Great Kojika & The Winger 3/13/14 Tokyo
*Defeated Takashi Sasaki & Tatsuhito Takaiwa in Tournament Finals.

Jun Kasai & Masashi Takeda 9/23/14 Chiba

El Hijo del Winger Uno & El Hijo del Winger Dos 1/29/15 Tokyo

GENTARO & Kenichiro Arai 3/5/15 Tokyo

Buffalo & Yuya Susumu 3/23/15 Tokyo

Mammoth Sasaki & Kamui 5/1/15 Tokyo

Takashi Sasaki & GENTARO 7/26/15 Tokyo

Minoru Fujita & Kenji Fukimoto 7/29/15 Tokyo

Kamui & Daisuke Masaoka 8/16/16 Osaka

GENTARO & The Winger 11/26/15 Tokyo

Yuya Susumu & HAYATA 9/15/16 Tokyo

Brahman Shu & Brahman Kei 2/19/17 Hiroshima

Mammoth Sasaki & Toru Sugiura 3/23/17 Tokyo

Violento Jack & Daisuke Masaoka 5/24/18 Tokyo
*Vacated titles on 12/25/18

Violento Jack & Daisuke Masaoka 1/3/19 Tokyo
*Defeated Toru Sugiura & Kamui in Tournament Finals and then vacated on 1/17/19.

Violento Jack & Mammoth Sasaki 1/19/19 Yokohama
*Defeated Toru Sugiura & Kamui for vacant titles.

Minoru Fujita & Rina Yamashita 2/9/21 Tokyo

Toshiyuki Sakuda & Takayuki Ueki 5/27/21 Tokyo