Hideki Hosaka & Yoshinori Sasaki 4/25/00 Tokyo
*Defeated Kintaro Kanemura & Willie Takayama to win the Vacated Belts.

The Samoans 6/21/00 Tokyo

Hideki Hosaka & Yoshinori Sasaki 7/28/00  Tokyo

Jado & Gedo 9/21/00 Sapporo

Supreme & Homeless Jimmy 10/10/00 Fukuoka

Hideki Hosaka & Mammoth Sasaki 11/12/00 Yokohama

GOEMON & Onryo 1/7/01 Tokyo

Kintaro Kanemura & Ryuji Yamakawa 2/23/01 Tokyo

Men's Teioh & Daisuke Sekimoto 12/2/01 Yokohama

Jun Kasai & The Winger 3/21/02 Tokyo
*Vacated titles 

Daikokubo Benkei & Abdullah Kobayashi 3/23/03 Osaka
*Defeated Shadow WX & Mad Man Pondo for vacated titles.

Ryuji Ito & Daisaku Shimoda 3/30/03 Yokohama

Hido & YOSHIYA 4/29/03 Tokyo
*Vacated titles

YOSHIYA & Apple Miyuki 12/23/05 Chiba
*Defeated Makoto Oishi & Shiori Asahi for vacated titles.

Mr. X & Mike Lee, Jr.  4/5/06 Tokyo

Makoto Oishi & Shiori Asahi 5/3/06 Chiba

TAKA Michinoku & TOMO Michinoku 6/4/06 Tokyo

YOSHIYA & Apple Miyuki 7/8/06 Osaka

Makoto Oishi & Shiori Asahi 12/10/06 Tokyo

YOSHIYA & Apple Miyuki 4/13/08 Tokyo
*Won a 7 team Battle Royal for the titles.

Boso Boyo Raito & Boso Boyo Left 9/14/08 Tokyo

Saburo Inematsu & PSYCHO 10/4/08 Chiba

YOSHIYA & Hardcore Kid Kojiro 12/6/08 Chiba

Brahman Shu & Brahman Kei 5/6/09 Chiba

Yuji Hino & Saburo Inematsu 3/17/10 Tokyo

Kengo Mashimo & Ryuichi Sekine 3/20/11 Chiba

Saburo Inematsu & Randy Takuya 5/1/11 Chiba

Kengo Mashimo & Ryuichi Sekine 5/5/11 Chiba

Mammoth Sasaki & Kamui 10/27/11 Tokyo

Brahman Shu & Brahman Kei 1/9/12 Tokyo

Mammoth Sasaki & Kamui 2/11/12 Osaka
*Titles are vacated on 8/22/12 due to Mammoth Sasaki's neck injury

Kengo Mashimo & YOSHIYA 9/19/12 Tokyo
*Defeated Takashi Sasaki & Kamui for vacant titles.

Bambi & Makoto 1/5/14 Chiba
*Defeated Ricky Fuji & Daigoro Kashiwa, Kaji Tomato & Yuki Sato, and Kengo Mashimo & Saburo Inematsu in a 4 Way for vacant titles.

Ricky Fuji & Kotaro Nasu 5/3/14 Chiba

Ryuichi Sekine & Kotaro Nasu 11/1/15 Tokyo
*Won in 11 Team Rumble Match

Kunio Toshima & Yuma 4/17/16 Tokyo
*Vacated Titles on 12/4/16 and later deactivated