Takashi Sasaki 5/2/13 Tokyo Korakuen Hall
*Defeated Tatsuhito Takaiwa in the Finals of 16 Man Tournament.

Yuji Hino 5/2/14 Tokyo Korakuen Hall

Jun Kasai 9/15/14 Iwate Ichinoseki City Gym U Dome Main Arena

Masashi Takeda 12/25/14 Tokyo Korakuen Hall

Jun Kasai 12/25/15 Tokyo Korakuen Hall
*Vacated title on 4/21/16

Jun Kasai 5/2/16 Tokyo Korakuen Hall
*Defeated Daisuke Masaoka for vacant title

Violento Jack 7/13/16 Tokyo Korakuen Hall

Daisuke Masaoka 12/26/16 Tokyo Korakuen Hall

Violento Jack 11/13/17 Tokyo Korakuen Hall

Masashi Takeda 5/2/18 Tokyo Korakuen Hall

Jun Kasai 12/25/18 Tokyo Korakuen Hall

Toru Sugiura 10/1/19 Tokyo Korakuen Hall

Violento Jack 7/5/21 Tokyo Korakuen Hall