Tsuyoshi Kikuchi 8/11/17 Tokyo 
*Defeated Masamune, HASEGAWA, and Nobutaka Moribe in 4 Way Match to become 1st champion.

HASEGAWA 9/23/17 Tokyo

Takumi Sakurai 1/28/18 Nara

Akira Jo 3/4/18 Nara

Raiden 4/13/18 Tokyo

Nobutaka Moribe 1/19/19 Tokyo

GENTARO 9/29/19 Tokyo

Nobutaka Moribe 12/15/19 Tokyo

Tatsuhito Takaiwa 3/14/21 Tokyo

HASEGAWA 12/12/21 Tokyo

MIKAMI 4/24/22 Tokyo

Takumi Sakurai 7/31/22 Tokyo

Bryan Ishizaka 1/22/23 Tokyo

Rion Mizuki 5/21/23 Tokyo

Joji Otani  10/15/23 Tokyo

Rion Mizuki 12/24/23 Tokyo