Tsuyoshi Kikuchi 8/11/17 Tokyo 
*Defeated Masamune, HASEGAWA, and Nobutaka Moribe in 4 Way Match to become 1st champion.

HASEGAWA 9/23/17 Tokyo

Takumi Sakurai 1/28/18 Nara

Akira Jo 3/4/18 Nara

Raiden 4/13/18 Tokyo