyama & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Kazuki Hashimoto
Ryuji Ito & Masaya Takahashi v Saburo Inematsu & SAGAT *Barbed wire Board Death Match*
Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami v Daisuke Sekimoto & Hideyoshi Kamitani
Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki v Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino & Masato Inaba
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *BJW Tag Team Titles Match*
Abdullah Kobayashi v Masashi Takeda *Red and White Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ, Master DVD, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Big Japan 1/2/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Kota Sekifuda v Hideyoshi Kamitani & Isamu Oshita & Toshiyuki Sakuda
Brahman Shu & Brahman Kei & Shinobu v Atsushi Maruyama & Masato Inaba & Dyna Mido
Ryuichi Kawakami v Kazuki Hashimoto
Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki *Barbed wire Board Death Match*
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Isami Kodaka v Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Kohei Sato & Shuji Ishikawa
Yuko Miyamoto v Kankuro Hoshino *BJW Death Match Heavyweight Title G-Shock Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 2/2/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Toshiyuki Sakuda v Atsushi Maruyama & Isamu Oshita
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki
Daisuke Sekimoto & Hideyoshi Kamitani v Ryuichi Kawakami & Kota Sekifuda
Kankuro Hoshino & Masato Inaba v Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine *Scramble Bunkhouse Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Ryuji Ito & Masaya Takahashi v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Barbed wire Board Death Match*
Shuji Ishikawa v Yuji Okabayashi *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/1/15 Commercial DVD/MP4/ISO
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki
Abdullah Kobayashi & Saburo Inematsu & Takumi Tsukamoto v Masato Inaba & Masaya Takahashi & Heddi French *Hardcore Match*
Masashi Takeda v Kankuro Hoshino *G-Shock Death Match*
Ryuji Ito v Ryuichi Sekine *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Hideyoshi Kamitani v Kohei Sato & Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto
Yuko Miyamoto v Jaki Numazawa *BJW Death Match Heavyweight Thumbtacks Kenzans Death Match*

1 Hour 40 Minutes, Master DVD, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Big Japan 3/21/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Abdullah Kobayashi & Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki v Jaki Numazawa & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Yuichi Taniguchi
Masashi Takeda v Ryuichi Sekine *Fluorescent Light Tubes Board Barbed wire Board Thumbtacks Death Match*
Takumi Tsukamoto v Masato Inaba *TLC Death Match*
Isami Kodaka v Saburo Inematsu *Fluorescent Light Tubes Salt Death Match*
Daisuke Sekimoto & Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto v Yuko Miyamoto & Shiori Asahi & Hideyoshi Kamitani
Ryuji Ito v Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Concrete Block Death Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Yuji Hino & Yuji Okabayashi *BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/31/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Isamu Oshita & Kota Sekifuda v Yoshihisa Uto & Tatsu Omori 
Yuko Miyamoto & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Brahman Shu & Brahman Kei & Toshiyuki Sakuda 
Masato Inaba & Kazuki Hashimoto & Masaya Takahashi v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Heddi French 
Kankuro Hoshino v Ryuichi Sekine *Barbed wire Board Barbed wire Weapon Death Match*
Ryuji Ito v Masashi Takeda *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Isami Kodaka v Takumi Tsukamoto *Ladder Death Match*
Atsushi Maruyama & Ryuichi Kawakami & Hideyoshi Kamitani v Yuji Okabayashi & Yuji Hino & Shinobu 
Daisuke Sekimoto v Shuji Ishikawa *BJW Strong Heavyweight Championship Match*

2 Hours, Excellent VQ 

Big Japan 4/19/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masashi Takeda v Abdullah Kobayashi *Nail Board Death Match*
Ryuji Ito v Isami Kodaka *Concrete Blocks Salt Death Match*
Jaki Numazawa & Shinobu & Masaya Takahashi v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Yuko Miyamoto v Hideyoshi Kamitani & Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto
Abdullah Kobayashi v Isami Kodaka *Death Match Survivor Tournament Finals Fluorescent Light Tubes Concrete Blocks Spiked Nails Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/28/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Toshiyuki Sakuda & Yoshihisa Uto v Isamu Oshita & Tatsuo Omori
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Atsushi Maruyama & Shinobu
Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine & Masaya Takahashi *Barbed wire Board Death Match*
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Great Kojika & Kankuro Hoshino & Masato Inaba v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki
Yuji Okabayashi & Yuji Hino v Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto
Daisuke Sekimoto v Hideyoshi Kamitani *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/5/15 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Toshiyuki Sakuda & Yoshihisa Uto v Isamu Oshita & Tatsuo Omori & Kazumi Kikuta
Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa v Shinobu & Kazuki Hashimoto
Ryuji Ito & Masaya Takahashi & Takayuki Ueki v Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *TLC Barbed wire Board Death Match*
Great Kojika & Kankuro Hoshino & Masato Inaba v Isami Kodaka & Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine 
Yuji Okabayashi v Ryuichi Kawakami *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Daisuke Sekimoto & Hideyoshi Kamitani *BJW Tag Team Titles Match*
Yuko Miyamoto v Abdullah Kobayashi *BJW Death Match Heavyweight Title Death Match*

5 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/28/15 Commercial DVD/MP4/ISO
Tatsuo Omori v Kazumi Kikuta
Ryuichi Kawakami & Hideyoshi Kamitani & Toshiyuki Sakuda v Atsushi Maruyama & Kazuki Hashimoto & Yoshihisa Uto
Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto v Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Weapons Death Match*
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei & Yuichi Taniguchi
Ryuji Ito & Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine v Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Masashi Takeda v Takayuki Ueki *Kenzans Concrete Blocks Death Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi *BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours, Master DVD, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Big Japan 6/22/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshihisa Uto v Kazumi Kikuta
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Men's Teioh & Shinobu
Great Kojika & Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi v Brahman Shu & Brahman Kei & Toshiyuki Sakuda
Isami Kodaka & Yuko Miyamoto v Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Ryuji Ito & Ryuichi Sekine v Masashi Takeda & Takayuki Ueki *Barbed wire Board Iron Cage Death Match*
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Tatsuhito Takaiwa & Atsushi Maruyama
Daisuke Sekimoto & Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami & Hideyoshi Kamitani

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/30/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Toshiyuki Sakuda v Yoshihisa Uto & Kazumi Kikuta
Jaki Numazawa & Antonio Honda v Atsushi Maruyama & Yuichi Taniguchi 
Tsukasa Fujimoto & Risa Sera v Mio Shirai & Yuka 
Great Kojika & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki 
Takashi Sasaki & The Winger v Isami Kodaka & GENTARO 
Ryuji Ito & Kankuro Hoshino & Masato Inaba v Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto & Masashi Takeda 
Genichiro Tenryu & Ryuichi Kawakami v Kazuki Hashimoto & Hideyoshi Kamitani 
Daisuke Sekimoto & Masato Tanaka & Takashi Sugiura v HARASHIMA & Yuji Okabayashi & Yuji Hino 

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/20/15 Ryogoku Sumo Hall Samurai TV DVD/MP4/ISO
Toshiyuki Sakuda & Yoshihisa Uto v Yuichi Taniguchi & Kazumi Kikuta
Men's Teioh & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Tsubasa & Atsushi Maruyama & Shinobu
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa
Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Ryuichi Sekine & Masaya Takahashi & SAGAT *Death Match*
Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki v Great Kojika & Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Manabu Soya & Ryuichi Kawakami v Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani 
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *BJW Tag Team Titles Match*
Abdullah Kobayashi v Ryuji Ito *BJW Death Match Heavyweight Death Match*
Daisuke Sekimoto v Yuji Okabayashi *BJW Strong Heavyweight Title Match*

5 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/16/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Hideki Suzuki v Yoshihisa Uto 
Tatsuhito Takaiwa v Kazuki Hashimoto 
Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino & Masato Inaba v Ryuichi Sekine & Masaya Takahashi & Takayuki Ueki *Barbed wire Board Death Match* 
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto *Scramble Bunkhouse Death Match* 
Yuji Okabayashi v Abdullah Kobayashi 8/17/15
Yuji Okabayashi & Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Ryota Hama & Ryuichi Kawakami & Hideyoshi Kamitani 
Ryuji Ito v Daisuke Sekimoto *Fluorescent Light Tubes Death Match* 

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/30/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Maruyama & Toshiyuki Sakuda v Yoshihisa Uto & Kazumi Kikuta
Isami Kodaka & Takumi Tsukamoto v Abdullah Kobayashi & Takayuki Ueki *Barbed wire Board Death Match*
Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Kankuro Hoshino & Masato Inaba *GTC Death Match*
KENSO & Tsuomu Oosugi & Hercles Senga v Danshoku Dino & Brahman Shu & Brahman Kei
Yuji Okabayashi v Yoshihisa Uto
Genichiro Tenryu & Hideyoshi Kamitani v Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto
Ryuji Ito v Yuko Miyamoto *BJW Death Match Heavyweight Title Scaffold Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/21/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Tatsuhito Takaiwa & Kazumi Kikuta
Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto v Masashi Takeda & Masaya Takahashi *TLC Falls Count Anywhere Death Match*
Kankuro Hoshino & Masato Inaba v Abdullah Kobayashi & Takayuki Ueki *Weapons Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto
Ryuji Ito & Ryuichi Sekine v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/29/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Hardcore Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Ryuji Ito & Ryuichi Sekine *Hardcore Match*
Koji Kanemoto & Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Tatsuhito Takaiwa & Atsushi Maruyama & Kazumi Kikuta
Hideki Suzuki v Yoshihisa Uto
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Shinobu v Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani & Toshiyuki Sakuda
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi *BJW Tag Team Tournament Finals Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/23/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Atsushi Maruyama & Kazumi Kikuta
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Shinobu v Men's Teioh & Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi
Yoshihisa Uto & Toshiyuki Sakuda v GAINA & The Bodyguard
Daisuke Sekimoto & Hideki Suzuki & Hideyoshi Kamitani v Kohei Sato & Yuji Okabayashi & Shuji Ishikawa
Great Kojika & Kankuro Hoshino & Masato Inaba v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Ryuichi Sekine *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/20/15 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto & Tatsuhiko Yoshino v Tatsuhito Takaiwa & Naoya Nomura & Kazumi Kikura
Arisa Nakajima & Tsukasa Fujimoto & Kagetsu v Yumi Ohka & Misaki Ohata & Yuuka
Great Kojika & Kankuro Hoshino & Masato Inaba & Risa Sera v Mayumi Ozaki & Yuichi Taniguchi & Shinobu & Masaya Takahashi
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Toshiyuki Sakuda v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki
Abdullah Kobayashi v Minoru Fujita *Fluorescent Light Tubes Chain Death Match*
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Yuko Miyamoto v Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Ryuji Ito v Ryuichi Sekine *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Concrete Blocks Death Match* 12/13/15
Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto v Ryota Hama & Atsushi Maruyama
Suwama & Daisuke Sekimoto v Kohei Sato & Shuji Ishikawa
Yuji Okabayashi v Hideyoshi Kamitani *BJW Strong Heavyweight Title Match*

4 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 12/30/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Maruyama & Yoshihisa Uto v Seiya Sanada & Kazumi Kikuta
Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Brahman Shu & Brahman Kei & Shinobu & Takayuki Ueki
Ryuji Ito & Ryuichi Sekine & Masaya Takahashi v Isami Kodaka & Masato Inaba & Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Death Match*
Abdullah Kobayashi v Masashi Takeda *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa & Yuko Miyamoto v Daichi Hashimoto & Hideki Suzuki & Kazuki Hashimoto
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani *BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/2/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shinobu & Toshiyuki Sakuda v Tatsuhiko Yoshino & Heddi French
Jaki Numazawa & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Takayuki Ueki & Brahman Shu & Brahman Kei
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Seiya Sanada & Atsushi Maruyama
Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani v Yuji Okabayashi & Yoshihisa Uto
Suwama & Daisuke Sekimoto & Hideki Suzuki v Kohei Sato & Shuji Ishikawa & Kazumi Kikuta
Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masashi Takeda & Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi *Barbed wire Board Death Match*
Ryuji Ito v Masato Inaba *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Glass Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/24/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Jaki Numazawa & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Takayuki Ueki & Brahman Shu & Brahman Kei
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Takumi Tsukamoto v Kankuro Hoshino & Masato Inaba & Masaya Takahashi *G-Shock Death Match*
Abdullah Kobayashi & Masashi Takeda v Ryuji Ito & Ryuichi Sekine *Barbed wire Board Death Match*
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Daisuke Sekimoto & Atsushi Aoki
Kohei Sato & Shuji Ishikawa & Hideyoshi Kamitani v Hideki Suzuki & Seiya Sanada & Yoshihisa Uto
Yuji Okabayashi v Ryota Hama *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 2/18/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine v Toshiyuki Sakuda & Kazumi Kikuta
Yuji Okabayashi & Atsushi Maruyama v Daichi Hashimoto & Shinobu
Abdullah Kobayashi & Masashi Takeda v Masaya Takahashi & Takumi Tsukamoto *Barbed wire Board Death Match*
Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Brahman Shu & Brahman Kei & Yuichi Taniguchi & Takayuki Ueki
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani
Daisuke Sekimoto & Seiya Sanada v Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kankuro Hoshino & Masato Inaba *AJPW All Asian Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/6/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda v Yoshihisa Uto & Tatsuhiko Yoshino & Kazumi Kikuta
Abdullah Kobayashi & Masashi Takeda v Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Fluorescent Light Tubes G Shock Death Match*
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Jaki Numazawa v Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine & Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi *Barbed wire Board Death Match*
Hideki Suzuki v Shinobu
Shuji Ishikawa v Yuji Okabayashi
Daisuke Sekimoto v Seiya Sanada
Kohei Sato v Hideyoshi Kamitani

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/31/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Shinobu v Yuji Okabayashi & Tatsuhiko Yoshino & Kazumi Kikuta
Yuichi Taniguchi & Tsutomu Oosugi & Toshiyuki Sakuda v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Kankuro Hoshino & Masato Inaba & Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi *Scramble Bunkhouse Street Fight Death Match*
Hideyoshi Kamitani v Atsushi Maruyama
Hideki Suzuki v Yoshihisa Uto
Shuji Ishikawa v Ryota Hama
Kohei Sato v Seiya Sanada
Daisuke Sekimoto v Daichi Hashimoto

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/9/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Seiya Sanada & Atsushi Maruyama 
Tatsuhiko Yoshino & Toshiyuki Sakuda v Kazumi Kikuta & Takuya Nomura 
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Kankuro Hoshino v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki 
Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto v Abdullah Kobayashi & Masashi Takeda & Masaya Takahashi *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto v Hideyoshi Kamitani & Yoshihisa Uto 
Ryota Hama v Yuji Okabayashi
Shuji Ishikawa v Hideki Suzuki 

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/10/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shuji Ishikawa v Hideyoshi Kamitani
Hideki Suzuki v Hideyoshi Kamitani
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Yuichi Taniguchi v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki
Yuko Miyamoto & Atsushi Maruyama v Tatsuhiko Yoshino & Kazumi Kikuta
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino v Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Masaya Takahashi *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Ryota Hama & Yoshihisa Uto
Shuji Ishikawa v Hideyoshi Kamitani *BJW Strong Climb Tournament Finals Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan Strong Climb 2016 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Clips of Kohei Sato v Hideyoshi Kamitani 3/6/16
Daichi Hashimoto v Hideyoshi Kamitani 3/10/16
Daisuke Sekimoto v Atsushi Maruyama 3/10/16
Daichi Hashimoto v Seiya Sanada 3/19/16
Hideyoshi Kamitani v Seiya Sanada 3/20/16
Kohei Sato v Atsushi Maruyama 3/25/16
Daichi Hashimoto v Atsushi Maruyama 3/27/16
Daisuke Sekimoto v Hideyoshi Kamitani 3/27/16
Seiya Sanada v Atsushi Maruyama 4/3/16
Clips of Shuji Ishikawa v Daichi Hashimoto 4/10/16
Clips of Hideki Suzuki v Hideyoshi Kamitani 4/10/16
Clips of Shuji Ishikawa v Hideyoshi Kamitani 4/10/16

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/29/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Toshiyuki Sakuda v Kazumi Kikuta & Takuya Nomura
Ryuichi Sekine & Saburo Inematsu & Kankuro Hoshino v Brahman Shu & Brahman Kei & Takayuki Ueki
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi v Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa *Barbed wire Board Death Match*
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Atsushi Maruyama v Shuji Ishikawa & Hideki Suzuki & Shinobu
Jun Akiyama & Daichi Hashimoto v Yuji Okabayashi & Yoshihisa Uto
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Great Kojika & Daisuke Sekimoto *AJPW All Asian Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/5/16 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kankuro Hoshino & Shinobu & Yuichi Taniguchi v Tatsuhiko Yoshino & Toshiyuki Sakuda & Kazumi Kikuta 
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Takumi Tsukamoto & Takayuki Ueki *Table Crash Match*
Jaki Numazawa & Masashi Takeda V Abdullah Kobayashi & Minoru Fujita *Double Cross Grave Death Match*
Daisuke Sekimoto & James Raideen v Jun Akiyama & Daichi Hashimoto 
Yuji Okabayashi v Shuji Ishikawa *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Ryuji Ito v Masaya Takahashi *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Barbed wire Glass Kenzan Death Match*

3 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/30/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino v Takuya Nomura
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei & Toshiyuki Sakuda
Daichi Hashimoto & Atsushi Maruyama v Daisuke Sekimoto & Kazumi Kikuta
Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue v Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kankuro Hoshino & Saburo Inematsu & Masaya Takahashi *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Abdullah Kobayashi & Ryuichi Sekine & Takayuki Ueki
Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani v Kohei Sato & Shuji Ishikawa *BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/29/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Hideki Suzuki v Takuya Nomura
Atsushi Maruyama & Kazumi Kikuta v Tatsuhiko Yoshino & Toshiyuki Sakuda
Brahman Shu & Brahman Kei & Shinobu v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Yuichi Taniguchi
Hideki Suzuki & Daichi Hashimoto v Yasufumi Nakanoue & Yoshihisa Uto
Yuji Okabayashi & Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Daisuke Sekimoto & Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki *Barbed wire Board Death Match*
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Thumbtacks Glass Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/3/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Maruyama v Takuya Nomura
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Yuichi Taniguchi v Brahman Shu & Brahman Kei & Toshiyuki Sakuda
Atsushi Aoki & Hikaru Sato v Yuko Miyamoto & Kazumi Kikuta
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Yoshihisa Uto v Hideki Suzuki & Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto
Masaya Takahashi v Takayuki Ueki *Thumbtacks Death Match*
Jaki Numazawa v Minoru Fujita *Dog Collar Chain Death Match*
Ryuji Ito & Masashi Takeda v Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Iron Cage Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/24/16 Ryogoku Sumo Hall Commercial DVD/MP4/ISO
Atsushi Maruyama & Daichi Hashimoto v Tatsuhiko Yoshino & Kazumi Kikuta 
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Tsubasa & Billy Ken Kid 
The Great Sasuke & Brahman Shu & Brahman Kei v Great Kojika & Shinobu & Toshiyuki Sakuda 
Hideki Suzuki & Takuya Nomura v Yasufumi Nakanoue & Yoshihisa Uto
Abdullah Kobayashi & Masaya Takahashi & Takayuki Ueki v Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Daisuke Sekimoto v Ryuichi Kawakami 
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Hikaru Sato & Atsushi Aoki *AJPW All Asian Tag Team Titles Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Akebono & Ryota Hama *BJW Tag Team Titles Match*
Yuji Okabayashi v Hideyoshi Kamitani *NEW BJW Strong Heavyweight Champion*
Ryuji Ito v Kankuro Hoshino *BJW Death Match Heavyweight Title G Shock Scaffold Death Match*

3 Hours 40 Minutes, Master DVD, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Big Japan 7/24/16 Ryogoku Sumo Hall Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Maruyama & Daichi Hashimoto v Tatsuhiko Yoshino & Kazumi Kikuta 
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Tsubasa & Billy Ken Kid 
The Great Sasuke & Brahman Shu & Brahman Kei v Great Kojika & Shinobu & Toshiyuki Sakuda 
Hideki Suzuki & Takuya Nomura v Yasufumi Nakanoue & Yoshihisa Uto
Abdullah Kobayashi & Masaya Takahashi & Takayuki Ueki v Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Daisuke Sekimoto v Ryuichi Kawakami 
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Hikaru Sato & Atsushi Aoki *AJPW All Asian Tag Team Titles Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Akebono & Ryota Hama *BJW Tag Team Titles Match*
Yuji Okabayashi v Hideyoshi Kamitani *BJW Strong Heavyweight Champion*
Ryuji Ito v Kankuro Hoshino *BJW Death Match Heavyweight Title G Shock Scaffold Death Match*

4 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 8/21/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kota Sekifuda & Kazumi Kikuta v Kengo Takai & Takuya Nomura 
Ryuji Ito & Toshiyuki Sakuda v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki *Barbed wire Board Death Match*
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka 
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Jaki Numazawa & FUMA 
Akebono v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Brahman Shu & Brahman Kei 
HARASHIMA & Daichi Hashimoto v Yuji Okabayashi & Atsushi Maruyama 
Hideyoshi Kamitani v Ryuchi Kawakami *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Kankuro Hoshino v Abdullah Kobayashi *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes G Shock Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/22/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ryuji Ito & Shinobu & Brahman Shu & Brahman Kei v Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto
Yasufumi Nakanoue & Ryuichi Kawakami & Tatsuhiko Yoshino v Kazuki Hashimoto & Atsushi Maruyama & Yoshihisa Uto 
Masaya Takahashi v Takayuki Ueki *Thumbtacks Death Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga 
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Hideki Suzuki & Takuya Nomura
Akebono & Ryota Hama v Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kankuro Hoshino & Masato Inaba *Fluorescent Light Tubes Concrete Block Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/14/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Atsushi Maruyama v Kankuro Hoshino & Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine 
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei & Tatsuhiko Yoshino 
Atsushi Aoki v Kazuki Hashimoto
Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto & Takuya Nomura v Ryuichi Kawakami & Yasufumi Nakanoue & Kazumi Kikuta 
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Ryuji Ito & Toshiyuki Sakuda *Fluorescent Light Tubes TLC Death Match*
Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki *Iron Cage Barbed wire Board Death Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto 
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Akebono & Ryota Hama 

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/31/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Kohei Sato & Shuji Ishikawa *BJW Tag Team Tournament Semi-Finals Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki *Big Japan Tag Team Tournament Semi-Finals Weapons Death Match*
Atsushi Maruyama & Kazuki Hashimoto & Tatsuhiko Yoshino v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Kota Sekifuda 
Ryuji Ito & Brahman Shu & Brahman Kei & Toshiyuki Sakuda v Kankuro Hoshino & Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto 
Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto & Takuya Nomura v Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto & Kazumi Kikuta 
Akebono & Ryota Hama & Abdullah Kobayashi v Ryuichi Kawakami & Yasufumi Nakanoue & Shinobu
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi *BJW Tag Team Tournament Finals Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/22/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shinobu & Tatsuhiko Yoshino v Atsushi Maruyama & Kota Sekifuda 
Ryuji Ito & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Great Kojika & Brahman Shu & Brahman Kei
Kohei Sato & Shuji Ishikawa & Ryuichi Kawakami v Kazumi Kikuta & Yoshihisa Uto & Takuya Nomura
Hideki Suzuki v Yasufumi Nakanoue
Abdullah Kobayashi & Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda v Yuko Miyamoto & Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Barbed wire Board Weapons Death Match*
Ryota Hama & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto 
Kankuro Hoshino v Isami Kodaka *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Ladder Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/18/16 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue v Yoshihisa Uto & Kazumi Kikuta 
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Atsushi Maruyama & Shinobu v Jaki Numazawa & Brahman Shu & Brahman Kei & Tatsuhiko Yoshino
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki *Table Crash Match*
Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto v Ryota Hama & Daichi Hashimoto 
Ryuji Ito & Toshiyuki Sakuda v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Hideki Suzuki & Takuya Nomura 
Hideyoshi Kamitani v Daisuke Sekimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Kankuro Hoshino v Abdullah Kobayashi *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Double G-Shock Death Match*

3 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/30/16 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Maruyama & Tatsuhiko Yoshino & Kazumi Kikuta v Shinobu Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
Great Kojika & Kankuro Hoshino v Brahman Shu & Brahman Kei
Ryota Hama & Shogun Okamoto & Kazuki Hashimoto v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Yasufumi Nakanoue
Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Toshiyuki Sakuda *Elimination Death Match*
Hideki Suzuki & Takuya Nomura & Yoshihisa Uto v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki *BJW Tag Team Title Table Crash Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/2/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Jaki Numazawa & Brahman Shu & Brahman Kei v Atsushi Maruyama & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
Shinobu v Tatsuhiko Yoshino
Ryota Hama & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Kazuki Hashimoto & Kazumi Kikuta & Takuya Nomura
Abdullah Kobayashi & Masaya Takahashi & Takayuki Ueki v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Toshiyuki Sakuda *Barbed wire Board Weapons Death Match*
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kankuro Hoshino & Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto v Ryuichi Kawakami & Yasufumi Nakanoue
Kohei Sato & Shuji Ishikawa v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi *BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 2/10/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kankuro Hoshino & Tatsuhiko Yoshino v Shinobu & Yuya Aoki
Masaya Takahashi & Takayuki Ueki v Brahman Shu & Brahman Kei 
Yuko Miyamoto & Yuko Miyamoto v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
Kohei Sato & Kazuki Hashimoto & Kazumi Kikuta v Daichi Hashimoto & Atsushi Maruyama & Takuya Nomura
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Toshiyuki Sakuda v Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto 
Ryota Hama & Shogun Okamoto & Yoshihisa Uto v Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue & Hideyoshi Kamitani 
Hideki Suzuki v Ryuichi Kawakami *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/5/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Shinobu v Atsushi Maruyama & Tatsuhiko Yoshino & Yuya Aoki 
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Kazuki Hashimoto & Kazumi Kikuta 
Abdullah Kobayashi & Masaya Takahashi & Takayuki Ueki v Brahman Shu & Brahman Kei & Toshiyuki Sakuda
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto v Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto *Hardcore Match*
Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue & Takuya Nomura v Kohei Sato & Ryota Hama & Yoshihisa Uto 
Isami Kodaka v Kenji Fukimoto *Weapons Death Match*
Masashi Takeda v Kankuro Hoshino *Concrete Block Death Match*
Daisuke Sekimoto v Hideki Suzuki *World Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/19/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Kazumi Kikuta v Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki 
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto & Ryuichi Kawakami v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Takuya Nomura 
Kenji Fukimoto v Takumi Tsukamoto *Barbed wire Board Weapons Death Match*
Yuko Miyamoto v Ryuichi Sekine *Big Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto 
Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito & Takayuki Ueki v Jaki Numazawa & Minoru Fujita & Toshiyuki Sakuda *Hardcore Match*
Masashi Takeda v Masaya Takahashi*Iron Cup Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/30/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yasufumi Nakanoue & Yoshihisa Uto v Ryuichi Kawakami & Yuya Aoki 
Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi & Takayuki Ueki v Yuko Miyamoto & Brahman Shu & Brahman Kei & Toshiyuki Sakuda 
Kazuki Hashimoto & Atsushi Maruyama & Tatsuhiko Yoshino & Takuya Nomura v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Shinobu & Kazumi Kikuta
Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Yuji Okabayashi & Kohei Sato & Shuji Ishikawa 
Isami Kodaka v Takumi Tsukamoto *Ladder Death Match*
Ryuji Ito v Kenji Fukimoto *4 Corners of Pain Death Match*
Masashi Takeda v Jaki Numazawa *Cutter Knife Death Match*
Daisuke Sekimoto v Hideki Suzuki *BJW Strong Heavyweight Championship Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan Death Match Survivor 2017 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Isami Kodaka v Kenji Fukimoto 3/5/17
Masashi Takeda v Kankuro Hoshino 3/5/17
Takayuki Ueki v Kenji Fukimoto 3/8/17
Ryuji Ito v Isami Kodaka 3/8/17
Jaki Numazawa v Masaya Takahashi 3/12/17
Masaya Takahashi v Kankuro Hoshino 3/13/17
Toshiyuki Sakuda v Takayuki Ueki 3/12/17
Masashi Takeda v Yuko Miyamoto 3/13/17
Ryuji Ito v Takumi Tsukamoto 3/14/17
Kenji Fukimoto v Takumi Tsukamoto 3/19/17
Yuko Miyamoto v Ryuichi Sekine 3/19/17
Masashi Takeda v Masaya Takahashi 3/19/17
Kenji Fukimoto v Toshiyuki Sakuda 3/20/17
Masaya Takahashi v Ryuichi Sekine 3/25/17
Isami Kodaka v Toshiyuki Sakuda 3/25/17
Yuko Miyamoto v Masaya Takahashi 3/26/17 
Isami Kodaka v Takayuki Ueki 3/26/17
Isami Kodaka v Takumi Tsukamoto 3/30/17
Ryuji Ito v Kenji Fukimoto 3/30/17
Jaki Numazawa v Masashi Takeda 3/30/17
Isami Kodaka v Masaya Takahashi *Death Match Survivor Tournament Finals Fluorescent Light Tubes Death Match* 4/8/17

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/8/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Isami Kodaka v Jaki Numazawa *Fluorescent Light Tubes Clock Tower Fluorescent Lamp TV Tower Death Match*
Masaya Takahashi v Kenji Fukimoto *Barbed wire Board Weapons Death Match*
Ryota Hama & Kazumi Kikuta v Yasufumi Nakanoue & Yuya Aoki 
Abdullah Kobayashi & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Brahman Shu & Brahman Kei & Tatsuhiko Yoshino 
Yuko Miyamoto & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Ryuji Ito & Kankuro Hoshino & Takayuki Ueki *Hardcore Match*
Ryuichi Kawakami & Manabu Soya v Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto 
Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto & Takuya Nomura v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto 
Isami Kodaka v Masaya Takahashi *Death Match Survivor Tournament Finals Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/28/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Kazumi Kikuta v Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki
Hercules Senga & Tsutomu Oosugi & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei & Ryuichi Sekine 
Great Kojika & Minoru Fujita v Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto *Hardcore Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kenji Fukimoto & Toshiyuki Sakuda *Weapons Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue 
Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto & Takuya Nomura v Ryuichi Kawakami & Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto 
Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/5/17 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Kazuki Hashimoto & Takuya Nomura v Shinobu & Kazumi Kikuta & Yuya Aoki 
Great Kojika & Minoru Fujita v Kankuro Hoshino & Takayuki Ueki *Barbed wire Board Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Takumi Tsukamoto & Ryuichi Sekine *TLC Death Match*
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Kenji Fukimoto & Toshiyuki Sakuda *Weapons Death Match*
Kohei Sato & Shuji Ishikawa & Yoshihisa Uto v Ryota Hama & Ryuichi Kawakami & Yasufumi Nakanoue 
Masato Tanaka & Daisuke Sekimoto v Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto 
Hideki Suzuki v Yuji Okabayashi *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Abdullah Kobayashi v Masaya Takahashi *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Nail Board Death Match*

3 Hours 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 5/25/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Toshiyuki Sakuda v Takuya Nomura & Yuya Aoki
Shuji Ishikawa & Kohei Sato & Yoshihisa Uto v Ryuichi Kawakami & Daichi Hashimoto & Kazumi Kikuta 
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Minoru Fujita & Kenji Fukimoto & Kankuro Hoshino 
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Takumi Tsukamoto & Ryuichi Sekine v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki  *Tag Team Three Way Fluorescent Light Tubes Death Match*
Shinobu v Tatsuhiko Yoshino 
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue *BJW Tag Team Titles Match*
Hideki Suzuki v Hideyoshi Kamitani *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/28/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kankuro Hoshino & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Minoru Fujita & Brahman Shu & Brahman Kei 
Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Tatsuhiko Yoshino & Takuya Nomura 
Kohei Sato & Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Yuya Aoki
Shinobu v Kazuki Hashimoto
Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta 
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/17/17 Ryogoku Sumo Hall Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ryuichi Sekine & Tatsuhiko Yoshino v Kota Sekifuda & Yuya Aoki 
Great Kojika & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Kendo Kashin & Brahman Shu & Brahman Kei 
Masakatsu Funaki & Kazumi Kikuta v Yoshihisa Uto & Takuya Nomura 
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Takumi Tsukamoto & Toshiyuki Sakuda *Iron Cage Lawnmower Megahammer Ladder Table Death Match*
Kazuki Hashimoto v  Shinobu *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Jaki Numazawa & Masashi Takeda v Kankuro Hoshino & Minoru Fujita *Concrete Block Overall Death Match*
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Shogun Okamoto v Kohei Sato & Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Hideki Suzuki v Ryuichi Kawakami *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi *BJW Tag Team Title Match*
Masaya Takahashi v Takayuki Ueki *BJW Death Match Heavyweight Title Kenzan Spike Nails Death Match*.

4 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 8/13/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuya Aoki v Masaki Morihiro
Shinobu & Kazuki Hashimoto v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue
Daisuke Sekimoto & Kohei Sato & Ryota Hama v Ryuichi Kawakami & Taishi Takizawa & Yoshihisa Uto
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Toshiyuki Sakuda v Jaki Numazawa & Minoru Fujita & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Hideki Suzuki & Kazumi Kikuta
Masaya Takahashi & Takayuki Ueki v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Thumbtacks Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/19/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takumi Tsukamoto & Kazuki Hashimoto v Kota Sekifuda & Yuya Aoki
Ryuichi Kawakami & Kengo Takai & Yoshihisa Uto v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kazumi Kikuta
Abdullah Kobayashi & Great Kojika v Kankuro Hoshino & Toshiyuki Sakuda *Hardcore Match*
Tatsuhiko Yoshino & Takuya Nomura v Danshoku Dino & Takayuki Ueki
Daisuke Sekimoto & KENSO v Yuji Okabayashi & Hideyoshi Kamitani
Hideki Suzuki v Daichi Hashimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Masaya Takahashi v Masashi Takeda *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Double Glass Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/20/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Brahman Shu & Brahman Kei
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kazumi Kikuta v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino & Yuya Aoki
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Jaki Numazawa & Kenji Fukimoto *Fish and Chips Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Kankuro Hoshino & Minoru Fujita *Trash Can Death Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Hideki Suzuki & Shogun Okamoto
Daisuke Sekimoto & Kohei Sato v Shingo Takagi & Yuji Okabayashi

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/15/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daisuke Sekimoto & Kohei Sato v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki *Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*
Ryuichi Kawakami & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Brahman Shu & Brahman Kei & Toshiyuki Sakuda
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Shingo Takagi & Yuji Okabayashi
Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto & Kazumi Kikuta v Ryota Hama & Shogun Okamoto & Yasufumi Nakanoue
Masashi Takeda & Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto v Kankuro Hoshino & Minoru Fujita & Kenji Fukimoto *Weapons Tornado Death Match*
Shinobu & Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino v Kazuki Hashimoto & Takuya Nomura & Yuya Aoki
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani *Big Japan Strongest Tag Team Tournament Finals Hardcore Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/1/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto v Masaki Morihiro
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Taishi Takizawa & Yoshihisa Uto 
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Brahman Shu & Brahman Kei v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Ryuichi Sekine & Kota Sekifuda
Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi & Takayuki Ueki v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Takumi Tsukamoto & Toshiyuki Sakuda *Weapons Death Match*
Daichi Hashimoto & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Daisuke Sekimoto & Kohei Sato & Takuya Nomura 
Shinobu v Yuya Aoki *BJW Jr. Heavyweight Championship Match*
Hideki Suzuki v Hideyoshi Kamitani *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Masashi Takeda v Minoru Fujita *BJW Death Match Heavyweight Title TLC Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/8/17 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura v Yuya Aoki
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto v Brahman Shu & Brahman Kei
Shinobu & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Kazuki Hashimoto & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Yoshihisa Uto & Kazumi Kikuta
Daisuke Sekimoto & Ryuichi Kawakami v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
Abdullah Kobayashi & Isami Kodaka v Minoru Fujita & Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Death Match*
Masashi Takeda & Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto v Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda & Takayuki Ueki *Fluorescent Light Tubes TLC Death Match*

1 Hour 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 11/21/17 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shinobu & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Tatsuhiko Yoshino & Kazuki Hashimoto & Kota Sekifuda 
Ryuji Ito & Brahman Shu & Brahman Kei v Great Kojika & Yuko Miyamoto & Ryuichi Sekine 
Abdullah Kobayashi & Isami Kodaka v Minoru Fujita & Kankuro Hoshino 
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta 
Daisuke Sekimoto & Kohei Sato & Yuya Aoki v Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto & Takuya Nomura 
Daichi Hashimoto v Hideyoshi Kamitani 
Masashi Takeda & Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Fluorescent Light Tubes Wall Barbed wire Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/26/17 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto v Masaki Morihiro
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Yuichi Taniguchi v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Kazumi Kikuta
Daisuke Sekimoto & Takuya Nomura v Ryuichi Kawakami & Yuya Aoki
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto
Masashi Takeda & Yuko Miyamoto & Toshiyuki Sakuda v Masaya Takahashi & Kankuro Hoshino & Takayuki Ueki *Barbed wire Board Death Match*
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Jaki Numazawa & Kenji Fukimoto *BJW Tag Team Titles Fluorescent Light Tubes Death Match*

1 Hour 40 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 12/17/17 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Kazumi Kikuta & Masaki Morihiro
Kendo Kashin & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Minoru Fujita & Brahman Shu & Brahman Kei
Shinobu & Yoshihisa Uto & Takuya Nomura v Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Ryuichi Sekine v Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto *Weapons Death Match*
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *BJW Tag Team Titles Barbed wire Board Iron Cage Death Match*
Daisuke Sekimoto & Kohei Sato & Hideyoshi Kamitani v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Masayuki Okamoto *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Hideki Suzuki v Daichi Hashimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Masashi Takeda v Masaya Takahashi *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Glass Plate Death Match*

3 Hours 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 12/30/17 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kazumi Kikuta v Masaki Morihiro
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Brahman Shu & Brahman Kei
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda
Daisuke Sekimoto v Yuya Aoki
Kohei Sato & Kazuki Hashimoto v Hideki Suzuki & Takuya Nomura
Ryuichi Kawakami & Yoshihisa Uto v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
Shinobu v Kankuro Hoshino *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
15 Man Royal Rumble Death Match

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/2/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuko Morihiro & Yuya Aoki v Takuya Nomura & Takuho Kato 
Kazuki Hashimoto & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Shinobu & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga 
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Minoru Fujita & Ryuichi Sekine v TAJIRI & Kankuro Hoshino & Brahman Shu & Brahman Kei 
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Taishi Takizawa v Hideyoshi Kamitani& Yoshihisa Uto & Kazumi Kikuta
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Hideki Suzuki v Shuji Ishikawa & Kohei Sato 
Daichi Hashimoto v Ryuichi Kawakami *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Masashi Takeda v Takumi Tsukamoto *BJW Death Match Heavyweight Title Nails Board Fluorescent Light Tubes Cage Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/4/18 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kazumi Kikuta v Masaki Morihiro
Kazuki Hashimoto & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Yuya Aoki
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Yoshihisa Uto & Takuya Nomura
Daisuke Sekimoto & Ryuichi Kawakami v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito & Yuko Miyamoto v Minoru Fujita & Brahman Shu & Brahman Kei
Isami Kodaka v Kankuro Hoshino *G-Shock Death Match*
Masashi Takeda & Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Fluorescent Light Tubes Death Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 1/25/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura & Masaki Morihiro v Kazumi Kikuta & Takuho Kato
Minoru Fujita & Tsutomu Oosugi & Hercles Senga v Jaki Numazawa & Brahman Shu & Brahman Kei
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kankuro Hoshino v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Barbed wire Board Death Match*
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Fuminori Abe & Yuya Aoki
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
Daisuke Sekimoto & Kohei Sato & Hideki Suzuki v Ryuichi Kawakami & Taishi Takizawa & Yoshihisa Uto
Shinobu v Kazuki Hashimoto *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *BJW Tag Team Titles Fluorescent Light Tubes Spiked Nails Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 2/27/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Masaki Morihiro v Yuya Aoki & Takuho Kato
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda
Great Kojika & Minoru Fujita & Kankuro Hoshino v Jaki Numazawa & Brahman Shu & Brahman Kei
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *TLC Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto Abdullah Kobayashi & Ryuichi Sekine *Fluorescent Light Tubes Concrete Block Death Match*
Daisuke Sekimoto & Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto & Kazumi Kikuta v Ryota Hama & Ryuichi Kawakami & Hideyoshi Kamitani & Takuya Nomura
Shinobu v Fuminori Abe *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Daichi Hashimoto v Yasufumi Nakanoue *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/21/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Fuminori Abe v Takuho Kato
Shinobu & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Kankuro Hoshino & Tsotomu Oosugi & Hercules Senga
Ryuji Ito & Brahman Shu & Brahman Kei v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Ryuichi Sekine v Masashi Takeda & Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Death Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta
Daisuke Sekimoto v Kazuki Hashimoto
Hideki Suzuki v Yoshihisa Uto
Takuya Nomura v Yuya Aoki
Ryota Hama v Yasufumi Nakanoue

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/31/18 & 4/5/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *BJW Tag Team Title Fluorescent Light Tubes Death Match* 4/5/18
Hideki Suzuki v Kazumi Kikuta 3/31/18
Ryota Hama v Hideyoshi Kamitani 3/31/18
Daisuke Sekimoto v Ryuichi Kawakami 3/31/18
Hideki Suzuki v Kazuki Hashimoto 4/5/18
Ryuichi Kawakami v Yoshihisa Uto 4/5/18
Daichi Hashimoto v Yasufumi Nakanoue 4/5/18

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/5/18 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura & Takuho Kato v Fuminori Abe & Yuki Ishikawa
Ryota Hama & Kazumi Kikuta v Hideyoshi Kamitani & Yuya Aoki
Shinobu & Kankuro Hoshino & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga v Brahman Shu & Brahman Kei & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Ryuichi Sekine v Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda & Takayuki Ueki *Barbed wire Board Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *BJW Tag Team Titles Fluorescent Light Tubes Death Match*
Hideki Suzuki v Kazuki Hashimoto
Ryuichi Kawakami v Yoshihisa Uto
Daichi Hashimoto v Yasufumi Nakanoue

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/15/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazumi Kikuta & Takuho Kato v Takuya Nomura & Yuki Ishikawa
Great Kojika & Yuichi Taniguchi v Brahman Shu & Brahman Kei
Kazuki Hashimoto v Yuya Aoki
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Kankuro Hoshino v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Barbed wire Board Death Match*
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daisuke Sekimoto & Ryuichi Kawakami & Yoshihisa Uto v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Hideyoshi Kamitani
Daichi Hashimoto v Hideki Suzuki *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/5/18 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuho Kato & Akira Hyodo v Takuya Nomura & Masaki Morihiro 
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Fuminori Abe v Shinobu & Kankuro Hoshino & Yuki Ishikawa 
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Yoshihisa Uto v Ryuichi Kawakami & Taishi Takizawa & Kazumi Kikuta *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Championship Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki 
Jaki Numazawa & Kenji Fukimoto & Takumi Tsukamoto v Masaya Takahashi& Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Weapons Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Ryuji Ito & Ryuichi Sekine *BJW Tag Team Title Fluorescent Light Tubes TLC Death Match*
Hideki Suzuki v Daisuke Sekimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match* 
Masashi Takeda v Abdullah Kobayashi *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Five Nail Beds Fork Bowl Death Match*

4 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/13/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuho Kato & Yuki Ishikawa v Masaki Morihiro & Akira Hyodo
Yuko Miyamoto v Kazumi Kikuta
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Brahman Shu & Brahman Kei
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Yoshihisa Uto v Ryuichi Kawakami & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Great Kojika & Ryuji Ito & Ryuichi Sekine v Jaki Numazawa & Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda
Hideki Suzuki & Daisuke Sekimoto v Takuya Nomura & Kankuro Hoshino
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Abdullah Kobayashi & Isami Kodaka *Iron Cage Concrete Blocks Ladder Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/20/18 Commercial DVD/MP4/ISO
Masaki Morihiro & Takuho Kato v Yuki Ishikawa & Akira Hyodo 
Ryuichi Kawakami & Shinobu v Fuminori Abe & Kazumi Kikuta 
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Brahman Shu & Brahman Kei & Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki 
Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto v Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino 
Ryuji Ito & Takumi Tsukamoto & Ryuichi Sekine v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *TLC Death Match*
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Ryota Hama& Yasufumi Nakanoue & Yoshihisa Uto *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Hideki Suzuki v Takuya Nomura *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Masashi Takeda v Isami Kodaka *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Ladder Glass Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ, Master DVD, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Big Japan 6/20/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masaki Morihiro & Takuho Kato v Yuki Ishikawa & Akira Hyodo 
Ryuichi Kawakami & Shinobu v Fuminori Abe & Kazumi Kikuta 
Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Brahman Shu & Brahman Kei & Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki 
Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto v Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino 
Ryuji Ito & Takumi Tsukamoto & Ryuichi Sekine v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *TLC Death Match*
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Ryota Hama& Yasufumi Nakanoue & Yoshihisa Uto *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Hideki Suzuki v Takuya Nomura *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Masashi Takeda v Isami Kodaka *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Ladder Glass Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/24/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masaki Morihiro & Takuho Kato v Yuki Ishikawa & Akira Hyodo
Kankuro Hoshino & Brahman Shu & Brahman Kei v Jaki Numazawa & Ryuichi Sekine & Yuichi Taniguchi
Shinobu & Tsutomu Oosugi & Banana Senga v Kazuki Hashimoto & Kota Sekifuda & Yuya Aoki
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Hideki Suzuki & Daisuke Sekimoto
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Yoshihisa Uto v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Weapons Three Way Tag Team Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/12/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Hideki Suzuki & Daisuke Sekimoto v Takuya Nomura & Fuminori Abe
Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda v Minoru Fujita & Kankuro Hoshino *Concrete Block Round Saw Board Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masaya Takahashi & Kyu Mogami *TLC Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Abdullah Kobayashi & Yoshihisa Uto *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
Shinobu v Kazuki Hashimoto *BJW Jr. Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/13/18 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Masaki Morihiro v Yuki Ishikawa
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Takuho Kato & Akira Hyodo
Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino v Takuya Nomura & Fuminori Abe
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Kazuk Hashimoto & Yuya Aoki
Daisuke Sekimoto & Hideki Suzuki v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta
Masaya Takahashi & Kyu Mogami v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Barbed wire Board Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Minoru Fujita & Kankuro Hoshino *Concrete Block Weapons Death Match*
Ryuji Ito & Ryuichi Sekine v Abdullah Kobayashi & Yoshihisa Uto *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/18/18 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Masaki Morihiro & Takuho Kato v Yuichi Taniguchi & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda 
Ryuichi Sekine & Takuya Nomura v Yoshihisa Uto & Akira Hyodo 
Daisuke Sekimoto & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Yuya Aoki 
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Masaya Takahashi v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa *Hardcore Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *TLC Fire Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Minoru Fujita & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Concrete Block G Shock Death Match*

1 Hour 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 8/19/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masaki Morihiro & Akira Hyodo v Takuho Kato & Yuki Ishikawa
Ryuichi Kawakami & Kengo Takai & Kazumi Kikuta 
Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda 
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto & Takuya Nomura v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Yoshihisa Uto 
Great Kojika & Yoshiaki Fujiwara v Shiro Koshinaka & Masashi Aoyagi
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Ryuichi Sekine v Isami Kodaka & Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto *Barbed wire Board Death Match*
Hideki Suzuki v Hideyoshi Kamitani *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Masashi Takeda v Yuko Miyamoto *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Spike Needle Board Thumbtack Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/16/18 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuho Kato & Yuki Ishikawa v Akira Hyodo & Masaki Morihiro
Shinobu & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto & Ryuichi Sekine
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Ryota Hama & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta
Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki v Fuminori Abe & Takuya Nomura
Masaya Takahashi & Kyu Mogami v Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Glass Board Death Match*
Abdullah Kobayashi & Yoshihisa Uto v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Hideki Suzuki v Yasufumi Nakanoue *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Masashi Takeda v Ryuji Ito *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Death Match*

3 Hours 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 9/24/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shinobu & Koju Takeda v Yuki Ishikawa & Akira Hyodo
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Masaki Morihiro v Abdullah Kobayashi & Yoshihisa Uto & Takuho Kato
Ryuji Ito & Ryuichi Sekine v Yuko Miyamoto & Jaki Numazawa *Needles Death Match*
Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Takuya Nomura & Fuminori Abe
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda
Daisuke Sekimoto & Hideki Suzuki v Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki
Masaya Takahashi & Kyu Mogami v Minoru Fujita & Kankuro Hoshino *Concrete Block Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Toshiyuki Sakuda & Takayuki Ueki *Fluorescent Light Tubes Gadget Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/25/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Yuya Aoki v Kazuki Hashimoto & Fuminori Abe & Yuki Ishikawa 
Shinobu & Tsutomu Oosugi & Banana Senga v Brahman Shu & Brahman Kei & Takuya Nomura
Daisuke Sekimoto & Ryuichi Kawakami v Takuho Kato & Akira Hyodo 
Yuko Miyamoto & Kyu Mogami v Minoru Fujita & Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Death Match.
Masaya Takahashi v Takayuki Ueki *Weapons Death Match*
Ryuji Ito & Ryuichi Sekine v Abdullah Kobayashi & Yoshihisa Uto *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Hideki Suzuki & Kazumi Kikuta 
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue *Big Japan Strongest Tag Team Tournament Finals & BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/11/18 Ryogoku Sumo Hall Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi v Frank Atsushi 
Takuho Kato & Yuki Ishikawa v Masaki Morihiro & Akira Hyodo
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Shinobu & Kozu Takeda 
Yoshihisa Uto & Kazumi Kikuta v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani 
Great Kojika & Shiro Koshinaka & Brahman Shu & Brahman Kei v Tsutomu Oosugi & Banana Senga & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda
Yuko Miyamoto & Takumi Tsukamoto & Kyu Mogami v Minoru Fujita & Kankuro Hoshino & Ryuichi Sekine 
Yuji Okabayashi v Ryuichi Kawakami
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *BJW Tag Team Title Table Crash Match*
Kazuki Hashimoto v Yuya Aoki *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi *Weapons Death Match*
Hideki Suzuki v Daisuke Sekimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Masashi Takeda v Masaya Takahashi *BJW Death Match Heavyweight Title Weapons Board Double Hell Death Match*

4 Hours 40 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 11/27/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shinobu & Tsutomu Oosugi & Banana Senga v Brahman Shu & Brahman Kei & Yuichi Taniguchi 
Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki & Takuho Kato v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Akira Hyodo 
Ryuichi Kawakami & Takuya Nomura & Fuminori Abe v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Yuki Ishikawa 
Yuko Miyamoto & Takayuki Ueki v Minoru Fujita & Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Death Match*
Hideki Suzuki v Kazumi Kikuta 
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue 
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda *Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*
Ryuji Ito & Ryuichi Sekine v Abdullah Kobayashi & Yoshihisa Uto *Fluorescent Light Tubes Cage Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/30/18 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Takuho Kato & Akira Hyodo 
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Koju Takeda v Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki & Yuki Ishikawa 
Shinobu & Tsutomu Oosugi & Banana Senga v Brahman Shu & Brahman Kei & Yuichi Taniguchi 
Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto v Yuji Okabayashi & Kazumi Kikuta 
Kankuro Hoshino v Minoru Fujita *Barbed wire Board Concrete Block Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Jaki Numazawa & Kenji Fukimoto *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda v Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Ryuichi Sekine *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Ryota Hama & Kohei Sato & Yasufumi Nakanoue 

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/2/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki & Brahman Shu & Brahman Kei v Tsutomu Oosugi & Banana Senga & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda 
Shinobu & Koju Takeda & Fuminori Abe v Takuho Kato & Yuki Ishikawa & Akira Hyodo 
Kohei Sato & Yasufumi Nakanoue v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani 
Masashi Takeda & Yuko Miyamoto v Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Weapons Death Match*
Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Ryuichi Sekine v Minoru Fujita & Kankuro Hoshino & Yuichi Taniguchi *Barbed wire Board Death Match*
Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto & Takuya Nomura v Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta
Daisuke Sekimoto v Ryota Hama *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Masaya Takahashi v Takumi Tsukamoto *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Fluorescent Items Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/4/19 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Takuho Kato v Akira Hyodo
Shinobu & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki & Yuki Ishikawa
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Takuya Nomura
Yasufumi Nakanoue v Kazumi Kikuta
Jaki Numazawa & Kyu Mogami v Minoru Fujita & Yuichi Taniguchi *Barbed wire Board Death Match*
Masaya Takahashi & Takayuki Ueki v Kankuro Hoshino & Ryuichi Sekine *G-Shock Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Rickey Shane Page & Drew Parker *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Ryuji Ito & Jimmy Havoc v Yuko Miyamoto & Toshiyuki Sakuda *TLC Weapons Death Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 1/13/19 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa v Kota Sekifuda & Koju Takeda
Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto v Takuho Kato & Akira Hyodo
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kohei Sato v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Ryuichi Kawakami
Takuya Nomura v Fuminori Abe
TAJIRI v Tatsuhiko Yoshino
Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa v Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki
Suwama & Shuji Ishikawa v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi *AJPW All Asian Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/14/19 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Takuya Nomura & Yuya Aoki v Takuho Kato & Yuki Ishikawa & Akira Hyodo
Shinobu & Koju Takeda v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda
Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino *Iron Weapons Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Toshiyuki Sakuda & Ryuichi Sekine *Fluorescent Light Tubes Gadget Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Masato Tanaka & Yuko Miyamoto
Takayuki Ueki v Yoshihisa Uto *Weapons Death Match*
Masaya Takahashi v Ryuji Ito *BJW Death Match Heavyweight Thumbtacks Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/13/19 & 1/14/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura v Fuminori Abe 1/13/19
TAJIRI v Tatsuhiko Yoshino 1/13/19
Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa v Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki 1/13/19
Shuji Ishikawa & Kohei Suwama v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi *AJPW Tag Team Titles Match* 1/13/19
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Ryuichi Sekine & Toshiyuki Sakuda *Fluorescent Light Tubes Gadget Board Death Match* 1/14/19
Takayuki Ueki v Yoshihisa Uto *Weapons Death Match* 1/14/19
Masaya Takahashi v Ryuji Ito *BJW Death Match Title Thumbtacks Death Match* 1/14/19

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 2/23/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura v Takuho Kato
Super Delfin & Kazumi Kikuta & Kota Sekifuda v Tsutomu Oosugi & Banana Senga & Yuichi Taniguchi
Abdullah Kobayashi & Yoshihisa Uto v Yuji Okabayashi & Akira Hyodo
Ryuji Ito & Ryuichi Sekine v Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino
Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda v Isami Kodaka & Brahman Shu & Brahman Kei *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Shinjiro Otani & Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa v Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki & Yuki Ishikawa
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani *BJW Tag Team Titles Match
Daisuke Sekimoto v The Bodyguard *BJW Strong Heavyweight Title & World Heavyweight Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 2/28/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Takuya Nomura & Akira Hyodo
Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki & Fuminori Abe & Yuki Ishikawa v Shinobu & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Koju Takeda 
Abdullah Kobayashi & Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Takuho Kato 
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta
Takayuki Ueki v Kankuro Hoshino *Death Match Survivor Tournament G-Shock Death Match*
Yuko Miyamoto v Ryuichi Sekine *Death Match Survivor Tournament TLC Death Match*
Minoru Fujita v Takumi Tsukamoto *Death Match Survivor Tournament Barbed wire Board Death Match*
Masashi Takeda v Toshiyuki Sakuda *Death Match Survivor Tournament Fluorescent Light Tubes Gadget Board Death Match*
Ryuji Ito v Isami Kodaka *Death Match Survivor Tournament Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/17/19 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura & Fuminori Abe & Yuya Aoki v Takuho Kato & Yuki Ishikawa & Akira Hyodo
Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino v Kazuki Hashimoto & Koju Takeda
Yuji Okabayashi & Hideki Suzuki & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta
Jimmy Havok & Rickey Shane Page v Masaya Takahashi & Takumi Tsukamoto
Toshiyuki Sakuda v Takayuki Ueki *Human Cutting Machine Skewered Flesh Slicer Torture Tool Death Match*
Isami Kodaka v Ryuichi Sekine *Kenzan Gadget Death Match*
Yuko Miyamoto v Yoshihisa Uto *Scaffold Death Match*
Ryuji Ito v Abdullah Kobayashi *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/25/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kota Sekifuda & Takuho Kato & Yuki Ishikawa & Akira Hyodo v Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki & Tatsuhiko Yoshino & Koju Takeda
Ryota Hama & Kankuro Hoshino v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Yasufumi Nakanoue & Takuya Nomura
Toshiyuki Sakuda v Takumi Tsukamoto *Stapler Pizza Cutter Board Death Match*
Masashi Takeda v Rickey Shane Page *Fluorescent Light Tubes 4 Tower Death Match*
Ryuji Ito v Yoshihisa Uto *Chair Death Match*
Yuko Miyamoto v Jimmy Havoc *Fluorescent Light Tubes Iron Cage Death Match*
Abdullah Kobayashi v Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Ladder Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/14/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Akira Hyodo v Kota Sekifuda & Yuki Ishikawa 
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Hideyoshi Kamitani & Takuya Nomura 
TAJIRI v Yuya Aoki
Abdullah Kobayashi & Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto v Daisuke Sekimoto & Kazumi Kikuta & Takuho Kato 
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Kankuro Hoshino & Ryuichi Sekine v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda & Takumi Tsukamoto *Hardcore Match*
Yuji Okabayashi v Daichi Hashimoto 
Masashi Takeda v Isami Kodaka *Death Match Survivor Tournament Finals Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*

3 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 4/30/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Hideki Suzuki v Takuho Kato
Shinobu & Tatsuhiko Yoshino & Yuichi Taniguchi v Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki & Koju Takeda
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kankuro Hoshino v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa
TAJIRI v Kota Sekifuda
Daisuke Sekimoto & Hideyoshi Kamitani & Akira Hyodo v Yuji Okabayashi & Daichi Hashimoto & Takuya Nomura
Ryuji Ito & Ryuichi Sekine & Takumi Tsukamoto v Abdullah Kobayashi & Yoshihisa Uto & Takayuki Ueki *Barbed wire Board Death Match*
Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/5/19 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuho Kato & Akira Hyodo v Yuki Ishikawa & Kosuke Sato 
Shinobu & Yuya Aoki v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda 
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kankuro Hoshino v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Takuya Nomura 
Abdullah Kobayashi & Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto v Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Hardcore Elimination Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Hardcore Junkyard Death Match*
Kazuki Hashimoto v TAJIRI *BJW Jr. Heavyweight Title Match* 
Jake Lee & Koji Iwamoto v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta *AJPW All Asian Tag Team Titles Match*
Daisuke Sekimoto v Yuji Okabayashi *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Masaya Takahashi v Isami Kodaka *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Tower Death Match*

4 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 5/30/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Takuho Kato v Hideyoshi Kamitani & Kosuke Sato 
Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki & Yuki Ishikawa v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Koju Takeda
Abdullah Kobayashi & Hideki Suzuki & Shinobu & Yoshihisa Uto v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kankuro Hoshino 
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto & Akira Hyodo v Ryuichi Kawakami & Takuya Nomura & Kazumi Kikuta 
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Josh Crane & Ryuichi Sekine *Barbed wire Board Death Match*
Isami Kodaka v Drew Parker *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Title Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/23/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Koju Takeda v Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki & Kosuke Sato 
Hideki Suzuki & Shinobu v Daisuke Sekimoto & Fuminori Abe 
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kankuro Hoshino v Takuho Kato & Yuki Ishikawa & Akira Hyodo 
Yuji Okabayashi & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Takuya Nomura & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta 
TAJIRI v Yuichi Taniguchi *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Masaya Takahashi v Abdullah Kobayashi & Yoshihisa Uto & Drew Parker *Barbed wire Board Death Match*
Isami Kodaka & Takumi Tsukamoto v Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Fluorescent Light Tubes Double Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/16/19 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Ryuichi Kawakami & Kosuke Sato v Kazumi Kikuta & Masaki Morihiro
Great Kojika & Tsutomu Oosugi & Banana Senga v Brahman Shu & Brahman Kei & Yuichi Taniguchi
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Koju Takeda v Shinobu & Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki
Daisuke Sekimoto & The Bodyguard & Akira Hyodo v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Takuho Kato
Kohei Sato & Takuya Nomura & Fuminori Abe v Yuji Okabayashi & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Kankuro Hoshino v Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda & Takayuki Ueki *Backyard Death Match*
Abdullah Kobayashi & Yoshihisa Uto & Drew Parker v Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/21/19 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Takuho Kato & Akira Hyodo 
Great Kojika & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Kankuro Hoshino & Brahman Shu & Brahman Kei 
Isami Kodaka & Ryuichi Sekine & Daiki Shimomura v Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Yuki Ishikawa *UWA World 6 Man Tag Team Titles Match*
Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda v Raijin Yaguchi & Ricky Fuji & Yuichi Taniguchi 
Abdullah Kobayashi & Yoshihisa Uto & Drew Parker v Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Masashi Takeda *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Table Crash Match*
CIMA & T-Hawk & El Lindaman v Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki & Kota Sekifuda 
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Daisuke Sekimoto & The Bodyguard *BJW Tag Team Titles Match*
Yuji Okabayashi v Takuya Nomura *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 7/30/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuho Kato & Yuki Ishikawa & Akira Hyodo v Koju Takeda & Masaki Morihiro & Kosuke Sato
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta 
Ryuji Ito & Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Weapons Death Match*
TAJIRI v Tatsuhiko Yoshino v Kota Sekifuda *BJW Jr. Heavyweight Title Three Way Match*
Yuji Okabayashi & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Kohei Sato & Takuya Nomura & Fuminori Abe
Isami Kodaka & Yuko Miyamoto v Abdullah Kobayashi & Yoshihisa Uto *Fluorescent Light Tubes Iron Cage Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/18/19 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi v Masaki Morihiro
Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda v Kota Sekifuda & Jun Masaoka 
Takaku Fuke & Yuya Aoki v Takuya Nomura & Yuki Ishikawa 
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Yoshihisa Uto & Drew Parker *Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Death Match*
Isami Kodaka & Ryuichi Sekine & Daiki Shimomura v Yuko Miyamoto & Shinobu & Koju Takeda 
Daisuke Sekimoto & The Bodyguard v Yuji Okabayashi & Kazumi Kikuta 
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Minoru Fujita & Kankuro Hoshino v Raijin Yaguchi & Tetsuhiro Kuroda & Hideki Hosaka & Leatherface *Street Fight Falls Count Anywhere Scramble Bunkhouse Death Match*

1 Hour 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 8/24/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue 
Great Kojika & Frank Atsushi & Yuya Aoki v TAJIRI & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda 
Kohei Sato & Takuya Nomura & Fuminori Abe v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta & Shinobu 
Isami Kodaka & Yuko Miyamoto & Masaya Takahashi v Abdullah Kobayashi & Orca Uto & Drew Parker *Table Crash Match*
Ryuji Ito & Masashi Takeda & Kankuro Hoshino & Takayuki Ueki v Alex Colon & Jimmy Lloyd & SHLAK & Toshiyuki Sakuda *Fluorescent Light Tubes Double Board Death Match*
Yuji Okabayashi & Takuho Kato v Hideki Suzuki & Akira Hyodo 
Daisuke Sekimoto v Michael Elgin

3 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/25/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Frank & Yuya Aoki v Kota Sekifuda & Masaki Morihiro
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Takuho Kato & Akira Hyodo v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kazumi Kikuta & Kosuke Sato 
Ryuji Ito & Brahman Shu & Brahman Kei v Abdullah Kobayashi & Tsutomu Oosugi & Banana Senga 
Kankuro Hoshino & Toshiyuki Sakuda v Drew Parker & Yuki Ishikawa
Toshiyuki Sakuda v G-Raver v Markus Crane v Jimmy Lloyd *Fluorescent Light Tubes Four Way Death Match*
Atsushi Onita & Great Kojika v Masashi Aoyagi & Masaya Takahashi 
Daisuke Sekimoto & Takuya Nomura v Michael Elgin & Masaaki Mochizuki 
Yuji Okabayashi v Kohei Sato *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Isami Kodaka v Orca Uto *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/15/19 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuho Kato & Akira Hyodo v Masaki Morihiro & Kosuke Sato 
Abdullah Kobayashi & Hideki Suzuki & Orca Uto & Drew Parker & Shinobu v Frank Atsushi & Kazuki Hashimoto & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Koju Takeda 
Yuji Okabayashi & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Daichi Hashimoto & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta 
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Masaya Takahashi & Gumba-chan v Kankuro Hoshino & Yuki Ishikawa *4 Way Tag Team Board Death Match*
TAJIRI v Yuya Aoki *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Daisuke Sekimoto & The Bodyguard v Takuya Nomura & Fuminori Abe 
Kohei Sato v Hideyoshi Kamitani *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Isami Kodaka v Toshiyuki Sakuda *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Scaffold Death Match*

3 Hours 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 9/25/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Masaki Morihiro v Shinobu & Kosuke Sato 
Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino v Masaya Takahashi & Yuichi Taniguchi 
Ryuji Ito & Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa & Drew Parker v Tatsuhiko Yoshino & Frank Atsushi & Kota Sekifuda & Koju Takeda 
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Yuya Aoki v Orca Uto & Takuho Kato & Akira Hyodo 
Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie v Takuya Nomura & Fuminori Abe 
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v T-Hawk & El Lindaman 
Daisuke Sekimoto & The Bodyguard v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta 
Isami Kodaka & Yuko Miyamoto v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Barbed wire Thumbtacks Cactus Boards Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/13/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masaya Takahashi & Kosuke Sato v Akira Hyodo & Masaki Morihiro 
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Kazuki Hashimoto & Frank Atsushi 
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Takuho Kato v Takuya Nomura & Shinobu & Koju Takeda 
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v T-Hawk & El Lindaman 
Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie V Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta
Orca Uto & Drew Parker v Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Weapons Death Match*
Ryuji Ito & Rickey Shane Page v Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Glass Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/25/19 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kikutaro v Frank Atsushi 
Yuji Okabayashi & Yuya Aoki v Kota Sekifuda & Takuho Kato
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kazuki Hashimoto v Takuya Nomura & Akira Hyodo & Yuki Ishikawa 
Ryuji Ito & Daisuke Sekimoto & Yuko Miyamoto v Abdullah Kobayashi & Orca Uto & Drew Parker 
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta 
Atsushi Onita & Great Kojika & Yuichi Taniguchi v Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda & Freddy Krueger 

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/4/19 Ryogoku Sumo Hall Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi & Masaki Morihiro v Kikutaro & Kosuke Sato 
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kazuki Hashimoto v Takuho Kato & Akira Hyodo & Yuki Ishikawa 
Abdullah Kobayashi & Hideki Suzuki & Shinobu & Orca Uto & Drew Parker v Great Kojika & The Great Sasuke & Brahman Shu & Brahman Kei & Kankuro Hoshino 
Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Jake Lee & Naoya Nomura 
Shigehiro Irie & T-Hawk & El Lindaman v Hideyoshi Kamitani & Takuya Nomura & Fuminori Abe 
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Masaya Takahashi & Rickey Shane Page *Tack Strip Death Match*
Yuya Aoki v TAJIRI v Tatsuhiko Yoshino v Kota Sekifuda *BJW Jr. Heavyweight 4 Way Title Match*
Daisuke Sekimoto & WALTER v Yuji Hino & Yuji Okabayashi 
Ryuji Ito & Takashi Sasaki v Jun Kasai & Toshiyuki Sakuda *Weapons Death Match*
Kohei Sato v Daichi Hashimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Isami Kodaka v Yuko Miyamoto *BJW Death Match Heavyweight Title 4 Board Giga Ladder Death Match*

5 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 11/23/19 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuya Aoki & Kazuki Hashimoto v Takuya Nomura & Kosuke Sato
Daisuke Sekimoto & The Bodyguard & Orca Uto v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Takuho Kato
Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie & T-Hawk & El Lindaman v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta
Raijin Yaguchi & Leatherface & Nanjyo Hayato v Abdullah Kobayashi & Yuichi Taniguchi & Yuki Ishikawa *Street Fight*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda *Weapons Death Match*
Ryuji Ito & Rickey Shane Page & Kankuro Hoshino v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Drew Parker *Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 11/26/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masaki Morihiro v Kosuke Sato 
Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani *BJW Strongest Tag Team Tournament Semi-Finals Match*
Ryuji Ito & Rickey Shane Page v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *BJW Strongest Tag Team Tournament Semi-Finals Fluorescent Light Tubes Tax Trip Death Match*
Kazuki Hashimoto & Shinobu & El Lindaman & Drew Parker v Yuya Aoki & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Alex Zayne 
Yuko Miyamoto & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Abdullah Kobayashi & Hideki Suzuki & Orca Uto 
Masaya Takahashi & Kankuro Hoshino v Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa *Weapons Death Match*
Daisuke Sekimoto & Takuho Kato & Akira Hyodo v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & T-Hawk 
Ryuji Ito & Rickey Shane Page v Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie *BJW Strongest Tag Team Tournament Finals Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/18/19 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuko Miyamoto & Kankuro Hoshino v Brahman Shu & Brahman Kei
Tsutomu Oosugi & Banana Senga & Shinobu v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Koju Takeda
Hideki Suzuki v Orca Uto *Chain Death Match*
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Masaki Morihiro v Takuho Kato & Akira Hyodo & Kosuke Sato
Ryuji Ito & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa *Weapons Boards Death Match*
Yuya Aoki v Kazuki Hashimoto *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Takuya Nomura & Fuminori Abe v Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie & T-Hawk & El Lindaman
Daisuke Sekimoto & Kohei Sato v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta *BJW Tag Team Titles Match*
Isami Kodaka v Abdullah Kobayashi *Fluorescent Light Tubes Iron Cage Death Match*

3 Hours 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 1/2/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Shinobu & Koju Takeda v Takuho Kato & Akira Hyodo & Kosuke Sato
Hideyoshi Kamitani & Yuichi Taniguchi v Masaya Takahashi & Kankuro Hoshino 
Kohei Sato & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Yasufumi Nakanoue & Takuya Nomura & Fuminori Abe  
Shigehiro Irie & T-Hawk & El Lindaman v Yuya Aoki & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda 
Masashi Takeda & Yuko Miyamoto v Drew Parker & Channing Decker *Barbed wire Board Death Match*
Daichi Hashimoto v Yuji Okabayashi *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Abdullah Kobayashi v Takumi Tsukamoto BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/4/20 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura & Akira Hyodo v Yasufumi Nakanoue & Masaki Morihiro
Yuya Aoki & Kazuki Hashimoto v Shinobu & Koju Takeda
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Takuho Kato v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta & Kosuke Sato
Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino v Raijin Yaguchi & Leatherface *Street Fight*
Ryuji Ito v Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Takumi Tsukamoto & Kenji Fukimoto v Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda *Gadget Board Sicily Lemon Death Match*
Yuko Miyamoto & Ryuichi Sekine v Drew Parker & Channing Decker *Fluorescent Light Tubes Scaffold Death Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 12/30/19 & 1/13/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Takuya Nomura v Raijin Yaguchi & Leatherface & Freddy Krueger 12/30/19
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Toshiyuki Sakuda v Shinjiro Otani & Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa 12/30/19
Yuji Okabayashi & Yuji Hino & Akira Hyodo v Hideki Suzuki & Yasufumi Nakanoue & Takuho Kato 12/30/19
Yuji Okabayashi & Yuji Hino & Akira Hyodo v Shigehiro Irie & T-Hawk & El Lindaman 1/13/20
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Toshiyuki Sakuda v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Takuya Nomura 1/13/20
Abdullah Kobayashi & Masaya Takahashi & Kankuro Hoshino & Drew Parker v Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Channing Decker 1/13/20
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Takuya Nomura v Yuji Okabayashi & Yuji Hino & Akira Hyodo 1/13/20

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/25/20 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Masaya Takahashi & Kazumi Kikuta v Yuji Okabayashi & Yuichi Taniguchi
Drew Parker v Kazumi Kikuta
Masashi Takeda & Tomoya Hirata v Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa
Daisuke Sekimoto & Akira Hyodo & Takuho Kato v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Masaki Morihiro *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Takuya Nomura & Fuminori Abe

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 2/11/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuho Kato & Akira Hyodo v Orca Uto & Masaki Morihiro 
TAJIRI & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Shinobu & Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato 
Ryuji Ito & Masaya Takahashi & Yuki Ishikawa v Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino & Drew Parker *Barbed wire Board Death Match*
Matt Tremont & SHLAK & Jimmy Havoc v Takumi Tsukamoto & Ryuichi Sekine & Toshiyuki Sakuda *Fluorescent Light Tubes Double Board Death Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Jake Lee v Yuji Okabayashi & Takuya Nomura & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta & Yoshiki Inamura
Yuya Aoki v Fuminori Abe *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Daisuke Sekimoto & Kohei Sato v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/3/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto & Kankuro Hoshino & Drew Parker v Ryuji Ito & Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Yasufumi Nakanoue & Yuya Aoki & Akira Hyodo v Orca Uto & Takuya Nomura & Takuho Kato 
Quiet Storm v Hideyoshi Kamitani 
Ryuichi Kawakami v T-Hawk 
Yuji Hino v Ryota Hama 
Jake Lee v Kazumi Kikuta 
Daichi Hashimoto v Yoshiki Inamura 
Daisuke Sekimoto & Kohei Sato v Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie *BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/16/20 Yokohama Bunka Gym 25th Anniversary Show DVD/MP4/ISO
Akira Hyodo & Takuho Kato & Yoshihisa Uto v Hideyoshi Kamitani & Takuya Nomura & Kosuke Sato 
Kishin Kawabata v Yuichi Taniguchi 
Great Kojika & Brahman Shu & Brahman Kei v TAJIRI & Shunme Matsuzaki & Hiroyuki Kondo
Yuya Aoki & Kazuki Hashimoto & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Onryo & Shinobu & Tsutomu Oosugi & Banana Senga
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kamikaze v Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Takashi Sasaki & Yuki Ishikawa v Masaya Takahashi & Drew Parker v Kankuro Hoshino & Masato Inaba *4 Way Tag Team Death Match*
Minoru Fujita & Josh Crane v Takumi Tsukamoto & Toshiyuki Sakuda *Cactus Scorpion Death Match*
Daichi Hashimoto v Daisuke Sekimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Abdullah Kobayashi v Ryuji Ito *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Match*

3 Hours 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 3/21/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ryuji Ito & Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa v Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto & Kankuro Hoshino & Drew Parker *Fluorescent Light Tubes Death Match*
El Lindaman & Koju Takeda v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda 
Hideyoshi Kamitani & Orca Uto & Kazumi Kikuta v Takuya Nomura & Takuho Kato & Kazuki Hashimoto 
Ryuichi Kawakami v Akira Hyodo
Isami Kodaka v Taishi Takizawa
Yasufumi Nakanoue v Yuya Aoki
Yuji Okabayashi v Ryota Hama
Daichi Hashimoto v T-Hawk 

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/25/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuya Aoki & Takuya Nomura v Yasufumi Nakanoue & Akira Hyodo
Daichi Hashimoto & Yuko Miyamoto v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta 
Masaya Takahashi v Kankuro Hoshino *G Shock Death Match*
Kaji Tomato & Fuminori Abe v Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato 
Tatsuhiko Yoshino & Drew Parker v Kota Sekifuda & Koju Takeda 
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Minoru Fujita & Toshiyuki Sakuda 

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/26/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto v Daisuke Sekimoto
Jake Lee v Quiet Storm 
Kota Sekifuda & Kosuke Sato v Kazuki Hashimoto & Masaki Morihiro 
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Yuki Ishikawa & Drew Parker *Barbed wire Board Death Match*
Yuya Aoki & Hideyoshi Kamitani v Yasufumi Nakanoue & Takuho Kato 
Isami Kodaka & Takuya Nomura v Yuji Okabayashi & Akira Hyodo
Daichi Hashimoto v Quiet Storm *Big Japan Strong Climb Finals Tournament Match*

3 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/26/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuko Miyamoto v Minoru Fujita v Kankuro Hoshino *Falls Count Anywhere Three Way Death Match*
Yuji Okabayashi & Masaki Morihiro v Kazumi Kikuta & Takuho Kato 
Yusuke Kodama & Kazuki Hashimoto v Kota Sekifuda & Kosuke Sato 
Isami Kodaka v Akira Hyodo 
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Ryuichi Kawakami & Hideyoshi Kamitani *Street Fight*
Masaya Takahashi & Drew Parker v Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Human Flesh Slicer Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/21/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Minoru Fujita & Masaya Takahashi v Yuko Miyamoto & Kankuro Hoshino *Falls Count Anywhere Death Match*
Ryuji Ito & Brahman Shu & Brahman Kei v Yuji Okabayashi & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda 
Yusuke Kodama v Kosuke Sato 
Daisuke Sekimoto & Drew Parker v Ryuichi Kawakami & Hideyoshi Kamitani 
Daichi Hashimoto & Takuho Kato v Yasufumi Nakanoue & Akira Hyodo 
Abdullah Kobayashi v Toshiyuki Sakuda v Yuki Ishikawa *Three Way Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/4/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuho Kato v Kosuke Sato 
Kazuki Hashimoto & Kazumi Kikuta v Yuji Okabayashi & Masaki Morihiro 
Frank Atsushi & Kota Sekifuda v Tatsuhiko Yoshino & Drew Parker 
Ryuichi Kawakami & Hideyoshi Kamitani v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo 
Daichi Hashimoto & Takuya Nomura v Yasufumi Nakanoue & Yuya Aoki 
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Iron Cage Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/12/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tsutomu Oosugi & Banana Senga & Shinobu v Brahman Shu & Brahman Kei & Yuichi Taniguchi
Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta & Kota Sekifuda v Shigehiro Irie & T-Hawk & El Lindaman
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Fuminori Abe & Takuya Nomura
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Isami Kodaka v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Yuya Aoki
Tatsuhiko Yoshino & Kazuki Hashimoto & Yusuke Kodama v Kota Sekifuda & Drew Parker & Kosuke Sato 
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Yuya Aoki v Yasufumi Nakanoue & Akira Hyodo & Takuho Kato
Daisuke Sekimoto & Kohei Sato v Yuji Hino & Quiet Storm *BJW Tag Team Titles Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa *Double Board Death Match*
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino v Yuko Miyamoto & Masaya Takahashi & Minoru Fujita *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/24/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuji Okabayashi & Hideyoshi Kamitani & Akira Hyodo v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta & Takuya Nomura 
Daisuke Sekimoto & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Ryota Hama & Brahman Shu & Brahman Kei 
Masashi Takeda v Drew Parker *Yakitori Sticks Death Match*
Jaki Numazawa & Kenji Fukimoto v Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa *Weapons Death Match*
Ryuji Ito & Masaya Takahashi & Shunma Katsumata v Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daichi Hashimoto v Yasufumi Nakanoue *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/10/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi v Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Skewers Death Match*
Tatsuhiko Yoshino v Kazuki Hashimoto 
Shinobu v Yusuke Kodama 
Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Shigehiro Irie & Takuho Kato 
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Abdullah Kobayashi & Minoru Fujita & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daichi Hashimoto v Akira Hyodo *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Daisuke Sekimoto & Kohei Sato Fuminori Abe & Takuya Nomura v Daisuke Sekimoto & Kohei Sato 

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/29/20 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura & Takuho Kato v Hideyoshi Kamitani & Masaki Morihiro 
Abdullah Kobayashi & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Brahman Shu & Brahman Kei & Yuichi Taniguchi 
Jiro Kuroshio & Kota Sekifuda & Koju Takeda v Yuya Aoki & Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato 
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Akira Hyodo v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kuma Arashi
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kankuro Hoshino v Masaya Takahashi & Takumi Tsukamoto & Drew Parker *Weapons Death Match*
Shinobu v Tatsuhiko Yoshino 
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa *Gadget Board Razor Cross Board Death Match*
Daichi Hashimoto v Shigehiro Irie *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Ryuji Ito v Minoru Fujita *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Glass Board Death Match*

4 Hours 10 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 8/30/20 Yokohama Bunka Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuho Kato & Masaki Morihiro & Kosuke Sato v Naomi Yoshimura & Yuki Ueno & Keigo Nakamura
Tsukasa Fujimoto & Tsukushi & Ibuki Hoshi v Suzu Suzuki & Risa Sera & Maya Yukihi
Meiko Satomura & Chikayo Nagashima & Ryo Mizunami v Chihiro Hashimoto & DASH Chisako & Manami
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Kaji Tomato v Kazuki Hashimoto & Drew Parker & Frank Atsushi
Onryo & Shinobu & Koju Takeda v Isami Kodaka & Ryuichi Sekine & Daiki Shimomura
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Takashi Sasaki & Jaki Numazawa v Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa & Shunma Katsumata *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Masato Tanaka & Mammoth Sasaki v Hideyoshi Kamitani & Leatherface *Hardcore Match*
Minoru Suzuki v Takuya Nomura
Kohei Sato & Shuji Ishikawa & Tetsuya Endo v Ryota Hama & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta
Daichi Hashimoto & Yasufumi Nakanoue & Akira Hyodo v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Yuya Aoki

3 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/14/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Frank Atsushi & Kosuke Sato
Daichi Hashimoto & Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Takuho Kato
Kankuro Hoshino & Akira Hyodo v Ryuichi Kawakami & Hideyoshi Kamitani
Ryuji Ito & Shunma Katsumata v Yuki Ishikawa & Drew Parker *Barbed wire Board Death Match*
Yuji Okabayashi v Kazumi Kikuta
Shinjiro Otani & Yuya Aoki v Takuya Nomura & Fuminori Abe
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Takumi Tsukamoto & Ryuichi Sekine *Kenzan Death Match*
Minoru Fujita & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/20/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ryuji Ito & Shuma Katsumata v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Colored Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Takuya Nomura & Fuminori Abe
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Yuya Aoki & Yusuke Kodama
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Akira Hyodo v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kuma Arashi
Takumi Tsukamoto & Ryuichi Sekine v Kankuro Hoshino & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Minoru Fujita & Abdullah Kobayashi & Drew Parker v Masaya Takahashi & Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda *Weapons Death Match*
Ryuji Ito & Shunma Katsumata v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani *BJW Strongest Tag Team Tournament Finals Hardcore Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/21/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Koju Takeda & Kota Sekifuda v Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato
Daisuke Sekimoto & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Hideyoshi Kamitani & Takuya Nomura & Akira Hyodo
Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Takumi Tsukamoto v Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino & Takayuki Ueki *Hardcore Bunkhouse Death Match*
Shunma Katsumata & Drew Parker v Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Gadget Board Death Match*
Yuya Aoki v Tatsuhiko Yoshino *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Daichi Hashimoto v Yuji Okabayashi *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Minoru Fujita v Masaya Takahashi *Moonlight Darkness Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/17/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Akira Hyodo & Takuho Kato v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta
Takuya Nomura & Fuminori Abe & Takayuki Ueki v Abdullah Kobayashi & Brahman Shu & Brahman Kei
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Koju Takeda v Andy Wu & Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Yuji Okabayashi & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
Masaya Takahashi & Yuko Miyamoto & Drew Parker v Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino *G-Shock Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Shunma Katsumata & Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Minoru Fujita v Isami Kodaka *BJW Death Match Heavyweight Glass Board Ladder Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/23/20 Osaka Prefectural Gym Samurai TV DVD/MP4/ISO
HUB & GAINA v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta
Ryota Hama & Kohei Sato & Quiet Storm v Yasufumi Nakanoue & Takuho Kato & Akira Hyodo
Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino & Hideyoshi Kamitani & Yuichi Taniguchi v Raijin Yaguchi & Gosaku Goshogawara & Leatherface & Boogeyman *No Ropes Barbed wire Double Ring Tornado Death Match*
CIMA & Shigehiro Irie v Daichi Hashimoto & Yuya Aoki
Minoru Fujita & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Drew Parker *Scaffold Death Match*
Tatsuhiko Yoshino v Andy Wu *BJW Jr. Heavyweight Title Match
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Ryuji Ito & Yuki Ishikawa *Scramble Bunkhouse Death Match*
Yuji Okabayashi v Daisuke Sekimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match*

3 Hours 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 11/26/20 NicoNico TV DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Yuichi Taniguchi v Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto
Hideyoshi Kamitani v Kazuki Hashimoto
Yuji Okabayashi & Takuya Nomura & Yuya Aoki v Ryuji Ito & Brahman Shu & Brahman Kei
Fuminori Abe & Yusuke Kodama & Alejandro v Drew Parker & Kota Sekifuda & Kosuke Sato
Minoru Fujita & Abdullah Kobayashi v Masaya Takahashi & Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Death Match
Isami Kodaka v Yuki Ishikawa *Scaffold Death Match*

2 Hours 30 Minutes, Excellent NicoNico VQ

Big Japan 12/20/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Kazuki Hashimoto & Masaki Morihiro
Daichi Hashimoto & Michio Kageyama v Akira Hyodo & Takuho Kato
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino & Drew Parker & Yuki Ishikawa *Death Match*
CIMA & El Lindaman & T-Hawk v Yuya Aoki & Kota Sekifuda & Kosuke Sato
Daisuke Sekimoto & Yasufumi Nakanoue v Brahman Shu & Brahman Kei
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Kohei Sato & Shuji Ishikawa *BJW Tag Team Titles Match*
Yuji Okabayashi v Hideyoshi Kamitani *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Minoru Fujita v Yuko Miyamoto *BJW Death Match Heavyweight Needles Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/23/20 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuya Aoki & Takuho Kato v Takuya Nomura & Kosuke Sato
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Yasufumi Nakanoue v Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta & Akira Hyodo
Isami Kodaka & Masaki Morihiro v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda
Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa v Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino *Weapons Death Match*
Ryuji Ito & Daisuke Sekimoto v Brahman Shu & Brahman Kei
Masashi Takeda v Drew Parker *Christmas Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 12/30/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazumi Kikuta & Takuho Kato v Akira Hyodo & Masaki Morihiro
Kazuki Hashimoto v Kosuke Sato
Yuji Okabayashi & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Daisuke Sekimoto & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
CIMA & EL Lindaman & T-Hawk v Ryuichi Kawakami & Yuya Aoki & Kota Sekifuda
Minoru Fujita & Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino v Yuko Miyamoto & Masaya Takahashi & Takumi Tsukamoto *Tornado Barbed wire Board Death Match*
Ryuji Ito & Masashi Takeda v Shunma Katsumata & Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Kenzan Death Match*
Tatsuhiko Yoshino v Isami Kodaka *BJW Jr. Heavyweight Titles Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Chris Brookes & Drew Parker *BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/2/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato
Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Takuya Nomura & Yuya Aoki
Abdullah Kobayashi & Ryota Hama & Kuma Arashi v Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto & Takuho Kato
Jaki Numazawa & Masaya Takahashi & Drew Parker v Kankuro Hoshino & Hideyoshi Kamitani & Akira Hyodo
Masashi Takeda & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Ryuji Ito & Shunma Katsumata & Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Yuji Okabayashi v Yasufumi Nakanoue *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Minoru Fujita v Takumi Tsukamoto *BJW Death Match Heavyweight Title Spiked Nails Barbed wire Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/4/21 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Takuho Kato v Kota Sekifuda & Kosuke Sato
Daisuke Sekimoto & Takuya Nomura & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Yuji Okabayashi & Daichi Hashimoto & Yasufumi Nakanoue & Yuya Aoki
Yuko Miyamoto & Jaki Numazawa v Minoru Fujita & Abdullah Kobayashi *TLC Death Match*
Kankuro Hoshino & Akira Hyodo v Masaya Takahashi & Hideyoshi Kamitani *G-Shock Death Match*
Ryuji Ito v Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Drew Parker & Shunma Katsumata *Fluorescent Light Tubes Legos Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/11/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Masaki Morihiro & Takuho Kato
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Akira Hyodo & Kosuke Sato
Daisuke Sekimoto & Ryuichi Kawakami & Kazumi Kikuta v Ryota Hama & Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto v Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa *Weapons Death Match*
Yasufumi Nakanoue & Yuya Aoki v Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie
Isami Kodaka v Kazuki Hashimoto *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Takumi Tsukamoto & Masashi Takeda & Violento Jack v Masaya Takahashi & Kankuro Hoshino & Drew Parker *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 2/19/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura v Takuho Kato
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Kazuki Hashimoto & Fuminori Abe
Daisuke Sekimoto & Ryota Hama & Kazumi Kikuta v Yuji Okabayashi & Daichi Hashimoto & Yuya Aoki
Minoru Fujita & Masaya Takahashi & Yuki Ishikawa v Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa & Akira Hyodo *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Hideyoshi Kamitani v Masashi Takeda & Isami Kodaka & Drew Parker *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Yasufumi Nakanoue v Ryuichi Kawakami *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Takumi Tsukamoto v Kankuro Hoshino *BJW Death Match Heavyweight No Canvas Weapons Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/8/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Takuya Nomura v Yuya Aoki & Takuho Kato
Isami Kodaka & Kazuki Hashimoto & Masaki Morihiro v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino & Kosuke Sato
Yasufumi Nakanoue & Daisuke Sekimoto & Ryota Hama v Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie & Kazumi Kikuta
Masaya Takahashi & Hideyoshi Kamitani v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo *G-Shock Death Match*
Ryuji Ito & Minoru Fujita & Yuki Ishikawa v Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Drew Parker *Weapons Death Match*
Violento Jack v Abdullah Kobayashi *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Takumi Tsukamoto v Yuko Miyamoto *Thumbtacks Kenzan Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/31/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Masaki Morihiro v Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato & Hiroyuki Suzuki
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto & Kazumi Kikuta v Yasufumi Nakanoue & Ryota Hama & Takuho Kato
Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie v Takuya Nomura & Yuya Aoki when
Abdullah Kobayashi & Isami Kodaka & Minoru Fujita v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo & Yuki Ishikawa *G-Shock Death Match*
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto v Masashi Takeda & Hideyoshi Kamitani *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Violento Jack v Masaya Takahashi *Board Death Match*
Takumi Tsukamoto v Drew Parker *Iron Cage Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/12/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masaki Morihiro & Takuho Kato v Kosuke Sato & Hiroyuki Suzuki
Abdullah Kobayashi & Ryota Hama v Kota Sekifuda
Yuko Miyamoto & Kazuki Hashimoto v Daichi Hashimoto & Yuya Aoki
Daisuke Sekimoto & Yasufumi Nakanoue & Takuya Nomura v Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie & Kazumi Kikuta
Kankuro Hoshino & Akira Hyodo & Drew Parker v Jaki Numazawa & Masaya Takahashi & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Isami Kodaka v Hideyoshi Kamitani *Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*
Ryuji Ito v Minoru Fujita *Electric Bug Zapper Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/3/21 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Keiki Suzuki v Kazumasa Yoshida
Yuya Aoki v Kosuke Sato
Yuji Okabayashi & Brahman Shu & Brahman Kei v Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto & Kota Sekifuda
Takumi Tsukamoto & Yuko Miyamoto & Drew Parker & Yuki Ishikawa v Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Yasufumi Nakanoue & Akira Hyodo v Hideyoshi Kamitani & Takuya Nomura
Daisuke Sekimoto v Isami Kodaka

1 Hour 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 5/16/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto v Keiki Suzuki
Ryota Hama & Kankuro Hoshino v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda
Yasufumi Nakanoue & Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie v Takuya Nomura & Daichi Hashimoto & Yuya Aoki & Kazumi Kikuta
Takumi Tsukamoto & Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto v Masaya Takahashi & Hideyoshi Kamitani & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Isami Kodaka v Akira Hyodo *Concrete Block Death Match*
Ryuji Ito v Masashi Takeda *Fluorescent Light Tubes Glass Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/24/21 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Keiki Suzuki v Kazumi Kikuta & Kazumasa Yoshida
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Takuho Kato & Masaki Morihiro
Yasufumi Nakanoue & Yuji Okabayashi v Yuya Aoki & Yuki Ishikawa
Daichi Hashimoto & Kankuro Hoshino & Akira Hyodo v Takuya Nomura & Fuminori Abe & Kosuke Sato
Takumi Tsukamoto & Jaki Numazawa v Abdullah Kobayashi & Masaya Takahashi *Barbed wire Board Death Match*
Violento Jack v Drew Parker *Spiked Nails Barbed wire Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/28/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuho Kato & Keiki Suzuki v Kazumi Kikuta & Kazumasa Yoshida
Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda v Isami Kodaka & Kazuki Hashimoto
Hideyoshi Kamitani & Masaya Takahashi & Yuki Ishikawa v Abdullah Kobayashi & Minoru Fujita & Jaki Numazawa *Weapons Death Match*
Takumi Tsukamoto & Yuko Miyamoto v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo
Yasufumi Nakanoue & Ryota Hama & Kosuke Sato v Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie & Yuya Aoki
Takuya Nomura v Daichi Hashimoto
Ryuji Ito v Drew Parker *Death Match Survivor Tournament Finals No Canvas Fluorescent Light Tubes Glass Board Death Match*

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 7/23/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Takuho Kato v Yuichi Taniguchi & Kazumasa Yoshida
Yuya Aoki & Tatsuya Hanami v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino
Ryota Hama & Fuminori Abe & Kazumi Kikuta v Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie & Kosuke Sato
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Hideyoshi Kamitani & Masaya Takahashi & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo *Concrete Block TLC Death Match*
Yasufumi Nakanoue v Takuya Nomura *BJW Strong Heavyweight Championship Match:
Takumi Tsukamoto v Drew Parker *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Barbed wire Coffin Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/28/21 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuya Aoki v Kosuke Sato
Yuichi Taniguchi v Kazumasa Yoshida
Takato Nakano & Masato Kamino v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino
Kohei Sato & Kazuki Hashimoto v Ryota Hama & Kazumi Kikuta
Yasufumi Nakanoue & Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Daichi Hashimoto & Takuya Nomura & Fuminori Abe
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Hideyoshi Kamitani & Masaya Takahashi *Thumbtacks Kenzan Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo *Concrete Block Death Match*
Drew Parker & Yuki Ishikawa v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours 15 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 9/5/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura & Kazumi Kikuta v Takuho Kato & Keiki Suzuki
Jaki Numazawa & Masaya Takahashi v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo
Abdullah Kobayashi & Kazumasa Yoshida v Brahman Shu & Brahman Kei
Kota Sekifuda & Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato v Yusaku Ito & Shinya Ishida & Grand Passion Mask # 4
Shigehiro Irie v Yuya Aoki
Yuji Okabayashi v Kengo Takai
Ryuji Ito & Yuki Ishikawa v Takumi Tsukamoto & Michio Kageyama *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Daisuke Sekimoto & Yuji Hino *BJW Tag Team Titles Match*
Yasufumi Nakanoue v Fuminori Abe *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Drew Parker v Yuko Miyamoto *BJW Death Match Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/20/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Abdullah Kobayashi & Yuichi Taniguchi & Takuho Kato v Leatherface & Brahman Shu & Brahman Kei
Tsutomu Oosugi & Banana Senga v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino
Ryota Hama & Keiki Suzuki v Noriyuki Yoshida & Kazumasa Yoshida
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Shuji Ishikawa & Yuya Aoki
Masashi Takeda & Masaya Takahashi v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo *Bamboo Stick and Concrete Block Death Math*
Jun Kasai & Jaki Numazawa v Drew Parker & Yuki Ishikawa *Razor Cross Board Death Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Kohei Sato & Kazuki Hashimoto *BJW Tag Team Titles Match*
Yasufumi Nakanoue v Takuya Nomura *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Yuko Miyamoto v Ryuji Ito *BJW Death Match Heavyweight Title Scaffold Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/23/21 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto v Kazumasa Yoshida
Kazumi Kikuta v Takuho Kato
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Yuya Aoki v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kosuke Sato
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Takuya Nomura & Fuminori Abe
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Ryuji Ito & Jaki Numazawa *Barbed wire Board Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi v Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino & Akira Hyodo *Weapons Death Match*
Kota Sekifuda v Tatsuhiko Yoshino *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Drew Parker v Yuki Ishikawa *GCW Ultraviolent Title Fluorescent Light Tubes Iron Cage Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/5/21 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Takuho Kato v Kazumasa Yoshida
Ryota Nakatsu & Daiki Shimomura & Takato Nakano & Masato Kamino v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino & Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Kazumi Kikuta v Yasufumi Nakanoue & Ryota Hama & Yuya Aoki
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Takuya Nomura & Fuminori Abe
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masaya Takahashi & Shunma Katsumata *TLLC Death Match*
Kankuro Hoshino & Akira Hyodo v Drew Parker & Yuki Ishikawa *Concrete Block Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Toshiyuki Sakuda v Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa *Poison Needle Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/9/21 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Takuho Kati v Kazumi Kikuta & Kazumasa Yoshida
Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino v Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue v Takuya Nomura & Fuminori Abe & Yuya Soki
Abdullah Kobayashi v Kankuro Hoshino & Shunma Katsumasa *Three Way Concrete Block Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Toshiyuki Sakuda v Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Hideyoshi Kamitani & Masaya Takahashi Barbed wire Items Death Match.
Drew Parker v Akira Hyodo *GCW Ultraviolent Title UV Shock Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/11/21 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuya Aoki v Kazumasa Yoshida
Kazumi Kikuta v Takuho Kato
Abdullah Kobayashi v Yuichi Taniguchi
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Kota Sekifuda & Kazuki Hashimoto
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo *G-Shock Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue v Takuya Nomura & Fuminori Abe & Kosuke Sato
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Drew Parker & Yuki Ishikawa *Scaffold Death Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 10/18/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuya Aoki v Kazumasa Yoshida
Isami Kodaka & Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino v Fuminori Abe & Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato
Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue & Ryota Hama v Daichi Hashimoto & Kazumi Kikuta & Takuho Kato
Abdullah Kobayashi & Shunma Katsumata v Ryuji Ito & Jaki Numazawa
Masaya Takahashi & Toshiyuki Sakuda v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo *G-Shock Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Drew Parker & Yuki Ishikawa *Gadget Death Match*
Takuya Nomura v Daisuke Sekimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Yuko Miyamoto v Hideyoshi Kamitani *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Barricade Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/25/21 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino v Ryuji Ito & Jaki Numazawa
Tatato Nakano & Masato Kamino v Kota Sekifuda & Kosuke Sato
Yasufumi Nakanoue & Takuho Kato v Kazumi Kikuta & Kazuki Hashimoto
Akira Hyodo v Yuki Ishikawa
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Shigehiro Irie & Yuya Aoki
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani *BJW Tag Team Titles Match*
Drew Parker v Masashi Takeda *GCW Ultraviolent Title Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/31/21 NicoNicoTV DVD/MP4/ISO
Abdullah Kobayashi v Yuichi Taniguchi
Mari v Ayano Irie
Yuya Aoki v Kazumasa Yoshida
Hideyoshi Kamitani & Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo
Daichi Hashimoto & Yasufumi Nakanoue & Kota Sekifuda v Quiet Storm & Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Takuya Nomura & Kazumi Kikuta
Yuko Miyamoto & Ryuji Ito v Drew Parker & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Gadget Board Death Match*

2 Hours 50 Minutes, bad camera work, but Excellent Nico VQ

Big Japan 11/16/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kosuke Sato v Kazumasa Yoshida
Abdullah Kobayashi & Masaya Takahashi v Jaki Numazawa & Shunma Katsumata *Barbed wire Board Death Match*
Ryota Hama & Takuho Kato v Kazumi Kikuta & Kazuki Hashimoto
Takato Nakano & Masato Kamino v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino
Takumi Tsukamoto & Toshiyuki Sakuda v Drew Parker & Yuki Ishikawa *Florescent Light Tubes Death Match*
Ryuji Ito & Isami Kodaka v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo *G-Shock Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Fuminori Abe
Takuya Nomura v Yuya Aoki *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/3/21 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kota Sekifuda v Brahman Shu v Brahman Kei
Shigehiro Irie & Yuya Aoki v Kazumi Kikuta & Kazumasa Yoshida
Yuji Okabayashi & Takuho Kato v Yasufumi Nakanoue & Kazuki Hashimoto
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Yosuke Takii v Takuya Nomura & Fuminori Abe & Kosuke Sato
Ryuji Ito & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Kenzan Death Match*
Abdullah Kobayashi v Drew Parker *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours 10 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 12/12/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue & Chicharito Shoki v Ryota Hama & Shigehiro Irie & Kazumi Kikuta
Brahman Shu & Brahman Kei v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino
Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato v Satsuki Nagao & Genta Hiriki
Takafumi & Shoki Kitamura & Takumi Baba & Junya Matsunaga v Ryota Nakatsu & Daiki Shimomura & Takato Nakano & Masato Kamino
Drew Parker & Yuki Ishikawa v Hideyoshi Kamitani & Masaya Takahashi *Weapons Death Match*
Masato Tanaka v Akira Hyodo
Takuya Nomura v Daichi Hashimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/30/21 NicoNico PPV DVD/MP4/ISO
Yuya Aoki & Takuho Kato v Kazumi Kikuta & Kazumasa Yoshida
Isami Kodaka & Takato Nakano & Masato Kamino v Kazuki Hashimoto & Tatsuhiko Yoshida & Kosuke Sato
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi & Shunma Katsumata
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Yuki Ishikawa & Akira Hyodo *Four Boards Death Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
Kota Sekifuda v Brahman Kei *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Yasufumi Nakanoue & Ryota Hama *BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours 45 Minutes, Excellent NicoNico VQ

Big Japan 1/2/22 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Minoru Fujita & Yuichi Taniguchi
Takuho Kato & Keiki Suzuki v Kazumi Kikuta & Kazumasa Yoshida
Fuminori Abe & Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino & Koju Takeda
Ryuji Ito & Isami Kodaka v Hideyoshi Kamitani & Masaya Takahashi *TLC Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Toshiyuki Sakuda v Drew Parker & Yuki Ishikawa & Akira Hyodo *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yasufumi Nakanoue & Ryota Hama v Daichi Hashimoto & Shigehiro Irie & Yuya Aoki
Yuji Okabayashi v Takuya Nomura *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/4/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kosuke Sato v Satsuki Nagao
Takuho Kato & Keiki Suzuki v Kazumi Kikuta & Kazumasa Yoshida
Yuya Aoki & Shigehiro Irie v Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto & Yasufumi Nakanoue v Kota Sekifuda & Fuminori Abe & Takuya Nomura
Hideyoshi Kamitani & Masaya Takahashi v Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa *TLC Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Drew Parker & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Yuko Miyamoto & Ryuji Ito & Isami Kodaka v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo & Michio Kageyama *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/22/22 NicoNico PPV DVD/MP4/ISO
Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino & Kazuki Hashimoto v FUMA & Daiki Shimomura & Takato Nakano
Takuya Nomura & Fuminori Abe & Kosuke Sato v Daichi Hashimoto & Takuho Kato & Kazumasa Yoshida
Shigehiro Irie & Yuya Aoki v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino & Akira Hyodo v Yuko Miyamoto & Ryuji Ito & Isami Kodaka *Weapons Death Match*
Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi v Drew Parker & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto v Kazumi Kikuta
Hideyoshi Kamitani v Yuji Okabayashi

2 Hours 40 Minutes, Excellent NicoNico VQ

Big Japan 2/2/22 NicoNico PPV DVD/MP4/ISO
Shu Asakawa & Daiju Wakamatsu v Takuho Kato & Kazumasa Yoshida
Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino v Fuminori Abe & Kosuke Sato
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Minoru Fujita & Takumi Tsukamoto & Yuichi Taniguchi
Yuji Okabayashi & Ryota Hama & Daichi Hashimoto v Shigehiro Irie & Kazumi Kikuta & Kazuki Hashimoto
Hideyoshi Kamitani & Drew Parker v Masaya Takahashi & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo *G-Shock Death Match*
Daisuke Sekimoto v Yuya Aoki
Takuya Nomura v Yasufumi Nakanoue

2 Hours 20 Minutes, Excellent NicoNico VQ

Big Japan 2/20/22 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuho Kato v Kazumasa Yoshida
Ryuji Ito & Isami Kodaka v Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa *Barbed wire Board Death Match*
Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino & Koju Takeda v Chicharito Shoki & Kosuke Sato & Shinya Ishida
Yuko Miyamoto & Masaya Takahashi & Drew Parker v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo & Yuki Ishikawa *Weapons Death Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Takuya Nomura & Fuminori Abe
Yuji Okabayashi & Ryota Hama & Keiki Suzuki v Shigehiro Irie & Kazumi Kikuta & Satsuki Nagao
Daisuke Sekimoto v Yasufumi Nakanoue *Big Japan Strong Climb Tournament Finals Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 2/23/22 NicoNico PPV DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Kosuke Sato & Kazumasa Yoshida
Daichi Hashimoto & Kazumi Kikuta v Takuho Kato & Kosuke Sato
Ryuji Ito & Isami Kodaka & Jaki Numazawa v Takumi Tsukamoto & Hideyoshi Kamitani & Michio Kageyama *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Masaya Takahashi v Akira Hyodo *G-Shock Death Match*
Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue & Chicharito Shoki v Kota Sekifuda & Kaji Tomato & Ayame Sasamura *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Yuko Miyamoto v Kankuro Hoshino *BJW Death Match Heavyweight Title Super G-Shock Death Match*

2 Hours 50 Minutes, Excellent NicoNico VQ

Big Japan 3/6/22 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuko Miyamoto v Kankuro Hoshino *BJW Death Match Heavyweight Title Super G-Shock Death Match* 2/23/22
Yuko Miyamoto & Ryuji Ito v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo *Weapons Death Match*
Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Minoru Fujita & Drew Parker *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino v Chicharito Shoki & Kosuke Sato
Masaya Takahashi & Takuho Kato v Takumi Tsukamoto & Kazumasa Yoshida
Kohei Sato & Kazumi Kikuta & Kazuki Hashimoto v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Takuya Nomura
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani *BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/27/22 NicoNico PPV DVD/MP4/ISO
Kota Sekifuda & Kazumi Kikuta & Yuichi Taniguchi v Yusaku Ito & Shinya Ishida & Grand Passion Mask # 4
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Yasufumi Nakanoue & Kazuki Hashimoto
Yuji Okabayashi & Brahman Shu & Brahman Kei v Kengo Takai & Shigehiro Irie & Onryo & Kankuro Hoshino
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Drew Parker & Michio Kageyama *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Takuho Kato & Kazumasa Yoshida
Yuko Miyamoto v Akira Hyodo *BJW Death Match Heavyweight Super G-Shock Death Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent NicoNico VQ

Big Japan 3/30/22 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazumi Kikuta & Satsuki Nagao v Takuho Kato & Kazumasa Yoshida
Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino v Chicharito Shoki & Kosuke Sato
Masaya Takahashi & Drew Parker v Takumi Tsukamoto & Kazuki Hashimoto
Daisuke Sekimoto & Ryota Hama v Takuya Nomura & Fuminori Abe
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo & Michio Kageyama *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Dacihi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *BJW Tag Team Titles Match*
Yuji Okabayashi v Yasufumi Nakanoue *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/14/22 NicoNico TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Takuho Kato & Kazumasa Yoshida
Daichi Hashimoto v Kazumi Kikuta
Yuji Okabayashi & Kohei Sato & Satsuki Nagao v Daisuke Sekimoto & Takuya Nomura & Fuminori Abe
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Minoru Fujita & Michio Kageyama *Barbed wire Board Death Match*
Masaya Takahashi & Takumi Tsukamoto v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo *G-Shock Death Match*
Yuko Miyamoto & Abdullah Kobayashi v Hideyoshi Kamitani & Drew Parker *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent NicoNico VQ

Big Japan 4/16/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kota Sekifuda & Hikaru Sato v Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Drew Parker & Brahman Shu & Brahman Kei
Daisuke Sekimoto & Shigehiro Irie v Takuho Kato & Kazumasa Yoshida
Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue v Takuya Nomura & Satsuki Nagao
Kankuro Hoshino V Akira Hyodo *G-Shock Death Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Yuko Miyamoto & Kazumi Kikuta *BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/17/22 NicoNico PPV DVD/MP4/ISO
Brahman Kei v Yuichi Taniguchi
Hikaru Sato & Kazumi Kikuta v Kazuki Hashimoto & Takuho Kato
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Daichi Hashimoto & Kazumasa Yoshida
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Drew Parker & Kankuro Hoshino & Akira Hyodo *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue & Kota Sekifuda v Daisuke Sekimoto & Shigehiro Irie & Kosuke Sato
Yuko Miyamoto v Hideyoshi Kamitani *BJW Death Match Heavyweight Boards Death Match*

2 Hours, Excellent NicoNico VQ

Big Japan 5/5/22 Yokohama Budokan Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Takato Nakano v Onryo & Chicharito Shoki
Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi v Kazumi Kikuta & Kazuki Hashimoto
Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa & Yuichi Taniguchi v Kankuro Hoshino & Akira Hyodo & Yusaku Ito
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Shigehiro Irie v Satsuki Nagao & Hiroyuki Suzuki & Kazumasa Yoshida
Ryuji Ito & Isami Kodaka v Yuki Ishikawa & Michio Kageyama *Weapons Death Match*
Kota Sekifuda v Kosuke Sato *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Takuya Nomura & Fuminori Abe *BJW Tag Team Titles Match*
Yuko Miyamoto v Drew Parker *BJW Death Match Heavyweight Title Scaffold Death Match*
Yuji Okabayashi v Daisuke Sekimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match*

4 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 5/13/22 NicoNico PPV DVD/MP4/ISO
Takuho Kato v Satsuki Nagao
Takuya Nomura & Fuminori Abe & Kosuke Sato v Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto & Kazumasa Yoshida
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto v Yasufumi Nakanoue & Kazumi Kikuta
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino *Weapons Death Match*
Hideyoshi Kamitani & Masaya Takahashi v Akira Hyodo & Daiju Wakamatsu *Barbed wire Board Death Match*
Drew Parker v Yuki Ishikawa *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours 10 Minutes, Excellent NicoNico VQ

Big Japan 5/17/22 NicoNico PPV DVD/MP4/ISO
Ryota Hama & Shigehiro Irie & Kazumi Kikuta v Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi & Kazuki Hashimoto
Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino v Ayumu Honda & Chicharito Shoki
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani v Satsuki Nagao & Kazumasa Yoshida
Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino & Daiju Wakamatsu
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto & Yasufumi Nakanoue v Takuya Nomura & Fuminori Abe & Kosuke Sato
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Yuki Ishikawa & Akira Hyodo & Michio Kageyama *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent NicoNico VQ

Big Japan 5/28/22 NicoNico PPV DVD/MP4/ISO
Daisuke Sekimoto v Daichi Hashimoto v Hideyoshi Kamitani *Three Way Match*
Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi v Kankuro Hoshino & Kazumi Kikuta
Yuko Miyamoto v Yuichi Taniguchi
Kota Sekifuda & Takuho Kato v Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Yuki Ishikawa & Akira Hyodo & Daiju Wakamatsu
Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue & Chicharito Shoki v Takuya Nomura & Fuminori Abe & Kosuke Sato *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*

2 Hours 15 Minutes, Excellent NicoNico VQ

Big Japan 5/29/22 NicoNico PPV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto v Yuichi Taniguchi
Kenta Kosugi & Grand Passion Mask # 4 v Kota Sekifuda & Kosuke Sato
Daisuke Sekimoto & Yasufumi Nakanoue v Abdullah Kobayashi & Brahman Shu & Brahman Kei
Yuji Okabayashi & Yuko Miyamoto v Shigehiro Irie & Onryo & Kengo Takai & Kankuro Hoshino
Jaki Numazawa & Masaya Takahashi v Yuki Ishikawa & Akira Hyodo *Chairs and Tables Death Match*
Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Kazumi Kikuta v Takuya Nomura & Fuminori Abe & Takuho Kato
Ryuji Ito v Michio Kageyama *Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Death Match*

2 Hours 40 Minutes, Excellent NicoNico VQ

Big Japan 6/6/22 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Satsuki Nagao & Kazumasa Yoshida v Fuminori Abe & Ryo Hoshino
Yuko Miyamoto v Yuichi Taniguchi v Kankuro Hoshino *Three Way Match*
Masaya Takahashi v Kazumi Kikuta
Kaji Tomato & Chicharito Shoki v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Andy Wu v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani & Kazuki Hashimoto
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto v Takuya Nomura & Kosuke Sato
Ryuji Ito & Isami Kodaka & Akira Hyodo & Daiju Wakamatsu v Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa & Yuki Ishikawa & Michio Kageyama *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/17/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kota Sekifuda & Shigehiro Irie v Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao
Daichi Hashimoto & Yasufumi Nakanoue v Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Yuji Okabayashi & Takuho Kato
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kankuro Hoshino v Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Yuichi Taniguchi *Barbed wire Board Death Match*
Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi & Hideyoshi Kamitani v Yuki Ishikawa & Akira Hyodo & Daiju Wakamatsu

1 Hour 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 6/27/22 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino & Kaji Tomato v Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao & Ryo Hoshino
Yasufumi Nakanoue & Ryota Hama & Takuho Kato v Daichi Hashimoto & Kazumi Kikuta & Kazumasa Yoshida
Ryuji Ito & Masaya Takahashi v Jaki Numazawa & Yuichi Taniguchi *Weapons Death Match*
Abdullah Kobayashi & Takumi Tsukamoto v Yuki Ishikawa & Daiju Wakamatsu *Barbed wire Board Death Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi *BJW Tag Team Titles Match*
Yuko Miyamoto v Michio Kageyama *Thumbtacks Death Match*
Isami Kodaka v Hideyoshi Kamitani *Fluorescent Light Tubes Ladder Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/10/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Ryuji Ito & Yuji Okabayashi & Yuko Miyamoto v Brahman Shu & Brahman Kei & Brahman Kazu
Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Yuki Ishikawa & Daiju Wakamatsu *Street Fight Death Match*
Daichi Hashimoto & Takuya Nomura v Yasufumi Nakanoue & Kazumi Kikuta
Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto v Hikaru Sato & Kota Sekifuda
Masaya Takahashi v Yuichi Taniguchi *Barbed wire Board Death Match*
Hideyoshi Kamitani v Kankuro Hoshino *No Canvas Barbed wire Board G-Shock Fire Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/18/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuji Hino & Tatsuhiko Yoshino & Kaji Tomato v Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue & Kazuki Hashimoto
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto & Takuho Kato v Ryota Hama & Kazumi Kikuta & Kazumasa Yoshida
Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa & Yuichi Taniguchi v Kankuro Hoshino & Hideyoshi Kamitani & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Takuya Nomura & Fuminori Abe
Masaya Takahashi v Daiju Wakamatsu *Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*
Ryuji Ito v Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Salt and Lemons Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/24/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi v Dyna Mido
Yasufumi Nakanoue & Kazumasa Yoshida v Kazumi Kikuta & Quiet Storm
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto v Shigehiro Irie & Takuho Kato
Ryuji Ito & Hideyoshi Kamitani & Yuki Ishikawa v Takumi Tsukamoto & Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi *Weapons Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa *TLC Thumbtacks Death Match*
HUB & Eisa 8 v Brahman Shu & Brahman Kei *UWA Tag Team Titles Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Koji Kanemoto & Kazuki Hashimoto *BJW Tag Team Titles Match*
Yuji Okabayashi v So Daimonji *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 7/27/22 NicoNico TV DVD/MP4/ISO
Daisuke Sekimoto v Kazumasa Yoshida
Takuya Nomura & Takuho Kato v Daichi Hashimoto & Kazumi Kikuta
Shigehiro Irie & Kaji Tomato & Tatsuhiko Yoshino v Yuji Okabayashi & Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto
Takumi Tsukamoto & Daiju Wakamatsu v Hideyoshi Kamitani & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Ryuji Ito & Kankuro Hoshino v Jaki Numazawa & Yuichi Taniguchi when Weapons Death Match.
Abdullah Kobayashi v Michio Kageyama *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent NicoNico VQ

Big Japan 8/7/22 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Kaji Tomato & Koju Takeda v Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao & Ryo Hoshino
Ryota Hama & Takuho Kato v Kazumi Kikuta & Kazumasa Yoshida)
Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Yuko Miyamoto & Masaya Takahashi v Kankuro Hoshino & Yuichi Taniguchi & Yuki Ishikawa & Michio Kageyama *Street Fight Death Match*
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto & Yasufumi Nakanoue v Daichi Hashimoto & Takuya Nomura & Yuya Aoki when Sekimoto pinned Aoki (20:23)
Clips of Masaya Takahashi v Yuichi Taniguchi *Barbed wire Bamboo Stick Barbed wire Board Death Match* 7/10/22
Clips of Hideyoshi Kamitani v Kankuro Hoshino *Concrete Block Fire Death Match* 7/10/22
Abdullah Kobayashi v Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Death Match* 7/11/22
Daiju Wakamatsu v Masaya Takahashi *Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match* 7/18/22
Clips of Abdullah Kobayashi v Michio Kageyama *Fluorescent Light Tubes Death Match* 7/27/22
Abdullah Kobayashi v Daiju Wakamatsu *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Takumi Tsukamoto v Hideyoshi Kamitani *Barbed wire Jungle Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/23/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao v Yuya Aoki & Ryo Hoshino
Ryota Hama & Daichi Hashimoto v Daisuke Sekimoto & Kazumi Kikuta
Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Yuichi Taniguchi v Yuko Miyamoto & Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto *Barbed wire Board Death Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Takuho Kato & Kazumasa Yoshida
Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue & Andy Wu v Shigehiro Irie & Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino & Kaji Tomato
Isami Kodaka v Michio Kageyama *Fluorescent Light Tubes TLC Death Match*
Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu v Hideyoshi Kamitani & Masaya Takahashi *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 8/28/22 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuya Aoki v Kazuki Hashimoto
Daisuke Sekimoto & Kazumi Kikuta v Daichi Hashimoto & Takuho Kato
Onryo & Kengo Takai & Kankuro Hoshino v Brahman Shu & Brahman Kei & Kazumasa Yoshida
Yasufumi Nakanoue v Kenta Kosugi
Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Yuko Miyamoto v Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi & Yuichi Taniguchi *Barbed wire Board Death Match*
Kota Sekifuda v Grand Passion Mask # 4 *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Michio Kageyama & Yusaku Ito *BJW Tag Team Titles Match*
Yuji Okabayashi v Shigehiro Irie *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Abdullah Kobayashi v Hideyoshi Kamitani *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Jungle Death Match*

3 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/4/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Abdullah Kobayashi & Masaya Takahashi v Kankuro Hoshino & Yuichi Taniguchi *Weapons Death Match*
Kota Sekifuda & Koju Takeda & Masaki Morihiro v brother YASSHI & Kohei Kinoshita & Mataro Aoki
Yuji Okabayashi & So Daimonji & Takuho Kato v Ryoji Sai & Kazumi Kikuta & Yuya Aoki
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Yasufumi Nakanoue & Andy Wu
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Takuya Nomura & Fuminori Abe *Hardcore Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 9/29/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kazuki Hashimoto v Kota Sekifuda & Kaji Tomato & Tatsuhiko Yoshino
Takuya Nomura & Kazumi Kikuta & Yuya Aoki v Daisuke Sekimoto & Ryota Hama & Kazumasa Yoshida
Yasufumi Nakanoue & Andy Wu v Takuho Kato & Keiki Suzuki
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Yuji Okabayashi & Chicharito Shoki
Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Masaya Takahashi v Alex Colon & Mance Warner & Effy *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu v Kankuro Hoshino & Yuichi Taniguchi *Barbed wire Board Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Michio Kageyama & Yusaku Ito *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 10/9/22 & 10/10/22 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Takuho Kato & Keiki Suzuki 10/9/22
Hideyoshi Kamitani v Isami Kodaka *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Ladder Death Match* 10/9/22
Daisuke Sekimoto v Yuya Aoki 10/10/22
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Kohei Sato & Kazumi Kikuta 10/10/22
Kota Sekifuda v Kazuki Hashimoto *BJW Jr. Heavyweight Title Match* 10/10/22
Yuji Okabayashi v Daichi Hashimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match* 10/10/22

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/17/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yasufumi Nakanoue & Ryota Hama & Kazumi Kikuta v Tatsuhiko Yoshino & Koju Takeda & Takuho Kato
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi *Barbed wire Board Death Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida
Michio Kageyama & Yusaku Ito v Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Shigehiro Irie & Yuya Aoki
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kota Sekifuda & Kaji Tomato
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu

2 Hours 15 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 10/30/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kazumi Kikuta v Kazumasa Yoshida
Kohei Kinoshita & brother YASSHI & Rey Paloma v Fuminori Abe & Kazuki Hashimoto & Masaki Morihiro
Daisuke Sekimoto & GAINA & Hiroaki Moriya v Abdullah Kobayashi & Quiet Storm & Takuho Kato
Daichi Hashimoto & Yuya Aoki v Takuya Nomura & Hiroaki Taniguchi
Yuko Miyamoto & Takumi Tsukamoto v Kankuro Hoshino & Yuichi Taniguchi
Yasufumi Nakanoue & Andy Wu v Masaya Takahashi & Masked GO! GOGO
Kota Sekifuda v Ultimate Spider Jr. *BJW Jr. Heavyweight Title Match*

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 11/6/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Brahman Shu & Brahman Kei v Tatsuhiko Yoshino & Koju Takeda
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Daichi Hashimoto & Kazumi Kikuta
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino & Yuichi Taniguchi & Kazuki Hashimoto *Hardcore Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Hikaru Sato & Takuho Kato
Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida v Kota Sekifuda & Kaji Tomato
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Shigehiro Irie & Yuya Aoki
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masaya Takahashi & Masked GO!GOGO *TLC Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 11/18/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Daisuke Sekimoto v Kota Sekifuda
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Takuho Kato & Kazumasa Yoshida
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Kankuro Hoshino & Yuya Aoki
Ryuji Ito & Yuki Ishikawa v Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kohei Sato & Kazumi Kikuta
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao *Hardcore Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 11/24/22 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daisuke Sekimoto v Kazumasa Yoshida
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Yuko Miyamoto & Michio Kageyama *Barbed wire Board Death Match*
Kota Sekifuda & Kaji Tomato & Tatsuhiko Yoshino v Brahman Shu & Takuho Kato & Ryo Hoshino
Yasufumi Nakanoue & Andy Wu v Ryota Hama & Kazumi Kikuta
Shigehiro Irie & Yuya Aoki v Kankuro Hoshino & Yuichi Taniguchi
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Daichi Hashimoto & Masked GO!GOGO
Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu v Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao *Hardcore Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Isami Kodaka & Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Iron Cage Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/11/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuya Aoki & Masaki Morihiro v HELLBROS Ryu & HELLBROS Ken
Kota Sekifuda v Kanjuro Matsuyama
Abdullah Kobayashi & Yuichi Taniguchi v Toru Owashi & Super Shisa
Yasufumi Nakanoue & Andy Wu v Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Kankuro Hoshino & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
HUB & Eisa8 v Billy Ken Kid & Takoyakida *UWA Tag Team Titles Match*
Yuji Okabayashi & Takuya Nomura & Kazumi Kikuta v Hideyoshi Kamitani & So Daimonji & Takuho Kato
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida
Battle Royal

2 Hours 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 12/13/22 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Hideyoshi Kamitani & Drew Parker & Yusaku Ito v Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu v Yuko Miyamoto & Yuichi Taniguchi *Barbed wire Board Death Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Takuho Kato & Kazumasa Yoshida
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Ryota Hama & Tatsuhiko Yoshino & Kazumi Kikuta
Isami Kodaka v Yuki Ishikawa *Weapons Thumbtacks Death Match*
Yasufumi Nakanoue & Andy Wu v Kota Sekifuda & Kaji Tomato
Yuji Okabayashi & Chicharito Shoki v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/20/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kankuro Hoshino & Yuichi Taniguchi v Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa *Weapons Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa
Daisuke Sekimoto & Takuho Kato & Kazumasa Yoshida v Masashi Takeda & Takuya Nomura & Fuminori Abe
Yasufumi Nakanoue & Kota Sekifuda v Kazuki Hashimoto & Ender Kara
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Ryuji Ito & Michio Kageyama *Hardcore Match*
Yuji Okabayashi & Chicharito Shoki v Shigehiro Irie & Yuya Aoki

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/30/22 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Jaki Numazawa & Kazumasa Yoshida v Brahman Shu & Brahman Kei
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Yuya Aoki & So Daimonji
Daisuke Sekimoto & Ryota Hama v Takuho Kato & Hiroyuki Suzuki
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Ender Kara v Kota Sekifuda & Kaji Tomato & Tatsuhiko Yoshino
Yuji Okabayashi & Chicharito Shoki v Michio Kageyama & Yusaku Ito
Yasufumi Nakanoue & Andy Wu v Kohei Sato & Kazumi Kikuta
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Kankuro Hoshino & Yuichi Taniguchi
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Yuki Ishikawa

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 1/2/23 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuya Aoki & Kazumasa Yoshida v Satsuki Nagao & Ryo Hoshino
Michio Kageyama & Yusaku Ito v Brahman Shu & Brahman Kei
Yasufumi Nakanoue & Ryota Hama & Andy Wu v Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto & Kazumi Kikuta
Death Match Battle Royal
Kota Sekifuda & Kaji Tomato & Tatsuhiko Yoshino v Shigehiro Irie & Ender Kara & Gaia Hox
Daisuke Sekimoto & Takuya Nomura & Fuminori Abe v So Daimonji & Takuho Kato & Hiroyuki Suzuki
Yuji Okabayashi v Hideyoshi Kamitani *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Hideyoshi Kamitani v Ryuji Ito *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Death Match* 1/4/23

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/3/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Hideyoshi Kamitani & Fuminori Abe v Yuko Miyamoto & Kazumasa Yoshida
Daichi Hashimoto & Kazumi Kikuta v Satsuki Nagao & Ryo Hoshino
Kota Sekifuda & Gaia Hox v Shigehiro Irie & Ender Kara
Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu v Kankuro Hoshino & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Takuho Kato & Hiroyuki Suzuki
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Brahman Shu & Brahman Kei
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto & Yasufumi Nakanoue v Takuya Nomura & Yuya Aoki & So Daimonji

1 Hour 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 1/4/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi v Kikutaro
Yuya Aoki & Hiroyuki Suzuki v Daichi Hashimoto & Kazumasa Yoshida
Takuya Nomura & Fuminori Abe v So Daimonji & Takuho Kato
Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue & Chicharito Shoki v Shigehiro Irie & Ender Kara & Gaia Hox
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Kankuro Hoshino & Michio Kageyama *G-Shock Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa *Barbed wire Board Death Match*
Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao v Brahman Shu & Brahman Kei
Kohei Sato & Kazumi Kikuta v Kota Sekifuda & Kaji Tomato
Daiju Wakamatsu v Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Neeles Board Death Match*
Hideyoshi Kamitani v Ryuji Ito *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Death Match*

3 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/26/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao
Kota Sekifuda & Kaji Tomato & Chicharito Shoki v Fuminori Abe & Ender Kara & Ryo Hoshino
Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto v Kankuro Hoshino & Michio Kageyama & Yusaku Ito *Barbed wire Board Death Match*
Masashi Takeda & Yuki Ishikawa v Abdullah Kobayashi & Daiji Wakamatsu *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida v Ryota Hama & So Daimonji & Kazumi Kikuta
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Takuya Nomura & Yuya Aoki
Yasufumi Nakanoue & Andy Wu v Takuho Kato & Hiroyuki Suzuki

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 2/12/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Tatsuhiko Yoshino & Kaji Tomato v Brahman Shu & Brahman Kei
Ryuji Ito & Yuki Ishikawa V Kankuro Hoshino & Yuichi Taniguchi *Barbed wire Board Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Shigehiro Irie v Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto & Kazumasa Yoshida
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Yuya Aoki
Takuho Kato & Hiroyuki Suzuki v Takuya Nomura & Kazumi Kikuta
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa *Weapons Death Match*
Kota Sekifuda v Fuminori Abe *BJW Jr. Heavyweight Title Match*

2 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 2/13/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Andy Wu & Kazuki Hashimoto & Andy Wu v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino & Kaji Tomato
Hideyoshi Kamitani & Kankuro Hoshino v Ryuji Ito & Jaki Numazawa *Concrete Block Death Match*
Daichi Hashimoto & Takuho Kato & Hiroyuki Suzuki v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kazumasa Yoshida
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka d. Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto v Takuya Nomura & Fuminori Abe
So Daimonji v Yuya Aoki
Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *BJW Strongest Tag Team Tournament Finals Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 2/13/23 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kota Sekifuda v Fuminori Abe *BJW Jr. Heavyweight Title Match* 2/12/23
Kazuki Hashimoto & Chicharito Shoki & Andy Wu v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino & Kaji Tomato
Hideyoshi Kamitani & Kankuro Hoshino v Ryuji Ito & Jaki Numazawa *Concrete Block Death Match*
Daichi Hashimoto & Takuho Kato & Hiroyuki Suzuki v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kazumasa Yoshida
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto v Takuya Nomura & Fuminori Abe
So Daimonji v Yuya Aoki
Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *BJW Strongest Tag Team Tournament Finals Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/11/23 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida v Daichi Hashimoto & Yuya Aoki
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Takuya Nomura v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Andy Wu
Hideyoshi Kamitani & Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Death Match*
Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu v Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Kota Sekifuda & Kaji Tomato v Kazuki Hashimoto & Chicharito Shoki
Yuji Okabayashi v So Daimonji *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/17/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Daisuke Kanehira v Kazumasa Yoshida
Kota Sekifuda v Yuichi Taniguchi
Daichi Hashimoto & Yuya Aoki v So Daimonji & Jack Kennedy
Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue v Takuya Nomura & Fuminori Abe
Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu v Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Hideyoshi Kamitani & Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/21/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
So Daimonji v Kazumasa Yoshida
Kota Sekifuda & Kaji Tomato v Kazuki Hashimoto & Yuichi Taniguchi
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Yasufumi Nakanoue & Yuya Aoki
Daisuke Sekimoto & Hideki Shrek Sekine v Yuji Okabayashi & Daichi Hashimoto
Abdullah Kobayashi & Jaki Numazawa v Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Hideyoshi Kamitani & Yuko Miyamoto v Ryuji Ito & Kankuro Hoshino *Fluorescent Light Tubes Death Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 3/28/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kaji Tomato & Chicharito Shoki v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino
Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu v Masashi Takeda & Yuki Ishikawa *Weapons Death Match*
Ryuji Ito & Jaki Numazawa v Yuko Miyamoto & Kazumi Kikuta *Barbed wire Board Death Match*
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Andy Wu v Takuya Nomura & Fuminori Abe & Kazuki Hashimoto
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto & So Daimonji v Daichi Hashimoto & Yuya Aoki & Kazumasa Yoshida
Hideyoshi Kamitani v Kankuro Hoshino *BJW Death Match Heavyweight Title No Canvas Fluorescent Light Tubes G-Shock Death Match*

2 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 4/13/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kota Sekifuda & Kazuki Hashimoto & Tatsuhiko Yoshino v Kaji Tomato & Chicharito Shoki & Kazumasa Yoshida
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Andy Wu v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kankuro Hoshino
Daisuke Sekimoto & So Daimonji v Daichi Hashimoto & Yuya Aoki
Yuji Okabayashi & Hiroyuki Suzuki v Takuya Nomura & Fuminori Abe
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Mad Man Pondo & Necro Butcher *Barbed wire Board Death Match*
Hideyoshi Kamitani & Ryuji Ito & Yuki Ishikawa v Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu & Kazumi Kikuta *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 4/15/23 & 4/16/23 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yuko Miyamoto & Kankuro Hoshino v Mad Man Pondo & Necro Butcher *Weapons Death Match* 4/15/23
Yuji Okabayashi v Daisuke Sekimoto *BJW Death Match Heavyweight Title Match* 4/15/23
Ryuji Ito v Abdullah Kobayashi *Fluorescent Light Tubes Death Match* 4/15/23
Kota Sekifuda & Kazuki Hashimoto v Kaji Tomato & Ender Kara 4/16/23
Yuya Aoki & So Daimonji v Daichi Hashimoto & Yasufumi Nakanoue 4/16/23
Takuya Nomura & Fuminori v Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto *BJW Tag Team Titles Match* 4/16/23
Hideyoshi Kamitani v Kazumi Kikuta *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Death Match* 4/16/23

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 4/15/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura & Fuminori Abe & Ender Kara v Kota Sekifuda & Kaji Tomato & Kazuki Hashimoto
So Daimonji & Yuya Aoki & Hiroyuki Suzuki v Yasufumi Nakanoue & Kazumasa Yoshida & Noriyuki Yoshida
Mad Man Pondo & Necro Butcher v Yuko Miyamoto & Kankuro Hoshino *Weapons Death Match*
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa
Yuji Okabayashi v Daisuke Sekimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Ryuji Ito v Abdullah Kobayashi *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 4/16/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kota Sekifuda & Kazuki Hashimoto v Kaji Tomato & Ender Kara
Yuji Hino & Hiroyuki Suzuki v Kazumasa Yoshida & Kazunori Yoshida
Yuko Miyamoto v Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Daichi Hashimoto & Yasufumi Nakanoue v Yuya Aoki & So Daimonji
Ryuji Ito & Kankuro Hoshino & Yuichi Taniguchi v Abdullah Kobayashi & Mad Man Pondo & Necro Butcher *Weapons Death Match*
Takuya Nomura & Fuminori v Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto *BJW Tag Team Titles Match*
Hideyoshi Kamitani v Kazumi Kikuta *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Barbed wire Board Death Match*

2 Hours 40 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 4/17/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Kazumasa Yoshida v Satsuki Nagao & Ryo Hoshino
Kota Sekifuda & Kaji Tomato v Kazuki Hashimoto & Ender Kara
Yuko Miyamoto & Yuki Ishikawa & Yuichi Taniguchi v Kankuro Hoshino & Mad Man Pondo & Necro Butcher *Street Fight Death Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Yasufumi Nakanoue & Takuho Kato
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto v So Daimonji & Yuya Aoki
Hideyoshi Kamitani & Kazumi Kikuta v Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito *Fluorescent Light Tubes Death Match*

1 Hour 40 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 4/18/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Ender Kara v Ryo Hoshino
Kota Sekifuda & Kaji Tomato v Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao
Hideyoshi Kamitani & Kazumi Kikuta v Ryuji Ito & Yuko Miyamoto *Hardcore Match*
Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino v Mad Man Pondo & Necro Butcher
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Daichi Hashimoto & Kazumasa Yoshida
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto & Yasufumi Nakanoue v Yuya Aoki & So Daimonji & Takuho Kato

1 Hour 40 Minutes, Excellent VQ but overhead camera view

Big Japan 4/19/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Kota Sekifuda & Yuichi Taniguchi
Ender Kara v Ryo Hoshino
Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao v Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto v Kankuro Hoshino & Mad Man Pondo & Necro Butcher
So Daimonji & Takuho Kato v Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida
Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue & Kaji Tomato v Takuya Nomura & Fuminori Abe & Yuya Aoki

1 Hour 40 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 4/20/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto v Satsuki Nagao
Ryuji Ito & Yuichi Taniguchi v Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto
Takuya Nomura & Yasufumi Nakanoue v So Daimonji & Kazumasa Yoshida
Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto v Yuya Aoki & Takuho Kato
Kaji Tomato & Fuminori Abe & Ryo Hoshino v Kota Sekifuda & Kazuki Hashimoto & Ender Kara
Hideyoshi Kamitani & Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa v Kankuro Hoshino & Mad Man Pondo & Necro Butcher *Fluorescent Light Tubes Street Fight Death Match*

1 Hour 40 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 4/21/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kota Sekifuda & Kaji Tomato & Kazuki Hashimoto v Yuichi Taniguchi & Ender Kara & Ryo Hoshino
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa
So Daimonji & Yuya Aoki v Daisuke Sekimoto & Yasufumi Nakanoue
Daichi Hashimoto & Kazumasa Yoshida v Takuho Kato & Satsuki Nagao
Yuji Okabayashi v Necro Butcher
Hideyoshi Kamitani & Kankuro Hoshino & Mad Man Pondo v Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto *Barbed wire Board Street Fight Death Match*

1 Hour 45 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 5/4/23 Yokohama Budokan Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ender Kara & Chicharito Shoki & Kazumasa Yoshida v Kazuki Hashimoto & Tatsuhiko Yoshino & Satsuki Nagao
Ryuji Ito & Takashi Sasaki & Daiju Wakamatsu v Minoru Fujita & Kankuro Hoshino & Yuichi Taniguchi *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto & So Daimonji v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Andy Wu
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Michio Kageyama & Yusaku Ito *TLC Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa *Iron Cage Death Match*
Kota Sekifuda v Kaji Tomato *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Takuho Kato & Hiroyuki Suzuki *BJW Tag Team Titles Match*
Hideyoshi Kamitani v Abdullah Kobayashi *BJW Death Match Heavyweight Title Barbed wire Exploding Barbed wire Baseball Bat Death Match*
Yuji Okabayashi v Yuya Aoki *BJW Strong Heavyweight Title Match*

5 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/20/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuichi Taniguchi v Masaki Morihiro
Yuko Miyamoto v Kankuro Hoshino
Kaji Tomato & Kota Sekifuda v Kazuki Hashimoto & Ender Kara
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Quiet Storm v Takuya Nomura & Yasufumi Nakanoue & Kazumasa Yoshida
Yuya Aoki & So Daimonji v Daichi Hashimoto & Takuho Kato
Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito & Daiju Wakamatsu v Hideyoshi Kamitani & Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Weapons Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 5/21/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Hideyoshi Kamitani v Ken
Kota Sekifuda & Ender Kara v Kankuro Hoshino & Rising KID
Ryuji Ito v Yuichi Taniguchi *Weapons Death Match*
Yasufumi Nakanoue & Tatsuya Kamishiro v Takuho Kato & Koju Takeda
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Yuya Aoki & Kazumasa Yoshida
Takuya Nomura & Fuminori Abe & Kazuki Hashimoto v Naruki Doi & brother YASSHI & Kenichiro Arai
Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto & Daiju Wakamatsu v Takumi Tsukamoto & Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours 10 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 5/28/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Abdullah Kobayashi & Kazumasa Yoshida v Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Death Match*
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Takuho Kato & Hiroyuki Suzuki
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Yuya Aoki & So Daimonji
Kaji Tomato & Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino v Kazuki Hashimoto & Andy Wu & Ender Kara
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi *BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 6/18/23 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Takuho Kato & Kazumasa Yoshida
Kazuki Hashimoto & Naruki Doi v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino
Ryuji Ito & Kankuro Hoshino v Hideyoshi Kamitani & Masaya Takahashi *Weapons Death Match*
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Yasufumi Nakanoue & Andy Wu
Kaji Tomato v Ender Kara *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Yuya Aoki v Ryota Hama *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 6/29/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Ryuji Ito & Daisuke Sekimoto v Takumi Tsukamoto & Kazuki Hashimoto
Yuko Miyamoto & Yuichi Taniguchi v Brahman Shu & Brahman Kei
Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino & Daiju Wakamatsu v Hideyoshi Kamitani & Yuki Ishikawa & Kazumi Kikuta *Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match*
Yuya Aoki & Takuya Nomura & Fuminori Abe v Daichi Hashimoto & So Daimonji & Takuho Kato
Kaji Tomato & Kota Sekifuda v Chicharito Shoki & Kazumasa Yoshida
Yuji Okabayashi v Yasufumi Nakanoue

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 7/6/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kikutaro v Yuichi Taniguchi
Brahman Shu & Brahman Kei v Kaji Tomato & Kota Sekifuda v Chicharito Shoki & Kazumasa Yoshida
Fuminori Abe & Kazuki Hashimoto v Takuho Kato & Hiroyuki Suzuki
Ryuji Ito & Hideyoshi Kamitani & Yuki Ishikawa & Kazumi Kikuta v Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto & Daiju Wakamatsu & Kankuro Hoshino *Weapons Death Match*
Yuya Aoki & Shigehiro Irie v Yasufumi Nakanoue & So Daimonji
Minoru Suzuki & Daisuke Sekimoto v Takuya Nomura & Daichi Hashimoto

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 7/16/23 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura & Satsuki Nagao v Hideyoshi Kamitani & Yuki Toki
Ryota Hama & Andy Wu d. Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Kazumi Kikuta *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto & So Daimonji v Daichi Hashimoto & Tristan Archer
Fuminori Abe & Kazuki Hashimoto & Chicharito Shoki v Kaji Tomato & Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda
Yuya Aoki v Yasufumi Nakanoue *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Abdullah Kobayashi v Yuki Ishikawa *BJW Death Match Heavyweight Fluorescent Light Tubes Tower Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/3/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuko Miyamoto v Kankuro Hoshino
Yuya Aoki & Takuya Nomura v So Daimonji & Kazumasa Yoshida
Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao v Kota Sekifuda & Yuki Toki
Daisuke Sekimoto & Yasufumi Nakanoue v Shigehiro Irie & Tristan Archer
Yuki Ishikawa & Kazumi Kikuta v Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/6/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kaji Tomato & Kota Sekifuda v Kazuki Hashimoto & Tatsuhiko Yoshino
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Andy Wu v Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi
Yuki Ishikawa & Kazumi Kikuta v Ryuji Ito & Yuko Miyamoto
Takuya Nomura v Kazumasa Yoshida
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto v Yuya Aoki & So Daimonji
Daisuke Sekimoto v Tristan Archer

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 8/26/23 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Brahman Shu & Andy Wu v Kazuki Hashimoto & Tatsuhiko Yoshino
So Daimonji & Kota Sekifuda v Leyton Buzzard & Tempesta
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Masashi Takeda & Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Death Match*
Hideyoshi Kamitani & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Yuya Aoki & Shigehiro Irie & Takuho Kato
Yuki Ishikawa & Kazumi Kikuta v Yusaku Ito & Masaya Takahashi *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Takuya Nomura & Daichi Hashimoto v Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida
Kaji Tomato v Chicharito Shoki *BJW Jr. Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/10/23 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Abdullah Kobayashi & Kazumasa Yoshida v Michio Kageyama & Kazumi Kikuta
Tempesta & Leyton Buzzard v Shigehiro Irie & Masaya Takahashi
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto & Yasufumi Nakanoue v Kengo Takai & Kankuro Hoshino & Kenta Kosugi
Kazuki Hashimoto & Kota Sekifuda v Koji Iwamoto & Grand Passion Mask # 4
Ryuji Ito & Brahman Shu & Brahman Kei V The Great Sasuke & Tsutomu Oosugi & Banana Senga
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka *BJW Tag Team Titles Match*
Yuya Aoki v Hideyoshi Kamitani *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Yuki Ishikawa v Yusaku Ito *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Death Match*

3 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/17/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kazumasa Yoshida v Tempesta
Kankuro Hoshino & Leyton Buzzard v Kota Sekifuda & Ender Kara
Ryuji Ito & Masaya Takahashi v Hideyoshi Kamitani & Kazumi Kikuta *Weapons Death Match*
Daiju Wakamatsu v Remington Rhor *Barbed wire Board Death Match*
Masashi Takeda v Akira *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Yuki Ishikawa & Yusaku Ito v Mad Man Pondo & Necro Butcher *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/18/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto
Ender Kara & Leyton Buzzard v Kaji Tomato & Kota Sekifuda
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Kankuro Hoshino & Kazumi Kikuta *Concrete Block Death Match*
Masashi Takeda & Masaya Takahashi v Akira & Remington Rhor *Barbed wire Board Death Match*
Yuki Ishikawa & Hideyoshi Kamitani v Mad Man Pondo & Necro Butcher *Weapons Death Match*
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Andy Wu v Yuya Aoki & Shigehiro Irie & Takuho Kato
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida *BJW Tag Team Titles Match*

2 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 9/24/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Leyton Buzzard & Takuho Kato
Brahman Shu & Brahman Kei & Yuichi Taniguchi d. Kengo Takai & Kankuro Hoshino & Kenta Kosugi
Kota Sekifuda & Ender Kara d. Kaji Tomato & Grand Passion Mask
Takumi Tsukamoto & Michio Kageyama d. Yuki Ishikawa & Kazumi Kikuta *Weapons Death Match*
Yuya Aoki & Hideyoshi Kamitani & So Daimonji v Daisuke Sekimoto & Yasufumi Nakanoue & Kazumasa Yoshida
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto v Mad Man Pondo & Necro Butcher & Akira *Fluorescent Light Tubes Street Fight Death Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 9/25/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Brahman Shu & Brahman Kei v Yuichi Taniguchi & Kota Sekifuda
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Yasufumi Nakanoue & Takuho Kato
Kaji Tomato & Andy Wu v Ender Kara & Leyton Buzzard
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto & Hideyoshi Kamitani v Mad Man Pondo & Necro Butcher & Akira *Weapons Death Match*
Yuya Aoki & So Daimonji v Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida
Yuki Ishikawa & Kazumi Kikuta v Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 9/28/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Kankuro Hoshino & Tempesta
Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto v Minoru Fujita & Yuichi Taniguchi
Ryuji Ito & Daiju Wakamatsu v Yuki Ishikawa & Kazumi Kikuta *Barbed wire Board Death Match*
Yuya Aoki & So Daimonji v Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida
Ender Kara & Leyton Buzzard v Kota Sekifuda & Rekka
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Takuho Kato & Hiroyuki Suzuki *Takuho Kato's Retirement Match*

2 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 10/22/23 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuki Hashimoto & Kota Sekifuda v Brahman Shu & Brahman Kei
Ender Kara & Leyton Buzzard v So Daimonji & Tempesta
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto & Tyson Maddux v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kankuro Hoshino
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Kazumasa Yoshida & Noriyuki Yoshida
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kazumi Kikuta v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi *Barbed wire Board Death Match*
Kaji Tomato v Yusuke Kodama *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Hideki Suzuki & Hikaru Sato *BJW Tag Team Titles Match*
Yuya Aoki v Daisuke Sekimoto *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Yuki Ishikawa v Daiju Wakamatsu *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Iron Cage Death Match*

3 Hours, Excellent VQ

Big Japan 10/29/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto & Tyson Maddux v Takuya Nomura & Fuminori Abe & Yasufumi Nakanoue
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Masashi Takeda & Masaya Takahashi *Barbed wire Board Death Match*
Yuki Ishikawa & Hideyoshi Kamitani & Kankuro Hoshino v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kazumi Kikuta *Scramble Bunkhouse Death Match*
Ryota Hama & Kaji Tomato & Tatsuhiko Yoshino v Ender Kara & Leyton Buzzard & Tempesta
So Daimonji v Daisuke Sekimoto *All Asia Heavyweight Title Match*
Yuya Aoki v Kazumasa Yoshida *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours 15 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 11/15/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuko Miyamoto & Kankuro Hoshino v Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino
Yuya Aoki & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi
Hideyoshi Kamitani v Casanova Valentine *Barbed wire Board Death Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe & Kazumasa Yoshida v So Daimonji & Ender Kara & Tempesta
Kaji Tomato v Leyton Buzzard *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Yuki Ishikawa v Kazumi Kikuta *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Scaffold Death Match*

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 11/26/23-12/5/23 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Isami Kodaka & Hideyoshi Kamitani v Abdullah Kobayashi & Casanova Valentine *Fluorescent Light Tubes Death Match* 11/26/23
Ryuji Ito & Michio Kageyama v Kazumi Kikuta & Kankuro Hoshono *Fluorescent Light Tubes Death Match* 11/27/23
Yuki Ishikawa & Daiju Wakamatsu v Masaya Takahashi & Yusaku Ito *Fluorescent Light Tubes Death Match* 11/27/23
Yuki Ishikawa & Daiju Wakamatsu v Isami Kodaka & Hideyoshi Kamitani *Fluorescent Light Tubes Death Match* 12/4/23
Ryuji Ito & Michio Kageyama v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Death Match* 12/4/23
Yuki Ishikawa & Daiju Wakamatsu v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Death Match Tag Team Tournament Finals Fluorescent Light Tubes Glass Board Death Match* 12/5/23

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/4/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Abdullah Kobayashi v Yuichi Taniguchi
Kazuki Hashimoto v Masaki Morihiro
Takuya Nomura & Yasufumi Nakanoue v Daichi Hashimoto & Kazumasa Yoshida
Leyton Buzzard & Ender Kara & Tempesta v Yuya Aoki & Shigehiro Irie & Kota Sekifuda
Masaya Takahashi & Yusaku Ito v Kankuro Hoshino & Kazumi Kikuta *Barbed wire Board Death Match*
Yuki Ishikawa & Daiju Wakamatsu v Isami Kodaka & Hideyoshi Kamitani *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Ryuji Ito & Michio Kageyama v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 12/5/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Daisuke Sekimoto v Yuichi Taniguchi
Isami Kodaka & Kazumasa Yoshida v Kota Sekifuda & Masaki Morihiro
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto
Yuya Aoki & Yasufumi Nakanoue & Shigehiro Irie v Leyton Buzzard & Ender Kara & Tempesta
Ryuji Ito & Michio Kageyama v Abdullah Kobayashi & Kazumi Kikuta *Barbed wire Board Death Match*
Masaya Takahashi & Yusaku Ito v Hideyoshi Kamitani & Kankuro Hoshino *Concrete Block Death Match*
Yuki Ishikawa & Daiju Wakamatsu v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *Death Match Tag Team Tournament Finals Fluorescent Light Tubes Glass Board Death Match*

2 Hours 15 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 12/30/23 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Kankuro Hoshino v Tatsuhiko Yoshino & Kota Sekifuda & Zeke Andino
Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v Yasufumi Nakanoue & Ryota Hama & Kazumasa Yoshida when Kamitani pinned Yoshida (10:24)
Daisuke Sekimoto & Shigehiro Irie & Masaki Morihiro v So Daimonji & Leyton Buzzard & Tempesta
Necro Butcher & Akira & Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Masaya Takahashi & Kazumi Kikuta v Green Phanton & Satu Jinn *Street Fight*
Kaji Tomato v Ender Kara *BJW Jr. Heavyweight Title Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto *BJW Tag Team Titles Match*
Yuki Ishikawa v Mad Man Pondo *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Illinois Street Fight Death Match*

2 Hours 40 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 1/2/24 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kazumasa Yoshida v Daichi Hashimoto & Masaya Takahashi & Kazuki Hashimoto
So Daimonji & Ender Kara & Tempesta v Kaji Tomato & Kota Sekifuda & Zeke Andino
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Daisuke Sekimoto & Kosuke Sato
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Drake Younger v Yuko Miyamoto & Isami Kodaka & Jack Bennett *Street Fight*
Mad Man Pondo & Violent J v Kankuro Hoshino & Kazumi Kikuta *Weapons Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Green Phantom & Satu Jinn *Barbed wire Board Death Match*
Yuki Ishikawa & Hideyoshi Kamitani v Necro Butcher & Akira *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Yuya Aoki v Leyton Buzzard *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/3/24 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Takuya Nomura v Yuya Aoki & Satsuki Nagao
Yuko Miyamoto v Zeke Andino
So Daimonji & Ender Kara & Leyton Buzzard & Tempesta v Fuminori Abe & Kazuki Hashimoto & Kota Sekifuda & Kazumasa Yoshida
Kankuro Hoshino & Jack Bennett v Masaya Takahashi & Yuichi Taniguchi *Barbed wire Board Death Match*
Daisuke Sekimoto v Green Phantom
Ryuji Ito v Akira *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Abdullah Kobayashi & Drake Younger *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Mad Man Pondo & Necro Butcher & Satu Jinn v Yuki Ishikawa & Hideyoshi Kamitani & Kazumi Kikuta *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/4/24 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Daichi Hashimoto & Takuya Nomura v Yuya Aoki & Kazuki Hashimoto
Abdullah Kobayashi & Drank Younger v Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Kankuro Hoshino & Jack Bennett *TLC Death match*
Green Phantom & Satu Jinn v Masaya Takahashi & Yuichi Taniguchi *Barbed wire Board Death Match*
So Daimonji & Ender Kara & Leyton Buzzard & Tempesta v Yasufumi Nakanoue & Fuminori Abe & Kota Sekifuda & Zeke Andino
Ryuji Ito & Kazumi Kikuta & Daiju Wakamatsu v Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto & Akira *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Necro Butcher v Hideyoshi Kamitani *Fluorescent Light Tubes Death Match*
Mad Man Pondo v Yuki Ishikawa *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 1/22/24 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yuki Ishikawa & Daiju Wakamatsu v Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
Ender Kara v Kota Sekifuda v Zeke Andino *Three Way Match*
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Kazuki Hashimoto & Satsuki Nagao
Yuya Aoki v Kazuki Kikuta
Daisuke Sekimoto & Yasufumi Nakanoue v So Daimonji & Kazumasa Yoshida

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 1/27/24 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Abdullah Kobayashi & Yuichi Taniguchi v Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi
Daisuke Sekimoto v Kaji Tomato
Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue v So Daimonji & Kazumasa Yoshida
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto v Isami Kodaka & Hideyoshi Kamitani *Weapons Death Match*
Yuya Aoki & Takuya Nomura & Fuminori Abe v Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto & Kazumi Kikuta
Ender Kara v Zeke Andino v Kota Sekifuda *BJW Jr. Heavyweight Title Three Way Match*
Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto v Yuki Ishikawa & Diaju Wakamatsu *BJW Tag Team Titles Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 1/29/24 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Daisuke Sekimoto v Kosuke Sato
Takuya Nomura & Fuminori Abe & Masaki Morihiro v Kazuki Hashimoto & Kota Sekifuda & Satsuki Nagao
So Daimonji & Ender Kara v Yasufumi Nakanoue & Zeke Andino
Yuya Aoki & Kazumasa Yoshida v Daichi Hashimoto & Kazumi Kikuta
Takumi Tsukamoto v Kankuro Hoshino *Concrete Block Death Match*
Yuki Ishikawa & Daiju Wakamatsu v Abdullah Kobayashi & Masaya Takahashi *Barbed wire Board Death Match*
Ryuji Ito v Hideyoshi Kamitani *Moonlight Darkness Death Match*

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Big Japan 2/18/24 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuya Nomura & Kazumasa Yoshida v Daichi Hashimoto & Kosuke Sato
Ikuto Hidaka & Kota Sekifuda & Kaji Tomato v Kazuki Hashimoto & Fuminori Abe & Satsuki Nagao
Ryuji Ito & Daisuke Sekimoto v Ryota Hama & Andy Wu
Masashi Takeda v Kankuro Hoshino *G-Shock Death Match*
Yuki Ishikawa & Yuko Miyamoto & SAGAT v Hideyoshi Kamitani & Isami Kodaka & Masaya Takahashi *Weapons Death Match*
So Daimonji v Yasufumi Nakanoue *All Asia Heavyweight Title Match*
Yuya Aoki v Kazumi Kikuta *BJW Strong Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/3/24 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Kazumasa Yoshida v Kosuke Sato
SKY & Tatsuya Musashi v So Daimonji & Kazuki Hashimoto
Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto v Yasufumi Nakanoue & Satsuki Nagao
Takuya Nomura & Fuminori Abe v Kota Sekifuda & Chicharito Shoki
Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi v Hideyoshi Kamitani *Weapons Barbed wire Board Death Match*
Yuki Ishikawa & Kazumi Kikuta v Takumi Tsukamoto & SAGAT *Fluorescent Light Tubes Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/14/24 BJW CORE DVD/MP4/ISO
Yasufumi Nakanoue v Kosuke Sato
Ryuji Ito v Abdullah Kobayashi v Kankuro Hoshino
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v So Daimonji & Kazumi Kikuta
Rekka & SKY v Kota Sekifuda & Masaki Morihiro
Yuya Aoki & Daisuke Sekimoto v Takuya Nomura & Kazumasa Yoshida
Yuki Ishikawa & Hideyoshi Kamitani d. Takumi Tsukamoto & SAGAT *Barbed wire Board Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Big Japan 3/20/24 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ryuji Ito & Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida v Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue & Kosuke Sato
Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto v So Daimonji & Tempesta
Ender Kara & Kaji Tomato & Kota Sekifuda v Fuminori Abe & SKY & Rekka
Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu v Masashi Takeda & Kankuro Hoshino *Barbed wire Board Death Match*
Hideyoshi Kamitani & Isami Kodaka & Masaya Takahashi v Yuko Miyamoto & Kazumi Kikuta & SAGAT *Weapons Death Match*
Yuya Aoki v Takua Nomura *BJW Strong Heavyweight Title Match*
Yuki Ishikawa v Takumi Tsukamoto *BJW Death Match Heavyweight Title Fluorescent Light Tubes Salt and Lemon Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Last updated: 4/8/24

All videos listed are for sale. You can order by e-mailing me at bahumuth17@aol.com with what you are interested in and I will get back to you with a total price.

DVDs

Each DVD is $6 dollars each (For example 3 DVDs = $18 dollars) and there will be a $6 dollar flat fee added cost for shipping to the U.S. no matter how many DVDs you purchase, so the total for 3 DVDs would be $24 dollars and the total for 10 DVDs would be $66 dollars.

I tend to mostly go through PayPal these days, but if you prefer Venmo or Cashapp I can do those as well. Please make sure to send as a friend when sending through PayPal when ordering.

If you live outside of the U.S., I will give you a shipping price based on what you are interested in purchasing and what country you live in if you still prefer DVDs over MP4s/ISOs. I would recommend the MP4/ISO route though to avoid the extra shipping fee.

MP4s

MP4s are $6 dollars each. The MP4 order will be sent to you the day of the purchase unless otherwise noted before you make the purchase. Longer shows might have to be broken up into two parts when sending them. 

ISOs

ISOs are $6 dollars each. The ISO order will also be sent to you the day of the purchase unless otherwise noted before you make the purchase. I will be sending the ISO files to you through Google Drive. I can only send three files at a time though. Just please let me know when you have downloaded what I have sent you and I will send you another three after that. Let me know when you have downloaded the files so I can delete them from my drive. I will wait two days before deleting them if I don't hear back from you.

Cover Art DVDs

Original Cover Art in DVD cases are $16 dollars per video. These are offered for videos that state "DVD Case with Original Cover Art for Sale" at the bottom of the match listings. I will take original cover art and reprint it and place it in a DVD box for you. I will also do these for original VHS video covers as well and will reprint them as a DVD cover. I will do my best to make the VHS video covers look as legitimate as possible as a DVD cover. The $6 dollar shipping fee will not be in effect for any order including a Cover Art. An example of what they will look like can be found at http://fmwwrestling.us/FMWVHSDVD.jpg

If you would like to see the cover art design picture and I do not have a picture above the video listing then contact me and I will send you a picture of how it will look.

Just to clarify I am not selling the original DVDs that I got from Japan when it is listed Master. If it listed as a Master Version that means that I will be recording off the Master version to ensure as high of quality as possible. I do not have multiple copies of them. Samurai TV/NicoNico TV are shows that air on internet streaming devices are straight from the television/computer and are impossible to be a "Master Version".